Thứ sáu, 03/04/2020, 05:11
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Văn bản pháp quy

Tìm kiếm:
.: Bảo vệ thực vật
Thông tư ban hành Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Quyết
định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam
Xem tiếp »
.: Kiểm dịch thực vật
Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa
Thông tư số 36/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành Quy định về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật
Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/03/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Xem tiếp »
.: Thanh tra chuyên ngànhNghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vậtNghị định số
119/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa


Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội.
Xem tiếp »
.: Hợp quy, Công bố hợp quy
Quyết định về việc ủy quyền cho Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện thủ tục hành chính
Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
Thông tư số 68/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành "Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với một số sản phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT"
Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế Ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm
Xem tiếp »
.: Trồng trọt
Luật Trồng trọtNghị định số 109/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Nông nghiệp hữu cơ


Pháp lệnh giống cây trồng
Xem tiếp »
.: An toàn thực phẩm
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm
Xem tiếp »
.: Phân bón
Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về quản lý phân bón
Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón.


Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2017 của Chính Phủ về quản lý phân bón

Xem tiếp »
.: Thủ tục hành chính
Ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Xem tiếp »
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782731