Thứ sáu, 03/04/2020, 04:57
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
 
Cẩm nang hỏi đáp về phòng, chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (nCov)
12/02/2020
Cẩm nang hỏi đáp về phòng, chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (nCov)
 
Sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô (bắp) |08/01/2020|
Sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô (bắp)
Sử dụng tạm thời thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô (bắp)
Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2020 và Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2019) |06/01/2020|
Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2020 và Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2019)
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức năm 2020 và Điển hình tiên tiến 05 năm (2015-2019)
|19/12/2019|
Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón(đợt 3 năm 2019)
Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón(đợt 3 năm 2019)
|13/11/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11, 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11, 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2019
|09/10/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11 năm 2019
Thông báo về việc thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy |04/10/2019|
Thông báo về việc thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy
Thông báo về việc thu lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp quy
Thông báo về việc tổ chức thanh lý tài sản công |04/10/2019|
Thông báo về việc tổ chức thanh lý tài sản công
Thông báo về việc tổ chức thanh lý tài sản công
Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật(đợt 2 năm 2019) |03/10/2019|
Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật(đợt 2 năm 2019)
Thông báo về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật(đợt 2 năm 2019)
|17/09/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
|10/09/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
|30/08/2019|
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón (đợt 2 năm 2019)
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón (đợt 2 năm 2019)
Tìm kiếm:    
1 - 11 của 238 tin     1   
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 6 
 
 7 
 
 8 
 
 9 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782723