Thứ sáu, 21/02/2020, 03:09
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
Cải cách hành chính
 
|13/11/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11, 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11, 11 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 12 năm 2019
|09/10/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, 10 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 11 năm 2019
|17/09/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
|10/09/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9, 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
|12/08/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 9 năm 2019
|10/07/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7,7 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 8 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7,7 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 8 năm 2019
|11/06/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 6, 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019
|13/05/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, 5 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 6 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 5, 5 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 6 năm 2019
|11/04/2019|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5 năm 2019
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 4, 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5 năm 2019
|12/03/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 3 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành 3 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 9 tháng cuối năm 2019
|11/03/2019|
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02 năm 2019 và kế hoạch chương trình công tác tháng 03 năm 2019
Báo cáo kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02 năm 2019 và kế hoạch chương trình công tác tháng 03 năm 2019
Tìm kiếm:    
1 - 11 của 17 tin     1   
 2 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2758986