Thứ sáu, 03/04/2020, 06:28
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
Hoạt động đơn vị

11/07/2017
Các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt

Các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt

 

 

STT

 

Số quyết định

 

Ngày ban hành

 

Nội dung

1

 

5702/QĐ-UBND

Ngày 06 tháng 11 năm 2015

Chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ nông, lâm và thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

2

6485/QĐ-UBND

Ngày 04 tháng 12 năm 2015

Chương trình phát triển sản xuất, phân phối và tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn Thành phố giai đoạn  2016 – 2020

3

231/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

4

232/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 01 năm 2016

Chương trình phát triển giống bò thịt trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030

5

536/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 02 năm 2016

Chương trình phát triển hoa cây kiểng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

6

04/2016/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 02 năm 2016

Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020

7

758/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 02 năm 2016

Chương trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020

8

766/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 02 năm 2016

Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

9

1442/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 3 năm 2016

Kế hoạch trồng rừng và cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

10

1548/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 4 năm 2016

Chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

11

1955/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 4 năm 2016

Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

12

2032/QĐ-UBND

Ngày 25 tháng 4 năm 2016

Phương án quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025

13

4652/QĐ-UBND

Ngày 06 tháng 9 năm 2016

Chương trình phát triển giống cây, giống con chất lượng cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

14

4697/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 9 năm 2016

Đề án nâng cao chất lượng đàn bò sữa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020

15

6150/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 11 năm 2016

Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

16

6182/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 11 năm 2016

Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2016-2020

17

6183/QĐ-UBND

Ngày 25 tháng 11 năm 2016

Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố

18

62/2016/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 12 năm 2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất NN tốt trong NN và thủy sản trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBNDTP)

19

208/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 01 năm 2017

Chương trình an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020

20

257/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Chương trình đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Thành phố giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

21

306/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản Thành phố giai đoạn 2017-2020

22

323/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Chương trình xây dựng chuỗi liên kết và cung ứng trong nông nghiệp giai đoạn 2017-2020


Bản in

.: Các bài viết liên quan
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017
Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Thông báo công bố các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức năm 2016
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016
 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782770