Thứ ba, 18/06/2019, 08:16
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
 
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
22/11/2018
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
 
Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2018 |08/03/2018|
Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2018
Thực hiện Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2018
Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 |06/03/2018|
Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 |05/01/2018|
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 |17/11/2017|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
|31/10/2017|
Dự báo sâu bệnh Từ ngày 31/10 – 6/11
Dự báo sâu bệnh Từ ngày 31/10 – 6/11
|17/10/2017|
Dự báo sâu bệnh từ 17 -23/10
Dự báo sâu bệnh từ 17 -23/10
|11/10/2017|
Dự báo sâu bệnh Từ ngày 10-16/10/2017
Dự báo sâu bệnh Từ ngày 10-16/10/2017
|06/09/2017|
TP. HCM: Đặt mục tiêu trở thành trung tâm giống của Nam Bộ.
Theo Sở NN-PTNT TP.HCM, về giống vật nuôi, TP sẽ tập trung vào những lĩnh vực có thế mạnh là giống bò sữa, giống heo, giống bò thịt, giống dê, giống thủy sản...
|06/09/2017|
THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về Thuốc bảo vệ thực vật
(khóa 2) năm 2017
THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên môn về Thuốc bảo vệ thực vật
(khóa 2) năm 2017
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh |29/08/2017|
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2017 |24/08/2017|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2017
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 3 tháng cuối năm 2017
Tìm kiếm:    
56 - 66 của 211 tin   
  
 1 
 
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
  6   
 7 
 
 8 
 
 9 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2591084