Thứ ba, 18/06/2019, 07:42
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
 
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
22/11/2018
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
 
|08/08/2017|
Lễ Bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau muống nước
Lễ Bế giảng lớp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây rau muống nước
|11/07/2017|
Các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt
Các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành giai đoạn 2016 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh |21/06/2017|
Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017 |24/05/2017|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 - Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
|28/02/2017|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý 1 năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quý 2 năm 2017
|15/02/2017|
Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016 Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ thực vật thành Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6102/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2016
|18/01/2017|
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
HỌP BÁO VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC RAU, CỦ, QUẢ  TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |17/01/2017|
HỌP BÁO VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC RAU, CỦ, QUẢ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 18 tháng 1 năm 2017, người dân Thành phố có thể nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả, trên cơ sở Biên bản ký kết thỏa thuận giữa Ủy ban nhân dân Thành phố với Câu lạc bộ Nông nghiệp công nghệ cao (DAA) về triển khai mô hình sử dụng tem điện tử để truy xuất nguồn gốc rau an toàn trên địa bàn Thành phố.
Thông báo công bố các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh |21/11/2016|
Thông báo công bố các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức năm 2016 |29/09/2016|
THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức năm 2016
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về tuyển dụng, chuyển
công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CCBVTV ngày 09 tháng 8 năm 2016 của
Chi cục Bảo vệ thực vật về tuyển dụng viên chức năm 2016;
Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:....
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 |05/09/2016|
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 như sau:.....
Tìm kiếm:    
67 - 77 của 211 tin   
  
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 6 
  7   
 8 
 
 9 
 
 10 
 
 11 
 
 12 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2591072