Chủ nhật, 24/02/2019, 09:52
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Bảo vệ thực vật
Hoạt động đơn vị
Thanh tra chuyên ngành
Cải cách hành chính
Trồng trọt
Cơ chế chính sách
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thông tin hoạt động
 
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
22/11/2018
Thông báo Về việc tiếp nhận lại hồ sơ liên quan đến thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy
 
Thông báo công bố các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh |21/11/2016|
Thông báo công bố các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
Các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức năm 2016 |29/09/2016|
THÔNG BÁO
Về tuyển dụng viên chức năm 2016
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về tuyển dụng, chuyển
công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;
Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-CCBVTV ngày 09 tháng 8 năm 2016 của
Chi cục Bảo vệ thực vật về tuyển dụng viên chức năm 2016;
Chi cục Bảo vệ thực vật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:....
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 |05/09/2016|
Kế hoạch Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016
Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SNN ngày 13 tháng 01 năm 2016 của
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016;
Chi cục Bảo vệ thực vật xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 như sau:.....
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính  6 tháng đầu năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016 |05/09/2016|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2016
Trong năm 6 tháng đầu năm 2016, Chi cục Bảo vệ thực vật đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) như sau:...
|05/09/2016|
Thông báo Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2016
Thực hiện Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật năm 2016 như sau:...
Thông báo Về việc thiết lập đường dây nóng 
tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân |29/08/2016|
Thông báo Về việc thiết lập đường dây nóng
tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân
Thực hiện Công văn số 2048/SNN-KHTC ngày 15 tháng 8 năm 2016 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân...
Tuân thủ 4 đúng: An toàn sức khỏe, bảo vệ cây trồng |23/06/2016|
Tuân thủ 4 đúng: An toàn sức khỏe, bảo vệ cây trồng
Nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV là nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong quá trình sử dụng thuốc....
THÔNG BÁO
Khai giảng Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016 |15/06/2016|
THÔNG BÁO
Khai giảng Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016
Thực hiện Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Khai giảng 02 Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016 như sau:...
THÔNG BÁO
Khai giảng Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016 |15/06/2016|
THÔNG BÁO
Khai giảng Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016
Thực hiện Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Chi cục Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Khai giảng 02 Lớp tập huấn an toàn hóa chất và Lớp huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật năm 2016 như sau:...
|25/05/2016|
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017
Công văn số 177/CCBVTV ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM về việc triển khai việc ngăn chặn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu |13/05/2016|
Công văn số 177/CCBVTV ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Chi cục Bảo vệ thực vật TP.HCM về việc triển khai việc ngăn chặn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
Căn cứ Công văn số 574/BVTV-Ttra, ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Cục Bảo vệ thực vật về việc triển khai việc ngăn chặn thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu. Chi cục trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau...
Tìm kiếm:    
67 - 77 của 203 tin   
  
 2 
 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 6 
  7   
 8 
 
 9 
 
 10 
 
 11 
 
 12 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2531746