Thứ năm, 15/11/2018, 11:59
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thủ tục hành chính
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm giống cây trồng


Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm giống cây trồng

Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quysản phẩm giống cây trồng

a. Trình tự thực hiện ( Điều 24, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 ) :

Bước 1. T ổ chức , cá nhân đăng ký tiếp nhận công bố hợp quy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút   đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều   từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho người nộp .

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ,hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trìnhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố;

Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 5 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp /nộp qua bưu điệnvà nhận kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả củaChi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ : (Điều 1 6 , Thông tư số 46 /201 5 /TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 ) :

-Thành phần:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu)

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;

+ Đối với giống nhập khẩu: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

+ Đối với giống sản xuất trong nước: Bản sao từ giấy chứng nhận hợp quy gốc của một giống theo từng cấp giống do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất giống cây trồng, thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu)

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập;

+ Bản sao biên bản kiểm định đồng ruộng của một lô ruộng giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống;

+ Bản sao 01 phiếu kết quả thử nghiệm mẫu từ bản gốc của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành phiếu kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm được chỉ định đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp quy;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chưa được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố gồm: Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng ( theo mẫu ) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy đã được chứng nhận phù hợp ISO 9001, hồ sơ công bố hợp quy có bản sao từ giấy chứng nhận phù hợp ISO 9001;

+ Báo cáo đánh giá hợp quy của một lô giống đại diện cho một giống theo từng cấp giống trong vòng 6 tháng tính từ ngày phát hành (theo mẫu)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 07 ( bảy ) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chứ c, cá nhân có trụ sở chính đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh giống lúa, ngô, lạc đậu tương và giống khoai tây (Điều 1,Thông tư số 50/2010-BNNPTNT ngày 30/8/2010)trên địa bàn Thành phố.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

-Cơ quan có t hẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Điều 24, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 )

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vậttrực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm giống cây trồng hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản công bố hợp quy sản phẩm giống cây trồng (Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng12 )

Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục 2 kèm theo Thông tư   số 55 /2012/TT-BNNPTNT   ngày 31 tháng 10 năm 2012

Báo cáo đánh giá hợp quy (Phụ lục 3 kèm theo Thông tư   số 46/2015/TT-BNNPTNT ngày 15tháng 12 năm 2015

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính ( Điều 2 , Thông tư số 46 /201 5 /TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015) :

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Thông tư số 46 /201 5 /TT-BNNPTNT ngày 15/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

-Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Biểu mẫu Bản công bố hợp quy


Bản in

 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2504799