Thứ tư, 14/11/2018, 08:09
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thủ tục hành chính
Phân bón


Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm phân bón

T HỦ TỤC TIẾP NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM PHÂN BÓN

a. Trình tự thực hiện ( Theo Điều 24, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 ) :

Bước 1. T ổ chức , cá nhân đăng ký tiếp nhận công bố hợp quy chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút   đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều   từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận , kiểm tra hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp .

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho người nộp .

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3 .

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ công bố hợp quy theo quy định, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về việc tiếp nhận bản công bố;

          Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, trong thời gian 5 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại. ( Điều 24 Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012)

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7giờ30 phút đến 11giờ30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b. Cách thức thực hiện: Nộp t rực tiếp /nộp qua bưu điện, nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ : ( Điều 23 , Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012) :

- Thành phần :

*Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu)

+ Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

* Hồ sơ công bố hợp quy đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu)

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịnh vụ, quá trình và môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng);

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được chỉ định;

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

+ Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: đối tượng được chứng nhận hợp quy; (số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy; tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy; phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng; mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá); kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận); thông tin bổ sung khác.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 07 ( bảy ) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ .

Trường hợp hồ sơ chưa đúng theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố về những điểm, nội dung chưa phù hợp để hoàn thiện và thực hiện việc đăng ký lại

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: T ổ chức, cá nhân có trụ sở chính đăng ký sản xuất , kinh doanh phân bón trên địa bàn Thành phố.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

-Cơ quan có t hẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( Điều 24, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 )

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật .

g. Kết quả thủ tục hành chính : Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm phân bón hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

h. Lệ phí: Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản công bố hợp quy (Phụ lục kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012

- K ế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Điều 3, Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012)

Chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo qui định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Mẫu bản công bố hợp quy


Bản in

 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2504320