Thứ tư, 18/09/2019, 04:04
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận cây đầu dòng


Thủ tục công nhận cây đầu dòng

Thủ tục công nhận cây đầu dòng

a. Trình tự thực hiện (Điều 3, Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012).

Bước 1. Tổ chức, cá nhâncông nhận cây đầu dòngcây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn.

Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nhận hồ sơ: trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

+ Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

+ Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận , kiểm tra hồ sơ cấp giấybiên nhận cho người nộp (trường hợp nộp trực tiếp).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật , có thông báo bằng văn bản để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi ngày đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng

+ Trong thời hạn 35 (ba mươi năm) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng bình tuyển tiến hành thẩm định cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nộp đơn, nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào giấy hẹn nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp /nộp qua bưu điệnvà nhận kết quả tại Bộ phận tiếpnhận và trả kết quả củaChi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ : (Điều 3, Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT, ngày 26/04/2012).

-Thành phần:

+ Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu).

 + Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất) .

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết : Trong thời hạn 45 ( bốn mươi lăm ) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chứ c, cá nhân có trụ sở chính đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm bằng phương pháp nhân giống vô tính trên địa bàn Thành phố.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

-Cơ quan có t hẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Khoản 2 Điều 3 của Thông tư 18 /20 12 /TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012).

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.

h.Phí, Lệ phí: không

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01, ban hành   kèm theo Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : ( Điều 1 , Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012).

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; có hiệu lực ngày 10/06/2012.

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài Chính, về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Quyết định 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 về việc Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Đơn đăng ký công nhận cây đầu dòng


Bản in

 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2651780