Thứ sáu, 03/04/2020, 05:23
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Thủ tục hành chính
Phân bón


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

a. Trình tự thực hiện : (Điều 23, Nghị định 108/2017/NĐ-CP )

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Địa chỉ: số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (hộp thư điện tử: ppdhcm@hcm.vnn.vn).

- Thời gian nhận hồ sơ: Trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu:

- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút   đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều   từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

* Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ :

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn để bổ sung đầy đủ.

- Trong thời hạn 03 ( ba ) ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

* Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế và cấp Giấy chứng nhận

- Thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện kiểm tra: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở đăng ký.

- Xem xét kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả kiểm tra để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón .

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón cho cơ sở.

- Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện (Điều 23, Nghị định 108/2017/NĐ-CP )               

  Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ (Điều 21, Nghị định 108/2017/NĐ-CP )

- Thành phần bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (theo mẫu).

+ Bản thuyết minh về điều kiện buôn phân bón theo quy định (theo mẫu).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học của người trực tiếp buôn bán phân bón (Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: T rong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: T ổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: (Điểm 2, Khoản b, Điều 24, Nghị định 108/2017/NĐ-CP ).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

g. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (Mẫu số 13 tại Phụ lục I, Nghị định 108/2017/NĐ-CP).

- Bản thuyết minh về điều kiện buôn bán phân bón ( Mẫu số 15 tại Phụ lục I, Nghị định 108/2017/NĐ-CP ).

h. Phí thẩm định (chưa có quy định ) :

i. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón hoặc văn bản trả lời không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

j. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: ( Điều 19 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017).

- Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật.

-  Chi tiết điều kiện nhân lực

Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ như ng, nông học, hóa học, sinh học.

- Chi tiết đ iều kiện địa điểm

    Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc .

  Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

  Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, h p pháp; có s ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19, NĐ 108/2017/NĐ-CP)

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định 108/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón .


Bản in

.: Các bài viết liên quan
Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy phân bón
 
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782736