Thứ tư, 08/04/2020, 09:20
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Cảnh báo sâu bệnh
Cảnh báo sâu bệnh
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 
Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/01/2020 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/01/2020
Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 31/12/2019 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/01/2020
Tình hình SVH đến ngày 30/01
Tình hình SVH đến ngày 23/01
Tình hình SVH đến ngày 9/1
Tình hình SVH đến ngày 02/01
Tình hình SVH đến ngày 06/02/2018
Tình hình SVH đến ngày 30/01/2018
Tình hình SVH đến ngày 23/01/2018
Tình hình SVH đến ngày 16/01/2018
Tình hình SVH đến ngày 09/01/2018
Tình hình SVH đến ngày 31/01/2017
Tình hình SVD đến 24/01/2017
Tình hình SVH đến 17/01/2017
Tình hình SVH đến 10/01/2017
Tình hình SVH đến 03/01/2017
Tình hình SVH tháng 01/2017
Tình hình SVH đến 26/01/2016
Tình hình SVH đến 19/01/2016
Tình hình SVH đến 12/01/2016
Tình hình SVH đến 05/01/2016
Tình hình SVH đến 27/01/2015
Tình hình SVH đến 20/01/2015
Tình hình SVH đến 21/01/2014
Tình hình SVH đến 14/01/2014
Tình hình SVH đến 07/01/2014
Tình hình SVH Tháng 1/2014
Tình hình SVH đến 29/01/2013
Tình hình SVH đến 22/01/2013
Tình hình SVH đến 15/01/2013
1 - 30 của 41 tin     1   
 2 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2785427