Thứ sáu, 03/04/2020, 05:46
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Cảnh báo sâu bệnh
Cảnh báo sâu bệnh
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 
Tình hình SVH tuần 50
Tình hình SVH tuần 49
Tình hình SVH tuần 48
Tình hình SVH đến ngày 26/12/2017
Tình hình SVH đến ngày 12/12/2017
Tình hình SVH đến ngày 05/12/2017
Tình hình SVH đến 27/12/2016
Tình hình SVH đến 13/12/2016
Tình hình SVH đến 06/12/2016
Tình hình SVH tháng 12/2016
Tình hình SVH đến 09/12/2015
Tình hình SVH đến 02/12/2015
Tình hình SVH tháng 12/2015
Tình hình SVH đến 30/12/2014
Tình hình SVH tháng 12/2014
Tình hình SVH đến 09/12/2014
Tình hình SVH đến 02/12/2014
Tình hình SVH đến 31/12/2013
Tình hình SVH đến 30/12/2014
Tình hình SVH đến 24/12/2013
Tình hình SVH đến 17/12/2013
Tình hình SVH đến 10/12/2013
Tình hình SVH đến 03/12/2013
Tình hình SVH đến 25/12/2012
Tình hình SVH đến 18/12/2012
Tình hình SVH đến 04/12/2012
Tình hình SVH đến ngày 19/12/2017
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2782748