Thứ tư, 08/04/2020, 10:07
Giới thiệu đơn vị
Thông tin hoạt động
Chuyên đề kỹ thuật
Tài liệu kỹ thuật
Nông thôn mới
Hợp quy, Công bố hợp quy
Cảnh báo sâu bệnh
Văn bản pháp quy
thủ tục hành chính
Hỏi đáp về BVTV
 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ
THỰC VẬT TP.HỒ CHÍ MINH

10 Nguyễn Huy Tưởng, P6, Q. Bình Thạnh
ĐT: 028.35102686 - 028.38411417
Fax: 028.38414926
Email: chicucttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
Website: chicucttbvtvhcm.gov.vn

Sơ đồ đường đi
Trang chủ \ Cảnh báo sâu bệnh
Cảnh báo sâu bệnh
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 
Tình hình SVH tuần 16
Tình hình SVH tuần 15
Tình hình SVH tuần 14
Tình hình SVH tuần 13
Tinh hình SVH đến ngày 01/5/2018
Tinh hình SVH đến ngày 24/4/2018
Tình hình SVH đến ngày 17/4/2018
Tinh hình SVH đến ngày 10/4/2018
Tình hình SVH đến ngày 25/04/2017
Tình hình SVH đến ngày 18/04/2017
Tình hình SVH đến ngày 11/04/2017
Tình hình SVH đến ngày 04/04/2017
Tình hình SVH đến 26/04/2016
Tình hình SVH đến 19/04/2016
Tình hình SVH đến 12/04/2016
Tình hình SVH đến 27/04/2015
Tình hình SVH đến 21/04/2015
Tình hình SVH đến 21/04/2015
Tình hình SVH đến 14/04/2015
Tình hình SVH đến 07/04/2015
Tình hình SVH đến 29/04/2014
Tình hình SVH đến 22/04/2014
Tình hình SVH đến 15/04/2014
Tình hình SVH đến 08/04/2014
Tình hình SVH đến 02/04/2014
Tình hình SVH đến 23/04/2013
Tình hình SVH đến 16/04/2013
Tình hình SVH đến 09/04/2013
Tình hình SVH đến 02/04/2013
Tình hình SVH đến 24/04/2012
1 - 30 của 37 tin     1   
 2 
  
 
 
 
© 
Lượt truy cập: 2785445