Tình hình SVH đến 02/01/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 02/01/2011

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 09/01/2011

_________________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 12 năm 2010

Khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh kết hợp phía bắc trục rãnh và hoàn lưu vùng áp thấp nhỏ nên trời còn khá nhiều mây, sáng giảm mây hửng nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có lúc mưa giảm về diện và lượng.

- Nhiệt độ : trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 21 – 22oC, cao nhất 31 – 32oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 77 88 %.

- Lượng mưa: 50 – 80 mm.

2 . Tiến độ sản xuất (tính đến ngày 29/12 /2010)

2.1 Cây lúa

- Lúa vụ Mùa: DT sạ, cấy là 10.942 ha (Quận 2: 90 ha, Quận 9: 27 ha, Hóc Môn 1.185 ha, Củ Chi 4.615 ha, Bình Chánh 4.284 ha, Bình Tân 120 ha, Nhà Bè 181 ha, Cần Giờ 440 ha, Quận 7 0,44 ha); DT gieo mạ là 477 ha. Diện tích lúa xuống giống chiếm 81,4 % so với cùng kỳ năm trước. T rong đó cây lúa giai đoạn đẻ nhánh 02 ha, làm đòng 70 ha, trổ 1.653 ha, chín 2.241 ha và thu hoạch 6.747 ha (đạt 61,7 %) .

- Lúa vụ Đông xuân: DT sạ, cấy là 2.839 ha (Quận 9: 28 ha, Hóc Môn: 157 ha, Củ Chi: 2.632 ha, Bình Tân: 22 ha). T rong đó cây lúa giai đoạn mạ 2.073, đẻ nhánh 598 ha, làm đòng 110 ha, trổ 58 ha.

2.2 Cây rau

- Cây rau Đông xuân: 3.627 ha, trong đó có 1.486 ha trồng rau muống nước và 60 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 454 ha.

- Cây đậu phộng: 148 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. C ây lúa

Diện tích lúa Mùa chủ yếu đang trong giai đoạn trổ và chín. Diện tích nhiễm SVH 906 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009 (1.077 ha). Chủ yếu có rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn và OBV, chuột.


a) Rầy nâu (RN)

- Vụ Mùa có DT nhiễm rầy nâu là 348 ha (Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân), cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 (107 ha), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ. Mật số RN giảm so với tuần trước, phần lớn rầy nâu đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5 và một số trưởng thành.

- Vụ Đông xuân có DT nhiễm rầy nâu là 120 ha (Củ Chi), cao hơn so với cùng kỳ năm 2009 (61 ha), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

b) Bệnh Vàng lùn - Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen

Trong vụ Mùa, trên đồng ruộng đã có 187,3 ha nhiễm bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá tại các xã Đa Phước, Tân Túc, Tân Kiên, Vĩnh Lộc A, Bình Lợi, Lê Minh Xuân (Bình Chánh); Tân Tạo (Bình Tân); Bình Khánh, An Thới Đông (Cần Giờ) và Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phú Xuân (Nhà Bè) với tỷ lệ nhiễm từ 1 – 35 %. Trong đó có 146,3 ha lúa nhiễm bệnh VL-LXL ở mức nhiễm nhẹ, 23,7 ha nhiễm ở mức trung bình và 17,3 ha nhiễm ở mức nặng (Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức – Nhà Bè; Bình Khánh, An Thới Đông – Cần Giờ). DT nhiễm bệnh VL-LXL vụ Mùa năm 2010 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009 ( 839,1 ha).

Nông dân đã tiến hành xử lý toàn bộ DT lúa nhiễm bệnh: nhổ bỏ 71,66 ha (Quận 2: 4,11 ha, Bình Chánh: 55,9 ha, Cần Giờ: 10,9 ha, Nhà Bè: 0,75 ha), tiêu hủy 5,44 ha (Nhà Bè: 4,34 ha, Cần Giờ: 1,1 ha) và thu hoạch 110,2 ha.

Bên cạnh đó, đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

c) Một số SVH khác

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm 68 ha, thấp hơn so với tuần trước (134 ha)

- Bọ xít hôi: DT nhiễm 25 ha, thấp hơn so với cùng kì năm 2009 (30 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm 111 ha, thấp hơn so với tuần trước (155 ha)

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm 35 ha, tương đương so với tuần trước (35 ha)

- OBV gây hại trên 219 ha lúa, thấp hơn so với với tuần trước (321 ha)

- Chuột gây hại trên 87 ha lúa, cao hơn so với cùng kì năm trước (58 ha)

Các SVH đều có mật số (tỷ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

2 . Cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Đông xuân 1.075 ha, cao hơn so với cùng kì năm 2009 (926 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu đục trái, sâu ăn tạp, ruồi đục trái, rầy xanh, rầy xám, bọ phấn, ruồi đục trái, bệnh gỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV . C ác SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy: DT nhiễm là 25 ha, thấp hơn so với cùng kì năm 2009 (46 ha)

- Sâu ăn tạp: DT nhiễm là 158 ha, cao hơn so với tuần trước (152 ha)

- Sâu xanh: DT nhiễm là 70 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (76 ha)

- Sâu đục trái: DT nhiễm là 22 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (36 ha)

- Rầy xanh: DT nhiễm là 33 ha, cao hơn so với tuần trước (30 ha)

- Rầy xám: DT nhiễm là 102 ha, thấp hơn so với tuần trước (107 ha)

- Bọ phấn: DT nhiễm là 25 ha, tương đương với tuần trước (25 ha)

- Bệnh phấn vàng có DT gây hại 18 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (46 ha)

- Bệnh gỉ trắng có DT gây hại 111 ha, cao hơn so với tuần trước (104 ha)

- Bệnh vàng lá có DT gây hại 18 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (33 ha)

- OBV gây hại trên 379 ha, tương đương với tuần trước (379 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Cây lúa

a) Rầy nâu: Hiện tại, mật số RN trên ruộng giảm so với tuần trước, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 4, tuổi 5 và một số trưởng thành. Do đó, cần chú ý theo dõi sát mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ kịp thời (hiệu quả nhất là khi rầy tuổi 2 – tuổi 3, mật số > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2). Chú ý đợt rầy nâu vào giữa và cuối tháng 12 có thể gây hại trên cây lúa.

b) Bệnh VL-LXL

Hiện nay nông dân đã xử lý hầu hết DT lúa Mùa bị nhiễm VL – LXL. Tuy nhiên lúa Đông xuân 2010 – 2011 chủ yếu đang trong giai đoạn mạ - đẻ nhánh, bên cạnh đó các tỉnh lân cận cũng đang thu hoạch rộ, vì vậy cần chú ý theo dõi rầy nâu di trú, áp dụng biện pháp “gieo sạ né rầy” để giảm nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL.

c) SVH khác

Hiện nay thời tiết đang chuyển lạnh, sáng sớm có sương mù là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa Đông Xuân và bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt trên lúa Mùa. Cần kiểm tra ruộng hàng ngày để phát hiện và phun thuốc trừ bệnh kịp thời.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, sâu cuốn lá, OBV trên lúa Đông xuân giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

2. Trên rau

- Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và lạnh giá vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như sâu tơ, sâu xanh trên bắp cải, phấn vàng trên khổ qua, dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Hiện nay các quận, huyện đang xuống giống trồng hoa nền phục vụ cho đợt Tết Nguyên đán sắp đến, vì vậy đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn phòng trừ thích hợp để hạn chế sâu bệnh gây hại vụ hoa này.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bọ trĩ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: sâu đục bông, sâu cuốn lá, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh cháy lá.

IV. ĐÊ NGHỊ

- Hiện tại rầy nâu đang tuổi 5 và trưởng thành, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần thường xuyên quan sát hệ thống bẫy đèn và theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp và thời điểm xuống giống vụ Đông xuân tập trung áp dụng biện pháp gieo sạ “né rầy”, tốt nhất là tập trung gieo sạ đồng loạt từ ngày 05/01/2011 và dứt điểm trước ngày 15/01/2011.

- Cần chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2010 – 2011 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa Mùa giai đoạn đòng – trổ và lúa Đông Xuân sớm./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,199,704
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây