Tình hình SVH đến 05/01/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 05/01/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 12/01/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 01 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên thời tiết Nam Bộ có những đợt mưa trái mùa trên diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 6 7

- Nhiệt độ : trung bình 25 – 27oC, thấp nhất từ 19 – 20 oC, cao nhất 32 – 34oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 73 - 85 %

- Lượng mưa: 30 – 50 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

2.1 Cây lúa vụ Mùa: DTGT (sạ, cấy) là 7.860,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (8.157,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.714 ha, Hóc Môn 695 ha, Bình Chánh 2.792 ha, Bình Tân 100 ha, Quận 9: 3 ha, Quận 2: 80 ha, Cần Giờ 405,5 ha, Nhà Bè 71 ha. Các giai đoạn phát triển cây lúa: 108 ha làm đòng, 980 ha trổ, 1.322ha chín và 5.433,8 ha thu hoạch.

Trong vụ đã có 17,71 ha lúa bị chết do nhiễm phèn và ngập nước, trong đó 12,91 ha tại huyện Cần Giờ (0,6 ha tại xã Bình Khánh; 12,31 ha tại Lý Nhơn) và 4,8 ha tại huyện Nhà Bè (1,8 ha tại xã Hiệp Phước, 03 ha tại xã Long Thới).

2.2 Cây lúa vụ Đông xuân

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 3.295,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3.448 ha) trong đó huyện Củ Chi 2.713 ha, huyện Hóc Môn 458 ha, quận Bình Tân 55 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 2.178 ha mạ, 910,6 ha đẻ nhánh, 169,5 ha làm đòng và 17 ha trổ.

2.3 Cây rau Vụ Đông xuân

DTGT rau Đông xuân 2015 – 2016 là 3.715,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.119,2 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.383,1 ha, Bình Chánh 708,7 ha, Bình Tân 49,1 ha, Hóc Môn 840,7 ha, Quận 12: 589,9 ha, Thủ Đức 52,3 ha, Quận 9: 36,7 ha, Quận 2: 1,4 ha, Cần Giờ 31,6 ha, Nhà Bè 18,6 ha, Quận 7: 3,5 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 111,8 ha, rau muống nước là 1.630 ha.

 

 

2.4 Cây trồng khác Vụ Đông xuân

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 938,5 ha. Trong đó có 166,3 ha hoa lan; 474,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 283,4 ha; cây công nghiệp 3.423 ha; Cây ăn trái: 5.235,5 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa

1.1 Vụ Mùa 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2015 là 293,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (233,5 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, bệnh vàng lá và lem lép hạt . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : hiện đang tuổi trưởng thành và tuổi 1; mật số phổ biến < 1.000 con/m2, gây hại trên 33 ha lúa , thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (54,5 ha). Tất cả DT lúa đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 42,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (03 ha)

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 62,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (32,5 ha)

- Bệnh lem lép hạt : gây hại trên 16,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (08 ha)

- Chuột : gây hại trên 56,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (77 ha).

1.2 Vụ Đông xuân 2015-2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 505,3 ha, thấp hơn so với tuần trước (832,6 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao và OBV, chuột. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : hiện đang tuổi trưởng thành, tuổi 1. RN gây hại trên 49 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (132 ha), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 46,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (27,4 ha)

- Bọ trĩ : gây hại trên 112 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (154 ha)

- Sâu phao : gây hại trên 34,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (57,7 ha)

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 11,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (30 ha)

- OBV : gây hại trên 209 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (356,5 ha)

- Chuột : gây hại trên 38,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (49 ha).

2 . Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Đông xuân 852,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (821,8 ha ), trong đó DT phòng trừ là 524,7 ha chiếm 61,5 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám , dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 84,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (75,1 ha)

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 111,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (131,2 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 32,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26,1 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 45,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (32,7 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 51,0 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (30 ha)

- OBV : gây hại trên 358,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (388,5 ha).

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía là 24,53 ha, chiếm 0,2 % tổng DTCT mía (992,4 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 57,4 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 306,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 24,24 ha, chiếm 0,55 % tổng DTCT cây dừa (484,63 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Mùa

1.1 Rầy Nâu: Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, trong tuần sau RN trên đồng ruộng rầy sẽ nở rộ và vẫn còn rầy trưởng thành; rầy nâu trên đồng đang tích lũy, tăng mật số. Bà con nông dân nên thăm đồng thường xuyên và theo dõi mật số rầy nâu trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ thích hợp khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc > 3 con/tép) và đang ở tuổi 2-3.

1.2 Bệnh Vàng lùn – lùn xoắn lá: Hiện trên đồng ruộng chưa có DT lúa nhiễm bệnh VL-LXL, Lùn sọc đen tuy nhiên c ác xã có diện tích sản xuất lúa vụ Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, để có biện pháp che chắn nước cho cây lúa và tiến hành phun thuốc trừ rầy để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào lúa Đông Xuân mới xuống giống.

1.3 Các sinh vật hại khác

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng. Nên tiến hành phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa trổ và sau khi trổ đều.

- Cần lưu ý theo theo dõi và phòng trừ bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép phát sinh và gây hại trên các trà lúa vụ Mùa.

- Ngoài ra, chú ý phòng trừ nhện gié, bọ xít hôi, chuột gây hại trên lúa giai đoạn trổ-chín.

2. Trên cây lúa vụ Đông xuân

- Chú ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3 – 5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc luân phiên các loại thuốc để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2 – 3.

- Thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Lưu ý một số đối tượng khác gây hại cục bộ trên lúa Đông xuân như bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa giai đoạn mạ; nhện gié, bệnh đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

3. Trên cây rau vụ Đông xuân

Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Cần chú ý các loại sinh vật hại sau:

+ Trên rau ăn lá: sâu tơ, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: rầy xanh, bọ trĩ, ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

+ Ớt, cà tím: rầy xanh, bọ trĩ, sâu đục trái, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

4. Cây trồng khác vụ Đông xuân

4.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

4.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Hiện tại có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, đề nghị các quận, huyện lưu ý hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu trên các ruộng bị nhiễm bệnh VL-LXL để tránh nguồn bệnh lây lan sang vụ Đông Xuân.

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống rầy nâu đợt tháng 01/2016 lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 30 ngày tuổi.

- Đ ề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo các địa phương biện pháp phòng trừ thích hợp và thời điểm xuống giống vụ Đông xuân tập trung áp dụng biện pháp gieo sạ “né rầy”, tốt nhất là tập trung gieo sạ đồng loạt từ ngày 07/01/2016 và dứt điểm trước ngày 15/01/2016 .

- Khuyến cáo bà con nông dân á p dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ ốc bươu vàng, chuột ngay từ đầu vụ.

- Cần chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2015 – 2016 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa Mùa giai đoạn trổ và lúa Đông Xuân sớm.

2. Cây rau

- Khuyến cáo nông dân v ệ sinh tốt đồng ruộng, làm đất kỹ, lên luống cao , nạo vét, khơi thông thủy lợi trên đồng ruộng hạn chế thấp nhất ngập úng do mưa và triều cường cho cây trồng .

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

3. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện điều tra thống kê các đối tượng sinh vật hại cần lưu ý như Rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm, sâu đục thân mía để có cơ sở dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại có hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,779
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây