Tình hình SVH đến 07/01/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/01/2014
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/01/2014
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 01 năm 2014

Thời tiết Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

- Nhiệt độ : trung bình 24 – 25 oC, thấp nhất từ 20 – 22 oC, cao nhất 30 – 32 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 71 83 %

- Lượng mưa: 0 - 10 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 07/01/2014 )

2.1 Cây lúa Vụ Mùa 2013

DT lúa đã xuống giống là 8.791,5 ha, ở huyện Củ Chi 3.989 ha, Q.2: 90 ha, huyện Hóc Môn 830,5 ha, Bình Chánh 3.159 ha, quận Bình Tân 120 ha, huyện Nhà Bè 100,4 ha, huyện Cần Giờ 502,6 ha. Trong đó, DT lúa giai đoạn làm đòng 03 ha, trổ 483 ha, chín 759 ha và thu hoạch 7.542,2 ha.

2.2 Vụ Đông xuân 2013-2014

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 3.903,8 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.067 ha, huyện Hóc Môn 704 ha, quận Bình Tân 50 ha, quận 9 là 82,8 ha. Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ 1.839,5 ha, đẻ nhánh 1.789,3 ha, làm đòng 211 ha và trổ 64 ha.

- Cây rau: DTGT là 4.180 ha, trong đó có 1.678,4 ha trồng rau muống nước và 122,3 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây lương thực: 981,2 ha; Cây công nghiệp 3.686,5 ha; Hoa, cây kiểng: 859,2 ha; Cây ăn trái: 5.578,2 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

a) V ụ Mùa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa là 219,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (124 ha). SVH chủ yếu là bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá, OBV và chuột, các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ xít hôi: gây hại trên 24,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (10 ha), BXH gây hại chủ yếu trên lúa Mùa giai đoạn đòng-trổ, mật số phổ biến 2 - 3 con/m2.

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 18,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (25,7 ha).

- OBV gây hại trên 37,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (72,5 ha), OBV gây hại trên tất cả các giai đoạn phát triển của cây lúa, mật số phổ biến 3 - 5 con/m2.

 

 

b) Vụ Đông xuân

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 978,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (616,1 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, OBV và chuột, các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Rầy nâu: gây hại trên 113 ha, tương đương cùng kỳ năm trước , toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ. Tuổi rầy phổ biến trên đồng ruộng là tuổi 5, tuổi trưởng thành; mật số phổ biến khoảng 800 – 1.000 con/m2.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 54 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (35 ha), SCL gây hại chủ yếu trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng, mật số phổ biến 3 - 10 con/m2.

- Bọ trĩ: gây hại trên 116,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (129,1 ha).

- Sâu phao: gây hại trên 116,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (129,1 ha).

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 32 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (22 ha), bệnh đạo ôn lá phát sinh gây hại mạnh trên trà lúa đẻ nhánh-làm đòng, tỉ lệ nhiễm bệnh phổ biến là 3 – 10 %.

- OBV gây hại trên 546 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (203 ha).

2. Cây rau Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 813 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (933,2 ha), trong đó DT phòng trừ là 739,5 ha chiếm 91 % DT nhiễm SVH. Các. SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 85,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (126 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 71,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (75,9 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 26,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (22 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 34 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48,4 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 26,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (30,8 ha)

- Bệnh phấn vàng: DT nhiễm là 17,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (20,9 ha)

- OBV gây hại trên 403,2 ha, cao hơn so với tuần trước (408,2 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu

Tình hình rầy nâu trên đồng ruộng hiện nay khá phức tạp, do có nhiều lứa rầy gối nhau, đồng thời rầy vẫn còn di trú rải rác do lúa Mùa 2013 đang thu hoạch. Bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý rầy nâu đạt hiệu quả.

- Đối với trà lúa giai đoạn mạ tùy theo diễn biến rầy nâu di trú để có các biện pháp xử lý phù hợp (che chắn nước ….) hạn chế lây lan bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa đông xuân 2013 – 2014.

- Chú ý phòng trừ RN trên các trà lúa Đông xuân từ đẻ nhánh đến làm đòng.

1.2 Bệnh VL-LXL

Tính đến nay, DT nhiễm bệnh VL-LXL trên đồng ruộng đã được tiêu hủy và nhổ bỏ. C ần khuyến cáo bà con quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ trên đồng ruộng và RN trưởng thành di trú nhằm tránh sự lây truyền, phát tán nguồn bệnh sang hơn 3 .000 ha lúa vụ Đông xuân từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh trên đồng ruộng .

1.3 Sinh vật hại khác

Lúa Mùa trên đồng ruộng đã thu hoạch 85,8 % diện tích.

Chú ý các SVH phát sinh gây hại trên các trà lúa Đông xuân sau:

- Bọ trĩ, sâu phao phát sinh và gây hại cục bộ trên các trà lúa mạ-đẻ nhánh

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Nhện gié phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, cần điều tra phát hiện và phòng trừ sớm tránh gây thiệt hại cho năng suất-sản lượng lúa.

- Bệnh trên lúa: Hiện nay đang có khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, thời tiết khô hanh, có sương mù vào sáng sớm là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Dự báo 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá có thể sẽ gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Đông xuân, đề nghị bà con cần chú ý để có biện pháp phòng trị kịp thời nhằm tránh thất thu năng suất về sau. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý bệnh vàng lá, cháy bìa lá, đốm vằn trên các giống nhiễm hoặc những nơi lúa quá xanh tốt do dư phân đạm.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng như sâu cuốn lá, sâu phao, bọ xít hôi, OBV và chuột...

2. Trên rau

Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là cây rau, tuy nhiên thời tiết này cũng là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại. Vì vậy bà con tại các vùng trồng rau chuyên canh như Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh, Củ Chi... nên lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên các loại rau họ hoa thập tự, sâu tơ trên cải bông, bệnh sương mai, phấn vàng trên khổ qua - dưa leo, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ...

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá, rong rêu

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Để phòng lứa rầy mới xuất hiện gây hại trong dịp Tết nguyên đán đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần theo dõi chặt chẽ mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Đối với trà lúa Đông Xuân mới gieo sạ - đẻ nhánh (dưới 40 ngày tuổi), cần khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn này để trừ các loại sâu ăn lá bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng (gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp) nhằm tránh sự bộc phát của rầy nâu ở giai đoạn sau (đòng trỗ - chín), thường trùng vào thời điểm trước và trong dịp Tết N guyên đán.

 

- Chú ý theo dõi bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân.

2. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nông dân sử dụng thuốc BVTV trên rau đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Chú ý các bệnh thối nhũn, sương mai, phấn vàng trên rau, quả.

- Theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ sinh vật hại trên cây hoa lan, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,200,056
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây