Tình hình SVH đến 17/01/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/01/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/01/2012
_________________________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 1 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ hầu như không mưa và nắng nhiều, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời se lạnh.

- Nhiệt độ: trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 21 – 22oC, cao nhất 32 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 67 81 % .

- Lượng mưa: 0 – 5mm

- Độ mặn: khu vực cầu ông Thìn (Bình Chánh) >2,5 ‰

2 . Tiến độ sản xuất vụ Mùa (tính đến ngày 17/01/ 201 2 )

DT sạ, cấy 10.175 ha (Quận 2: 90 ha, Quận 9: 16,5; Hóc Môn: 1.141 ha; Củ Chi: 4.401 ha, Bình Chánh: 3.930 ha, Bình Tân: 112 ha, Nhà Bè: 112 ha, Cần Giờ: 373 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn trổ 32 ha, chín 471 ha và thu hoạch 9.672 ha (chiếm 95,1 %).

3 . Tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2011 – 2012 (tính đến ngày 17/01/ 201 2 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 5.172,1 ha (Quận 9: 55,1 ha, Hóc Môn: 804 ha, Củ Chi: 4.225 ha, Bình Tân: 88 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ 1.816 ha, đẻ nhánh 2.532,6 ha, làm đòng 539,5 ha, trổ 256 ha, chín 16,5 và thu hoạch 6,5 ha.

b) Cây rau

- Cây rau: 4.489 ha, trong đó có 1.811 ha trồng rau muống nước và 90 ha trồng rau muống hạt.

c) Cây trồng khác

- Bắp: 672,7 ha

- Cây công nghiệp: 1.710,5 ha

- Hoa, cây kiểng: 723,2 ha

- Cây ăn trái: 5.345,5 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

* V ụ Mùa : Tổng diện tích nhiễm SVH trên cây lúa vụ Mùa là 43,3 ha. Các SVH đều ở mức nhiễm nhẹ, chủ yếu trên các trà lúa ở Bình Chánh.

* V Đông xuân:

- Rầy nâu

Trên đồng ruộng hiện nay có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN đang giai đoạn tuổi 1, tuổi 2. Tổng DT nhiễm RN trên ruộng là 181 ha (Củ Chi), toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen

Hiện tại, trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

* Các Sinh vật hại khác

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 1.390,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.277,2 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, OBV và chuột. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 154,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 158 ha)

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 146,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (180 ha)

- Sâu phao: DT nhiễm là 89,3 ha, thấp hơn so với tuần trước (103,7 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 68 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (24 ha)

- OBV gây hại trên 666 ha lúa, cao hơn so với tuần trước (641 ha)

- Chuột gây hại trên 56 ha lúa, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (70 ha).

2. Cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Đông xuân là 1.073,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.112,4 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu đục trái, sâu ăn tạp, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bọ phấn, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá, bệnh phấn vàng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy gây hại trên 32,7 ha, tương đương với cùng kỳ năm trước

- Sâu xanh gây hại trên 97,8 ha, cao hơn so với tuần trước (93,5 ha)

- Sâu đục trái gây hại trên 28,5 ha, thấp hơn so cùng kỳ năm trước (31,6 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 157,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (158,6 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 34,3 ha, cao hơn so với tuần trước (31,3 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 43,4 ha, cao hơn so với tuần trước (40,8 ha)

- Rầy xám gây hại trên 72,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (101,3 ha)

- Bọ phấn gây hại trên 32,1 ha, tương đương với tuần trước

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 68,1 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (110,5 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 21,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (23,8 ha)

- OBV gây hại trên 372,4 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (377,5 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu

Tình hình rầy nâu trên đồng ruộng hiện nay khá phức tạp, do có nhiều lứa rầy gối nhau, đồng thời rầy vẫn còn di trú rải rác do lúa Mùa 2011 đang thu hoạch. Dự báo, sang tuần sau RN trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 2, tuổi 3 do đó bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi sát diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý rầy nâu đạt hiệu quả (phun thuốc BVTV phòng trừ khi RN tuổi 2, tuổi 3 đạt mật số >3.000 con/m2).

- Đối với trà lúa giai đoạn mạ tùy theo diễn biến rầy nâu di trú để có các biện pháp xử lý phù hợp (che chắn nước….) hạn chế lây lan bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa đông xuân 2011 – 2012.

- Chú ý phòng trừ RN trên các trà lúa Đông xuân từ đẻ nhánh đến làm đòng.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá(VL-LXL)

Tính đến nay, DT nhiễm bệnh VL-LXL trên đồng ruộng đã được tiêu hủy và nhổ bỏ. Cần khuyến cáo bà con quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ trên đồng ruộng và RN trưởng thành di trú nhằm tránh sự lây truyền, phát tán nguồn bệnh sang hơn 5.000 ha lúa vụ Đông xuân từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh trên đồng ruộng.

* Các Sinh vật hại khác

Hiện nay đang có khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, thời tiết khô hanh, có sương mù vào sáng sớm là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Dự báo 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá có thể sẽ gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Đông xuân, đề nghị bà con cần chú ý để có biện pháp phòng trị kịp thời nhằm tránh thất thu năng suất về sau. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý bệnh vàng lá, cháy bìa lá, đốm vằn trên các giống nhiễm hoặc những nơi lúa quá xanh tốt do dư phân đạm.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng SVH khác trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng như sâu cuốn lá, sâu phao, bọ xít hôi, OBV và chuột...

2. Trên cây rau

Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là cây rau, tuy nhiên thời tiết này cũng là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại. Vì vậy bà con tại các vùng trồng rau chuyên canh như Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh, Củ Chi... nên lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên các loại rau họ hoa thập tự, sâu tơ trên cải bông, bệnh sương mai, phấn vàng trên khổ qua - dưa leo, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ...

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư gây hại lá non và phát hoa.

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Để phòng lứa rầy mới xuất hiện gây hại trong dịp Tết nguyên đán đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần theo dõi chặt chẽ mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Đối với trà lúa Đông Xuân mới gieo sạ - đẻ nhánh (dưới 40 ngày tuổi), cần khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn này để trừ các loại sâu ăn lá bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng (gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp) nhằm tránh sự bộc phát của rầy nâu ở giai đoạn sau (đòng trỗ - chín), thường trùng vào thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán.

 

- Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp phòng trị thích hợp nhằm tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trên rau đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,820
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây