Tình hình SVH đến 19/01/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/01/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/01/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 01 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Trong tháng ít mưa, tuy nhiên do tác động trong đới gió đông trên cao nên vẫn có ngày xuất hiện mưa trái mùa, nhưng chủ yếu mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : trung bình 26 – 27oC, thấp nhất từ 19 – 20 oC, cao nhất 33 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 71 - 81 %

- Lượng mưa: 0 – 10 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

2.1 Cây lúa vụ Mùa: DTGT (sạ, cấy) là 7.860,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (8.157,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.714 ha, Hóc Môn 695 ha, Bình Chánh 2.792 ha, Bình Tân 100 ha, Quận 9: 3 ha, Quận 2: 80 ha, Cần Giờ 405,5 ha, Nhà Bè 71 ha. Các giai đoạn phát triển cây lúa: 277 ha trổ, 1.021 ha chín và 6.545.8 ha thu hoạch.

Trong vụ đã có 17,71 ha lúa bị chết do nhiễm phèn và ngập nước, trong đó 12,91 ha tại huyện Cần Giờ (0,6 ha tại xã Bình Khánh; 12,31 ha tại Lý Nhơn) và 4,8 ha tại huyện Nhà Bè (1,8 ha tại xã Hiệp Phước, 03 ha tại xã Long Thới).

2.2 Cây lúa vụ Đông xuân

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 4.302,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4.279 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.438 ha, huyện Hóc Môn 720 ha, quận Bình Tân 75 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 1.726,5 ha mạ, 1.727,5 ha đẻ nhánh, 642,6 ha làm đòng, 1645 ha trổ, 31,5 ha chín và 10 ha thu hoạch.

2.3 Cây rau Vụ Đông xuân

DTGT rau Đông xuân 2015 – 2016 là 4.180,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.521,3 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.533,4 ha, Bình Chánh 824,1 ha, Bình Tân 49,3 ha, Hóc Môn 977,1 ha, Quận 12: 647,2 ha, Thủ Đức 56,7 ha, Quận 9: 37,9 ha, Quận 2: 1,4 ha, Cần Giờ 31,6 ha, Nhà Bè 18,6 ha, Quận 7: 3,5 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 138,4 ha, rau muống nước là 1.819,9 ha.

2.4 Cây trồng khác Vụ Đông xuân

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 943,9 ha. Trong đó có 166,3 ha hoa lan; 474,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 315,4 ha; cây công nghiệp 3.459 ha; Cây ăn trái: 5.235,5 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa

1.1 Vụ Mùa 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2015 là 231,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, bệnh vàng lá và lem lép hạt . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 22 ha cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 46,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (6,5 ha)

- Bệnh lem lép hạt : gây hại trên 14 ha cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Bệnh vàng lá : gây hại trên 28 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3,5 ha).

- Chuột : gây hại trên 58 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (16 ha).

1.2 Vụ Đông xuân 2015-2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 641,4 ha, thấp hơn so với tuần trước (933 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao và OBV, chuột. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 84,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (70,7 ha)

- Bọ trĩ : gây hại trên 147,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (99,9 ha)

- Sâu phao : gây hại trên 43,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (35,7 ha)

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 23 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (58,8 ha)

- OBV : gây hại trên 287 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (367 ha)

- Chuột : gây hại trên 48 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (43,9 ha).

2 . Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Đông xuân 923,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (864,6 ha ), trong đó DT phòng trừ là 568,7 ha chiếm 61,6 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám , dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 100,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (83,2 ha)

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 115,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (127 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 35,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (34,1 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 53,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (39,9 ha)

- Rầy xám: gây hại trên 60 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38,5 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 46 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (37,8 ha)

- OBV : gây hại trên 363,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (383,7 ha).

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 4,1 ha, chiếm 0,2 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 306,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,5 ha, chiếm 0,6 % tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Mùa

- Rầy nâu: trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, chủ yếu giai đoạn tuổi 2 – 4, mật số rầy nâu thấp. Đây là giai đoạn rầy nâu mẫn cảm nhất đối với thuốc BVTV. Khuyến cáo nông dân nên thăm đồng để có biện pháp phòng trừ thích hợp khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc > 3 con/tép).

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng. Nên tiến hành phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa bắt đầu trổ và sau khi lúa trổ đều.

- Ngoài ra, chú ý phòng trừ nhện gié, bọ xít hôi, chuột gây hại trên lúa giai đoạn trổ-chín.

2. Trên cây lúa vụ Đông xuân

- Chú ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và sử dụng luân phiên các loại thuốc để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2 – 4.

- Thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Lưu ý một số đối tượng khác gây hại cục bộ trên lúa Đông xuân như bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa giai đoạn mạ; bệnh đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

3. Trên cây rau vụ Đông xuân

Thời tiết hiện nay thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Cần chú ý các loại sinh vật hại sau:

+ Trên rau ăn lá: sâu tơ, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: rầy xanh, bọ trĩ, ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

+ Ớt, cà tím: rầy xanh, bọ trĩ, sâu đục trái, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

4. Cây trồng khác

4.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

4.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Hiện tại rầy nâu đang tuổi 2 4 , đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Tập trung tuyên truyền xuống giống vụ Đông xuân áp dụng các biện pháp gieo sạ “né rầyvà dứt điểm trước ngày 15/01/2016 .

- Đối với trà lúa Đông Xuân mới gieo sạ - đẻ nhánh (dưới 40 ngày tuổi), cần khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn này để trừ các loại sâu ăn lá bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng (gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp) nhằm tránh sự bộc phát của rầy nâu ở giai đoạn sau (đòng trỗ - chín) .

- Cần chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2015 – 2016 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

2. Cây rau

- Khuyến cáo nông dân v ệ sinh tốt đồng ruộng, làm đất kỹ, lên luống cao , nạo vét, khơi thông thủy lợi trên đồng ruộng hạn chế thấp nhất ngập úng do mưa và triều cường cho cây trồng .

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

3. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện điều tra thống kê các đối tượng sinh vật hại cần lưu ý như Rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm, sâu đục thân mía để có cơ sở dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại có hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,530
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây