Tình hình SVH đến 20/01/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 20/01/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/01/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 12 năm 2014
  Nam Bộ có mưa vài nơi, mưa tập trung chủ yếu vào những ngày giữa tuần, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Những ngày còn lại ít mưa. Ban ngày trời nắng Gió Đông bắc, cấp 5, cấp 6, biển động đến động mạnh.

- Nhiệt độ : trung bình 26 – 27 oC, thấp nhất từ 18 – 20 oC, cao nhất 32 – 34 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 71 83 %

- Lượng mưa: 10 – 30 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Mùa

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 8.157,5 ha, trong đó diện tích sản xuất ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố là: Quận 2: 75,5 ha, Quận 9: 33,5 ha, huyện Hóc Môn 783 ha, Củ Chi 3.604 ha, Bình Chánh 2.967 ha, Bình Tân 105 ha, Nhà Bè 81,1 ha, Cần Giờ 509,4 ha. Trong đó ngoài 2,5 ha lúa ở Cần Giờ bị chết do khô hạn đầu vụ có 45 ha lúa trổ, 400,5 ha chín và 7.712 ha thu hoạch.

- Cây rau: DTGT là 4.481,3 ha, năng suất trung bình đạt 21,4 tấn/ha, sản lượng đạt 95.950,1 tấn.

Trong đó có 2.070,5 ha trồng rau muống nước và 112,3 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.929,8 ha; Cây lương thực 79,1 ha; Hoa, cây kiểng: 856,0 ha; Cây ăn trái: 5.515,7 ha

3 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2014-2015

- Cây lúa: Đã xuống giống 4.279 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.397,5 ha, Bình Tân 85 ha, Hóc Môn 725, Quận 9 là 48,5 ha. DT lúa xuống giống có 1.305 ha mạ, 1.487 ha đẻ nhánh, 878,5 ha làm đòng, 428 ha trổ và 161,5 ha chín.

- Cây rau: DTGT là 4.521,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.563 ha). Trong đó có 1.873,9 ha trồng rau muống nước và 142,2 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.786 ha; Cây lương thực 851,2 ha; Hoa, cây kiểng: 879,2 ha; Cây ăn trái: 5.512,9 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây lúa vụ Mùa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa là 38 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 47,7 ha). Các SVH chủ yếu là bệnh đạo ôn, lem lép hạt, cào cào và chuột. Các sinh vật hại gây hại ở mức nhẹ, diện tích nhiễm thấp.

2. Cây trồng vụ Đông xuân 2014 - 2015

2.1 Cây lúa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân 2014-2015 933 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.193,7 ha). Các SVH chủ yếu là bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 190 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (126 ha), phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 2-4; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp khoảng 700 – 1.000 con/m2.

- Bọ trĩ: gây hại trên 99,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (95,5 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 35,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (51,1 ha)

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 70,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (123,5 ha)

- Bệnh đạo ôn : DT nhiễm là 58,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (43,4 ha)

- OBV gây hại trên 367 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (655 ha)

- Chuột gây hại trên 43,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (65,2 ha).

2.2 Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 864,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (848,7 ha), trong đó DT phòng trừ là 541,4 ha chiếm 62,6% DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xanh, bệnh rỉ trắng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 127 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (85,4 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 83,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (71,1 ha)

- Dòi đục lá gây hại trên 35,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (12,6 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 34,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26,4 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 39,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38,3 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 37,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (23,4 ha)

- OBV gây hại trên 383,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (403,1 ha).

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía là 31 ha, chiếm 2,2% tổng DTCT mía (1397,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 36,5 ha).

- Tổng diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi là 0,9 ha, chiếm 0,5% tổng DTCT cây có múi (168 ha).

- Tổng diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha, chiếm 0,9% tổng DTCT nhãn (10,5 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu - Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL )

- Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 2-4; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp khoảng 700 – 1.000 con/m2.

- Bà con lưu ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3-5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc BVTV có tác dụng đặc hiệu để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2-3.

1.2 Sinh vật hại khác

- Thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Nhện gié sẽ phát sinh gây hại trên lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

- Ngoài ra , chú ý phòng trừ bệnh đốm vằn gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-trổ; nhện gié, bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn đòng-trổ-chín.

2 . Trên cây rau

Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Cần chú ý các loại sinh vật hại sau:

+ Trên rau ăn lá: sâu tơ, bọ nhảy, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh thán thư, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

+ Ớt, cà tím: sâu đục trái, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

3. Cây trồng khác

3.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau:

- Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti)

- Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella)

- Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh)

- Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím)

3.2 Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư ;

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Hiện tại có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, đề nghị các Trạm BVTVquận, huyện lưu ý hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu trên các ruộng bị nhiễm bệnh VL-LXL để tránh nguồn bệnh lây lan sang vụ Đông Xuân. Tăng cường kiểm tra rầy nâu ngoài đồng ruộng và tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trừ RN theo nguyên tắc “4 đúng” khi mật độ rầy tăng cao quá 3 con/tép, đang tuổi 2-3.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và nhện gié trên lúa Đông Xuân.

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,666
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây