Tình hình SVH đến 27/01/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/01/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 03/02/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 01 năm 2015
  Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của trường gió đông bắc có trường độ trung bình đến mạnh. Mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 5, cấp 6.

- Nhiệt độ : trung bình 25 – 26 oC, thấp nhất từ 17 – 19 oC, cao nhất 32 – 34 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 62 84 %

- Lượng mưa: 0 – 10 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2014-2015

- Cây lúa: Đã xuống giống 4.443 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.483,5 ha, Bình Tân 90 ha, Hóc Môn 792, Quận 9 là 48,5 ha. DT lúa xuống giống có 754 ha mạ, 1.488 ha đẻ nhánh, 1.166 ha làm đòng, 661,5 ha trổ và 278 ha chín.

- Cây rau: DTGT là 4.938,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (50.18,2 ha). Trong đó có 2.123,5 ha trồng rau muống nước và 154,4 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.786,5 ha; Cây lương thực 859,5 ha; Hoa, cây kiểng: 885,6 ha; Cây ăn trái: 5.512,9 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây lúa vụ Đông xuân 2014 - 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân 2014-2015 là 1.129,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.262,8 ha). Các SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Rầy nâu: mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp, đang giai đoạn tuổi trưởng thành, mới nở.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 100,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (138 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 63 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (18,7 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 28 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (8 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 101,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (103,8 ha)

- Bệnh đốm vằn : DT nhiễm là 59 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (62 ,1 ha)

- OBV gây hại trên 654,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (704 ha)

- Chuột gây hại trên 59 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (62,1 ha).

2. Trên cây rau vụ Đông xuân 2014 - 2015

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 900,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (877,7 ha), trong đó DT phòng trừ là 536,3 ha chiếm 59,6% DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bọ phấn trắng, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 135,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (99,9 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 85,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (74,8 ha)

- Dòi đục lá gây hại trên 36,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (18,8 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 34,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (24,6 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 42,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (46,9 ha)

- Bọ phấn gây hại trên 28 ,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 28 ,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26 ,8 ha)

- Bệnh vàng lá : DT nhiễm là 17 ,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (26 ,7 ha)

- OBV gây hại trên 393,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (41 3 ha).

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía là 31 ha, chiếm 2,2% tổng DTCT mía (1397,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 36,5 ha).

- Tổng diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi là 0,9 ha, chiếm 0,5% tổng DTCT cây có múi (168 ha).

- Tổng diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha, chiếm 0,9% tổng DTCT nhãn (10,5 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu - Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL )

- Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi trưởng thành, trứng; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp.

- Bà con lưu ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3 – 5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc BVTV có tác dụng đặc hiệu để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2 – 3.

1.2 Sinh vật hại khác

- Thời tiết sáng sớm lạnh, có sương mù nhẹ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Nhện gié sẽ phát sinh gây hại trên lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đòng.

- Ngoài ra , chú ý phòng trừ bệnh đốm vằn gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-trổ; nhện gié, bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn đòng-trổ-chín.

2 . Trên cây rau

Hiện nay, thời tiết thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Trên rau ăn lá: sâu tơ, bọ nhảy, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Dưa leo, khổ qua, mướp: ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh thán thư, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

- Ớt, cà tím: sâu đục trái, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

3. Cây trồng khác

3.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau:

- Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti)

- Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella)

- Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh)

- Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím)

3.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Hiện tại có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, đề nghị các Trạm BVTVquận, huyện lưu ý hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu trên các ruộng bị nhiễm bệnh VL-LXL để tránh nguồn bệnh lây lan sang vụ Đông Xuân. Tăng cường kiểm tra rầy nâu ngoài đồng ruộng và tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trừ RN theo nguyên tắc “4 đúng” khi mật độ rầy tăng cao quá 3 con/tép, đang tuổi 2-3.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và nhện gié trên lúa Đông Xuân.

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,460
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây