Tình hình SVH đến ngày 06/02/2018

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 30/01/2018

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 06/02/2018

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG    

1.1 Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 01 năm 2018

Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

   Nhiệt độ: trung bình 25 – 29oC, thấp nhất từ 20 – 25oC, cao nhất 29– 32oC.

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 50 - 94 %.

1. 2 Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đã xuống giống được 6.990,7 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.742 ha, huyện Bình Chánh 2.303 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 499,5 ha, quận 2 là 78 ha, huyện Cần Giờ 242,9 ha, Nhà Bè 25,4 ha. Các giai đoạn lúa: 80 ha trổ, 169,7 ha chín, 6.631,4 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa 2017 là 135,5 ha.

Trong vụ Mùa 2017 có 109,65 ha lúa chết do ngập úng tại huyện Bình Chánh (xã Tân Quý Tây 56 ha, Tân Túc 8 ha, Tân Nhựt 30 ha, Vĩnh Lộc B 05 ha, Lê Minh Xuân 2,3 ha), quận Bình Tân (Tân Tạo 08 ha), huyện Cần Giờ (xã Bình Khánh 0,3 ha), huyện Nhà Bè (xã Nhơn Đức 0,05 ha). Trong đó, tại huyện Bình Chánh ghi nhận đã có 37 ha lúa đã được xuống giống lại tại xã Tân Nhựt (30 ha), Tân Túc (5 ha) và Tân Quý Tây (2 ha). Ngoài ra, vụ Mùa năm nay có 0,05 ha lúa chết do chuột cắn phá tại xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè.

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018: đã xuống giống được 4.568,6 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.666 ha, huyện Hóc Môn 743 ha, quận 9 là 59,6 ha, quận Bình Tân 100 ha. Các giai đoạn lúa: 555 ha mạ, 1.806 ha đẻ nhánh, 1.278 ha làm đòng, 484,6 ha trổ, 342 ha chín và 103 ha thu hoạch.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Đông xuân 2017-2018 là 4.356,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4.028,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.701,2 ha, Hóc Môn 856,4 ha, Bình Chánh 941,9 ha, Cần Giờ 28,7 ha, Nhà Bè 15,9 ha, Quận 12: 658,7 ha, Thủ Đức 67,8 ha, Quận 9: 31,2 ha, Bình Tân 51 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 129,9 ha, rau muống nước là 1.985 ha.

c) Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 1.067,9 ha. Trong đó có 202,4 ha hoa lan; 548,9 ha hoa mai.

d) Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 806,5 ha; cây công nghiệp 1.692,3 ha; cây ăn trái: 3.956,9 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

2.1 Trên lúa vụ Đông xuân 2017-2018

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 906,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 494 ha). Các sinh vật hại gồm có: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao, ốc bươu vàng, chuột, bệnh đạo ôn và bệnh đốm vằn. C ác sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 89 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 36 ha).

- Bọ trĩ: gây hại trên 38,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 40 ha).

- Sâu phao: gây hại trên 10,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 16 ha).

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 564 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 108 ha )

- Chuột : gây hại trên 76,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 49 ha ) .

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 58,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 63 ha).

2.2 Trên rau vụ Đông Xuân 2017-2018

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Đông Xuân 805,8 h a, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (824,4 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 405,5 ha chiếm 50,3 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng ốc bươu vàng . C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 86,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (97,5 ha).

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 134 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (112,6 ha).

- Rầy xám : gây hại trên 48,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (67,3 ha).

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 322,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (321,1 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 39,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (51,7 ha).

2.3 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

          Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 8,0 ha, chiếm 1,4 % tổng diện tích gieo trồng (577,8 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

          Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (diện tích gieo trồng 215,3 ha).

          Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 512,9 ha).

          Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (diện tích gieo trồng 38,1 ha)

          Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,1 ha chiếm 0,9 % diện tích gieo trồng (463ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.

          III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

3. 1 Trên cây lúa

Rầy nâu: hiện nay rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến từ tuổi 5 đến trưởng thành, dự kiến trong tuần tới sẽ có đợt rầy nâu mới nở và tuổi 1. Do vậy cần thường xuyên theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và mật số rầy vào đèn để chủ động trong công tác phòng trừ cũng như khuyến cáo người dân gieo sạ đồng loạt và né rầy.

   Sâu cuốn lá: hiện tại trên đồng ruộng SCL đang ở độ tuổi trưởng thành, dự báo trong tuần tới SCL sẽ phổ biến ở tuổi 1, 2. Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa hiện nay rất thích hợp cho sâu cuốn lá phát triển do trên 80% diện tích đang ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh và làm đòng. Do vậy khả năng trong thời gian tới diện tích gây hại của sâu cuốn lá lúa sẽ tăng cao nếu không phòng trị kịp thời.

Bệnh VL-LXL: trong tuần qua Thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL. Tuy nhiên, theo thống kê từ trung tâm BVTV phía Nam cho thấy diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL vẫn đang có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ lúa bị nhiễm nặng bệnh VL-LXL hiện nay đã chiếm trên 34% diện tích nhiễm.

Bệnh đạo ôn: Thời tiết lạnh kết hợp với mưa rào một số nơi sẽ làm cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phát sinh phát triển trên các trà lúa đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến đòng trỗ .

Ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác trên cây trồng như bọ trĩ, sâu phao trên lúa mới gieo sạ, sâu năng, sâu cuốn lá, sâu đục thân trên lúa giai đoạn đẻ nhánh và nhện gié, chuột ở giai đoạn lúa ôm đòng đến trổ chín.

3.2 Trên cây rau

Trên nhóm rau ăn lá: Điều kiện thời tiết vụ ĐX rất phù hợp cho các loại sâu bệnh hại phát triển như: bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy mềm, bệnh thối nhũng, thán thư, đốm lá…

Trên nhóm rau củ, quả: cần chú ý các sâu bệnh hại như bọ dưa, bọ trĩ, rầy mềm, bọ phấn, dòi đục lá… Ngoài ra thời tiết lạnh, ẩm như hiện nay cần chú ý một số bệnh có khả năng phát triển mạnh như phân vàng, s ương mai, thán thư, thối thân, đốm lá trên nhóm cây họ bầu bí, mướp.

3.3 Cây hoa kiểng

Hoa lan: Hiện nay các nhà vườn đang chuẩn bị hoa lan bán tết, khả năng trong thời gian tới muỗi đục nụ hoa lan sẽ có xu hướng gia tăng về mật số và diện tích nhiễm. Do vậy cần chú ý công tác điều tra phát hiện và phòng trị kịp thời để hạn chế muỗi đục nụ gây hại đặc biệt trên giống hoa lan Dendrobium.

Ngoài ra, trên lan Mokara và các loại lan khác cần chú ý một số đối tượng như nhện đỏ, bọ trĩ, rệp vảy ốc, bệnh thán thư, thối thân, vàng lá và đốm lá.

Hoa mai: Do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên hiện nay phần lớn diện tích hoa mai trồng chậu bị ảnh hưởng và ra bông sớm, đối với mai nguyên liệu trồng đất thì khả năng bị ảnh hưởng ít hơn. Hiện nay các vườn lan đang trong giai đoạn lặt lá để kích thích cây ra bông.   Tuy nhiên, theo tình hình dự báo thời tiết thì trong thời gian tới vẫn còn tiếp tục có mưa rải rác do vậy các vườn lan cần đảm bảo tiêu thoát nước tốt và bón phân hợp lý để cây ra hoa đúng dịp tết. Ngoài ra cần chú ý một số sâu bệnh hại khác đang phổ biến trên mai hiện nay như nhện đỏ, bọ trĩ, sâu ăn lá, bệnh nấm hồng và đốm rong trên thân, cành.

Hoa nền: hiện nay các nhà vườn đã xuống giống các loại hoa nền bán tết do vậy cần lưu ý phòng trị các đối tượng như sâu ăn lá, sâu vẽ bùa, bệnh phấn trắng, đốm lá, thán thư, gỉ sắt…

3.4 Các loại cây trồng khác

- Cây cao su: bệnh loét sọc mặt cạo, nấm hồng, nứt thân chảy mủ.

- Cây xoài: Sâ u đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.

- Cây khoai mì: rệp sáp bột hồng, thán thư, đốm nâu, bệnh khảm lá, chổi rồng.


IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Theo dõi diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại trên lúa Đông Xuân 2017-2018 để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Trong đó tập trung các đối tượng phổ biến trên lúa ở giai đoạn này gồm có rầy nâu, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, đốm vằn, VL-LXL.

- Tiếp tục kiểm tra tỉ lệ rầy nâu vào đèn mang mầm bệnh VL-LXL ở các địa phương để chủ động trong công tác phòng trừ và gieo sạ đồng loạt né rầy.

- Triển khai thực hiện công văn số 154/BVTV-TV, ngày 16/01/2018, về việc tăng cường phòng chống sâu năn, bệnh VL,LXL hại lúa. Hướng dẫn người dân áp dụng quy trình kỹ thuật quản lý sâu năn và  bệnh VL-LXL của Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành.

4.2 Các loại cây trồng khác

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại bằng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và chú trọng việc ứng dụng các thuốc sinh học, thảo mộc thay cho thuốc BVTV hoá học.

- Thực hiện quản lý muỗi đục nụ hoa lan trên giống lan Dendrobium bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để tăng cường hiệu quả trong phòng trị đối tượng muỗi đục nụ gây ra.

- Tăng cường công tác điều tra phát hiện bệnh khảm lá sắn, khuyến cáo người dân không sử dụng giống HL-S11 để trồng do giống này đang bị nhiễm rất nặng đối với bệnh khảm lá.

- Tập trung theo dõi và hướng dẫn người dân phòng trừ các đối tượng gây hại trên các loại hoa nền bán tết.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và tình hình sinh vật gây hại trên các loại cây trồng để có biện pháp quản lý phù hợp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,864
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây