Tình hình SVH đến ngày 31/01/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 31/01/2017

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/02/2017

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG       

1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng tháng 02 năm 2017

- Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

          - Nhiệt độ : trung bình 26 – 29oC, thấp nhất từ 22 – 25oC, cao nhất 29 – 32oC.  

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 60 - 93 % .

- Lượng mưa: 0-5 mm.

  2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.213,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Chánh 2.629 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha, quận 2: 77 ha.   Các giai đoạn lúa: 275 ha chín, 6.915,3 ha thu hoạch. Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017: đã xuống giống được 4.347,4 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.690 ha, huyện Hóc Môn 518 ha, quận Bình Tân 100 ha, quận 9: 66,4 ha. Các giai đoạn lúa: 1.050 ha mạ, 1.794,4 ha đẻ nhánh, 779 ha làm đòng, 474 ha trổ, 222 ha chín, 55 ha thu hoạch.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Đông Xuân 2016 – 2017 là 4.028,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4540,1 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.293,2 ha, Hóc Môn 938,1 ha, Bình Chánh 875,4 ha, Cần Giờ 31,1 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 12: 727,5 ha, Thủ Đức 63,9 ha, Quận 9: 51,3 ha, Bình Tân 24,8 ha, Quận 7: 4,1 ha, Quận 2: 0,5 ha . Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 124,5 ha, rau muống nước là 1.717,8 ha.

c) Cây trồng khác vụ Đông Xuân 2016 – 2017

- Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 927,9 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 466 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Diện tích canh tác cây lương thực 641,7 ha; cây công nghiệp 2.880,9   ha; Cây ăn trái: 4.831,6 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017   494 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 622 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu: gây hại trên 100 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước .

- Bọ trĩ : gây hại trên 40 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 88 ha) .

- Bọ xít hôi : gây hại trên 57 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 17 ha) .

- Sâu phao : gây hại trên 16 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 24,6 ha ).

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 36 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 106 ha) .

- Chuột: gây hại trên 49 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 53 ha) .

- OBV: gây hại trên 108 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 290 ha) .

- Đạo ôn: gây hại trên 63 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 36,4 ha) .

2 . Trên cây rau vụ Đông Xuân 2016-2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Đông xuân 824,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (925,5 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 470,6 ha chiếm 57,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 97,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm 103,7 ha)

- Sâu ăn tạp : gây hại trên 112,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 111,6ha )

- Rầy xám : gây hại trên 67,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 55,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 51,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 45,6 ha)

- OBV : gây hại trên 321,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 361,5 ha)

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

        - Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (869,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

        - Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (DTGT – 361,1 ha).

        - Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 574,5 ha).

        - Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

        - Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 1,6 ha, chiếm 0,3% tổng DTCT cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

        III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. C ây lúa

a. Rầy nâu

Hiện nay phần lớn rầy nâu trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi TT – 1, t ình hình rầy nâu trên đồng ruộng hiện nay khá phức tạp, do có nhiều lứa rầy gối nhau, đồng thời rầy vẫn còn di trú rải rác do lúa Mùa 201 6 đang thu hoạch. Bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến của rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp quản lý rầy nâu đạt hiệu quả khi mật số rầy cao từ 3.000 con/m2 (hay 3 con/tép) trở lên và đang ở tuổi 2 3.

- Đối với trà lúa giai đoạn mạ tùy theo diễn biến rầy nâu di trú để có các biện pháp xử lý phù hợp (che chắn nước….)   hạn chế lây lan bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa đông xuân 2016 – 2017.

b. Sinh vật hại khác

Lúa Mùa trên đồng ruộng đã thu hoạch khoảng 96 % diện tích.

Chú ý các SVH phát sinh gây hại trên các trà lúa Đông xuân như sau:

- Bọ trĩ, sâu phao phát sinh và gây hại cục bộ trên các trà lúa mạ - đẻ nhánh

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ sâu cuốn lá khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Nhện gié phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, cần điều tra phát hiện và phòng trừ sớm tránh gây thiệt hại cho năng suất - sản lượng lúa.

- Bệnh trên lúa: Hiện nay đang có khối không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, thời tiết khô hanh, có sương mù vào sáng sớm là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh phát triển nhanh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Dự báo 7 ngày tới bệnh đạo ôn lá có thể sẽ gia tăng diện tích nhiễm trên lúa Đông xuân, đề nghị bà con cần chú ý để có biện pháp phòng trị kịp thời nhằm tránh thất thu năng suất về sau. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý bệnh vàng lá, cháy bìa lá, đốm vằn trên các giống nhiễm hoặc những nơi lúa quá xanh tốt do dư phân đạm.

Ngoài ra, cần chú ý đến các đối tượng sinh vật hại khác trên cây lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng như sâu cuốn lá, sâu phao, bọ xít hôi, OBV và chuột...

2 . C ây rau

Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là cây rau, tuy nhiên thời tiết này cũng là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại. Vì vậy bà con tại các vùng trồng rau chuyên canh như Hóc Môn, quận 12, Bình Chánh, Củ Chi... nên lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên các loại rau họ hoa thập tự, sâu tơ trên cải bông, bệnh sương mai, phấn vàng trên khổ qua - dưa leo, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ...

3. Cây trồng khác

  - Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

  - Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

  - Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Để phòng lứa rầy mới xuất hiện gây hại trong sau dịp Tết Nguyên đán đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần theo dõi chặt chẽ mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc BVTV có tính đặc trị để phòng trừ, tránh tình trạng rầy nâu tăng tính kháng.

- Đối với trà lúa Đông Xuân mới gieo sạ - đẻ nhánh (dưới 40 ngày tuổi), cần khuyến cáo nông dân hạn chế tối đa phun thuốc trừ sâu trong giai đoạn này để trừ các loại sâu ăn lá bằng các loại thuốc trừ sâu phổ rộng (gốc lân hữu cơ và cúc tổng hợp) nhằm tránh sự bộc phát của rầy nâu ở giai đoạn sau (đòng trỗ - chín), thường trùng vào thời điểm trước và trong dịp Tết N guyên đán. Ngoài ra cần c hú ý theo dõi bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, nhện gié và bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân.

         2. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV tăng cường hướng dẫn, kiểm tra nông dân sử dụng thuốc BVTV trên rau đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Chú ý các bệnh thối nhũn, sương mai, phấn vàng trên rau, quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,209
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây