Tình hình SVH Tháng 01/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 01 năm 2011

và dự báo tháng 02 năm 2011

_________________________________________

I. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1. Tiến độ sản xuất vụ Mùa 2010 (tính đến ngày 05/01/2011)

- Cây lúa: DT sạ, cấy là 10.942 ha (Quận 2: 90 ha, Quận 9: 27 ha, Hóc Môn 1.185 ha, Củ Chi 4.615 ha, Bình Chánh 4.284 ha, Bình Tân 120 ha, Nhà Bè 181 ha, Cần Giờ 440 ha, Quận 7 0,44 ha); DT gieo mạ là 477 ha. Diện tích lúa xuống giống chiếm 81,4 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cây lúa giai đoạn làm đòng 02 ha, trổ 963 ha, chín 2.157 ha và thu hoạch 7.771 ha (đạt 71 %).

- Cây rau: 3.810 ha, trong đó có 1.062 ha trồng rau muống nước và 78 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 17 ha, năng suất đạt 5,5-6 tấn/ha.

- Cây đậu phộng: 43 ha, năng suất đạt 2,2 tấn/ha.

2. Tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 – 2011 (tính đến ngày 05/01/2011)

- Cây lúa: DT sạ, cấy là 3.653 ha (Quận 9: 47 ha, Hóc Môn: 288 ha, Củ Chi: 3.283 ha, Bình Tân: 35 ha). Trong đó cây lúa giai đoạn mạ 2.463, đẻ nhánh 1.006 ha, làm đòng 125 ha, trổ 58 ha.

- Cây rau: 3.782 ha, trong đó có 1.522 ha trồng rau muống nước và 62 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 455 ha.

- Cây đậu phộng: 155 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) THÁNG 01 NĂM 2011

1. Trên cây lúa vụ Mùa

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích nhiễm RN trong tháng 01 là 685 ha (Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Bình Tân), trong đó có 570 ha ở mức nhiễm nhẹ và 115 ha ở mức nhiễm trung bình. DT nhiễm RN cao hơn cùng kì năm trước (325 ha).

Trong tháng 12/2010 chỉ có 2 đợt RN vào đèn liên tiếp, mật số rầy vào đèn thấp, đây là giai đoạn lúa Mùa trên đồng ruộng và các tỉnh lân cận đang thu hoạch rộ.

- Đợt 1: từ ngày 09 đến 13/12/2010, cao nhất vào ngày 10/12 đạt 8.000 con/bẫy/đêm tại xã Tân Hiệp - huyện Hóc Môn.

- Đợt 2: từ ngày 16 đến 19/12/2010, cao nhất vào ngày 17/12 đạt 7.480 con/bẫy/đêm tại xã Tân Nhựt - huyện Bình Chánh.

Sau đợt rầy trưởng thành vào đèn cao điểm mật số rầy giảm xuống thấp và chưa gây ảnh hưởng gì đáng kể cho cây lúa Mùa và DT láu Đông xuân mới giao, sạ.

Mật số RN vào đèn năm 2010 cao hơn 1,3 lần so với cùng kì năm 2009, và thấp hơn 6,5 lần so với cùng kì năm 2008.

b) Nhện gié, bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen

Trên đồng ruộng có 187,3 ha lúa Mùa nhiễm bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá, trong đó có 132,8 ha DT lúa nhiễm bệnh VL-LXL ở mức nhiễm nhẹ, 32,3 ha nhiễm ở mức trung bình và 17,3 ha nhiễm ở mức nặng (Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức – Nhà Bè; Bình Khánh, An Thới Đông – Cần Giờ). DT nhiễm bệnh VL-LXL vụ Mùa năm 2010 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009 (839,1 ha), chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen.

Nông dân đã tiến hành xử lý kịp thời toàn bộ DT lúa nhiễm bệnh: nhổ bỏ 71,66 ha (Quận 2: 5 ha, Bình Chánh: 55,9 ha, Cần Giờ: 10,9 ha, Nhà Bè: 0,75 ha), tiêu hủy 5,44 ha (Nhà Bè: 4,34 ha, Cần Giờ: 1,1 ha) và thu hoạch 110,2 ha.

c) Một số SVH khác

Tổng DT nhiễm SVH lúa là 2.111 ha, bằng 19,3 % diện tích gieo trồng. SVH vụ Mùa chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột. Trong đó:

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm 192 ha, hơn tháng trước (432 ha).

- Bọ xít hôi: DT nhiễm 142 ha, thấp hơn tháng trước (358 ha).

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm 226 ha, thấp hơn tháng trước (332 ha).

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm 67 ha, thấp hơn tháng trước (227 ha).

- OBV gây hại trên 412 ha, thấp hơn so với tháng trước (738 ha).

- Chuột gây hại trên 144 ha, thấp hơn so với tháng trước (169 ha).

DT nhiễm SVH năm nay bằng 125,3 % so với cùng kì năm 2009 (1.685 ha), các SVH đều ở mật số và tỷ lệ nhiễm nhẹ.

2. Trên cây trồng vụ Đông xuân 2010 – 2011

a) Cây lúa

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích nhiễm RN trong tháng 01 là 156 ha (Hóc Môn, Củ Chi, Bình Tân), trong đó toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ. DT nhiễm RN cao hơn cùng kì năm trước (124 ha).

b) Nhện gié, bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen

Hiện nay, chưa phát hiện ra DT nhiễm bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen trên đồng ruộng .

c) Một số SVH khác

Tổng DT nhiễm SVH lúa là 543 ha, bằng 14,9 % diện tích gieo trồng. SVH vụ Đông xuân chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, bệnh đạo ôn và OBV, chuột. Trong đó:

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm 52 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (63 ha).

- Bọ trĩ: DT nhiễm 68 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (197 ha).

- Sâu phao: DT nhiễm 57 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (98 ha).

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm 18 ha, cao hơn cùng kì năm trước (332 ha).

- OBV gây hại trên 130 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (594 ha).

- Chuột gây hại trên 60 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (65 ha).

DT nhiễm SVH năm nay bằng 10,4 % so với cùng kì năm 2009 (1.158 ha), các SVH đều ở mật số và tỷ lệ nhiễm nhẹ.

b) Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH rau là 1.182 ha, chiếm 42,6 % diện tích gieo trồng. Trong đó chủ yếu là sâu xanh, sâu đục trái, sâu ăn tạp, rầy xám, rầy xanh, bệnh gỉ trắng, bệnh phấn vàng và OBV.

- Sâu ăn tạp: DT nhiễm là 170 ha, thấp hơn so với tháng trước (211 ha).

- Sâu xanh: DT nhiễm là 78 ha, thấp hơn so với tháng trước (99 ha).

- Rầy xám: DT nhiễm là 110 ha, thấp hơn so với tháng trước (148 ha).

- Rầy xanh: DT nhiễm là 38 ha, cao hơn so với cùng kì năm trước (8 ha).

- Bệnh gỉ trắng có DT gây hại 113 ha, thấp hơn so với tháng trước (182 ha).

- OBV gây hại trên 399 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (360 ha).

DT nhiễm SVH năm nay cao hơn so với cùng kì năm 2010 (1.118 ha), ngoài bệnh gỉ trắng, OBV có mật độ (tỷ lệ) trung bình, các SVH khác xuất hiện phổ biến ở mật độ (tỷ lệ) nhẹ.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 01 NĂM 2011

1. Trên cây lúa

a) Lúa vụ Mùa 2010

- Lúa Mùa đã kết thúc gieo cấy vào cuối tháng 10 năm 2010, đến nay đã thu hoạch được 71% DT gieo trồng.

b) Lúa vụ Đông xuân 2010 – 2011

- Các quận, huyện có DT sạ, cấy vụ Đông xuân (Quận 9, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Tân) cần tiến hành gieo, sạ đồng loạt và chấm dứt gieo cấy trước 15/01/2011 để tránh hạn vào cuối vụ.

- Lưu ý sự gây phát triển, gây hại của bọ trĩ, sâu phao trên cây lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng.

2 . Trên rau vụ Đông xuân 2010 – 2011 và cây trồng khác

a) Trên cây rau

- Trong điều kiện trời bắt đầu lạnh, sáng sớm có sương mù; cần lưu ý một số đối tượng sau:

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng.

+ Cây ớt: bệnh thán thư, bệnh héo rũ.

+ Rau muống nước: bệnh gỉ trắng, bệnh vàng lá.

+ Rau muống hạt: bệnh gỉ trắng.

+ Cây măng tây: bệnh héo vàng.

+ Bầu, bí: bệnh héo dây.

b) Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy bông xoài, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bọ trĩ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: sâu đục bông, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh cháy lá.

- Đậu phộng: sâu xanh, sâu khoang.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các huyện gieo cấy vụ lúa Đông xuân 2010 – 2011 nên xuống giống dứt điểm trước ngày 15/01/2011. Thời gian giãn cách vụ từ lúa Mùa 2010 sang Đông Xuân 2010 - 2011 ít nhất là 3 tuần để cắt đứt cầu nối lây lan của dịch hại. Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2010 – 2011 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông Xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,084
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây