Tình hình SVH tháng 01/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 01 năm 2017

và dự báo tháng 02 năm 2017


I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG

1. Cây lúa

Vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.213,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Chánh 2.629 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha, quận 2: 77 ha. Các giai đoạn lúa: 30 ha làm đòng, 847 ha trổ, 1.272 ha chín, 5.038,3 ha thu hoạch. Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Vụ Đông xuân 2016 – 2017: đã xuống giống được 3.320 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.021 ha, huyện Hóc Môn 164 ha, quận Bình Tân 85 ha, quận 9: 50 ha. Các giai đoạn lúa: 1.988 ha mạ, 854 ha đẻ nhánh, 350 ha làm đòng, 88 ha trổ, 38 ha chín, 2 ha thu hoạch.

2. Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Đông Xuân 2016 – 2017 là 3.362,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (3.751,6 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.113,2 ha, Bình Chánh 733,5 ha, Hóc Môn 692,4 ha, Thủ Đức 54,8 ha, Cần Giờ 31,1 ha, Bình Tân 23,2 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 12: 644,8 ha, Quận 9: 49,8 ha, Quận 7: 4,1 ha, Quận 2: 0,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 102 ha, rau muống nước là 1.428,8 ha.

3. Cây trồng khác vụ Đông xuân 2016-2017

- Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 947,5 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 486 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Diện tích canh tác cây lương thực 511,7 ha; cây công nghiệp 2.863,9 ha; Cây ăn trái: 4.839,1 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI THÁNG 01 NĂM 2017

1.Cây lúa

a. Vụ Mùa 2016

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trong tháng là 665,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.066,7 ha) . Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, đốm vằn, ốc bươu vàng và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 112 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (278,5 ha)

- Sâu đục thân: gây hại trên 43,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (42,3 ha)

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 71,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (119,4 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 40,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (62 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 108 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (99,2 ha)

- OBV : gây hại trên 100 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (217,5 ha) .

b. Vụ Đông xuân 2016-2017

Tổng diện tích nhiễm s inh vật hại trong tháng là 392,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 533,6 ha) . Các Sinh vật hại chủ yếu là bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, đốm vằn, OBV và chuột.

- Bọ trĩ: gây hại trên 65,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (115 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 22 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (44,7 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 26 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (11,7 ha)

- OBV : gây hại trên 214 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (209 ha) .

2. Cây rau vụ Đông xuân 2016-2017

Tổng diện tích nhiễm s inh vật hại trên rau trong tháng là 837,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 906 ha). Sinh vật hại chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và OBV. Các Sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 62 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (84,7 ha)

- Sâu ăn tạp : gây hại trên 144 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (116,3 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 67,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (53,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng : diên tích nhiễm là 60,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (54,7 ha)

- OBV : gây hại trên 326,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (378,7 ha)

Diện tích phòng trừ trên cây rau vụ mùa 1.540,7 ha, chiếm 184 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng.

3. Cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm s inh vật hại trong tháng là 51 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38,4 ha), trong đó có các Sinh vật hại chủ yếu sau:

- Hoa lan:

+ Muỗi đục nụ gây hại 7,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (8,3 ha)

+ Đốm lá: DT nhiễm là 3,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2 ha)

Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như ốc sên, bệnh thối đọt, bệnh thối đen,...

- Hoa Mai: cần chú ý các đối tượng như:

+ Nhện đỏ gây hại trên 3 ,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (0,2 ha).

+ Bọ trĩ gây hại trên 1,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1 ha)

Diện tích phòng trừ s inh vật hại trên hoa lan, cây kiểng là 20,5 ha chiếm 40,3 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

 

4. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng diện tích canh tác mía (869,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (Diện tích gieo trồng – 361,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (Diện tích gieo trồng – 574,5 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 1,6 ha, chiếm 0,3% tổng diện tích canh tác cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO S INH VẬT HẠI THÁNG 0 2 NĂM 201 7

1. Trên cây lúa

Cây lúa vụ Mùa đã thu hoạch trên 5.000 ha (70 % vụ). Cần lưu ý các sinh vật hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, đốm vằn, bọ xít hôi, chuột... giai đoạn trổ - chín.

a. Rầy nâu: Hiện tại đang tuổi 2 – 3, đây là giai đoạn rầy nâu mẫn cảm với thuốc bảo vệ thực vật, mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp, cần khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng và tiến hành phòng trị (từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2, 3), tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Đông xuân đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Trên cây lúa vụ Đông xuân 2016 - 2017: đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ rầy nâu di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2 - 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

b. Sinh vật hại khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng, sâu phao thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng Sinh vật hại trên vào giai đoạn này.

- Sáng sớm trời lạnh, sương mù, trưa nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và cháy bìa lá tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của nhện gié, sâu cuốn lá khi lúa từ giai đoạn đẻ nhánh.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

 

 

2. Trên rau

- Thời tiết hiện nay là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

- Các vùng chuyên canh rau cần có biện pháp tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới. Chú ý một số sâu bệnh gây hại trên rau như bọ nhảy, sâu tơ trên rau họ hoa thập tự, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

I V. ĐỀ NGHỊ

1 . Cây lúa

- Tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số rầy nâu di trú tại địa phương, và kiểm tra tình hình rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép) .

- Các địa phương cần theo dõi lứa rầy trong tháng 01, tháng 02 năm 2017 và diễn biến thời tiết, thủy văn để khuyến cáo thời điểm xuống lúa Đông Xuân 2016 – 2017 đồng loạt né rầy và dứt điểm trước ngày 30 /01/2017 . C hủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2016 – 2017 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân tiến hành gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, giữ đủ nước trong ruộng mạ nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus vàng lùn – lùn xoắn lá truyền bệnh vào mạ.

- Đề nghị cán bộ kỹ thuật điều tra phát hiện và có số liệu báo cáo tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa đẻ nhánh, làm đòng. Chú ý theo dõi bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn trên lúa Đông Xuân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

4.2 Cây rau

- Khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc vảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách).

- Đề nghị các Trạm Trạm BVTV quận, huyện phối hợp cùng phòng Kinh tế và chính quyền địa phương tập trung kiểm tra tình hình sử dụng thuốc BVTV của nông dận ở các vùng sản xuất rau an toàn nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

4.3 Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái (cây xoài), cây bắp.

- Đối với cây hoa lan tập trung chú ý bọ trĩ, muỗi gây hại bông và bệnh vàng lá chân, bệnh thối nhũn.

- Theo dõi và hướng dẫn nông dân phòng trừ sinh vật hại trên cây hoa lan, cây kiểng phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,841,438
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây