Tình hình SVH đến 25/10/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/10/2016

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/11/2016

____________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 10 năm 2016

- Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi , có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ : trung bình 26 – 29oC, thấp nhất từ 23 – 26oC, cao nhất 29 – 32oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 72 - 97 %.

- Lượng mưa: 100 – 150 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.179,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Tân 100 ha, huyện Bình Chánh 2.595 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, quận 2 77 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha. Các giai đoạn lúa: 541 ha mạ, 2.417,2 ha đẻ nhánh, 1.369,7 ha làm đòng, 1.523,4 ha trổ, 830 ha chín, 475 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa trong vụ là 166,1 ha.

Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

b) Cây rau

DTGT rau vụ Đông Xuân 2016-2017 là 1.156,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.319,2 ha) trong đó huyện Củ Chi 272,7 ha, Bình Chánh 283,4 ha, Bình Tân 19 ha, Hóc Môn 212,8 ha, Quận 12: 241,3 ha, Thủ Đức 28,6 ha, Quận 9: 45,9 ha, Quận 2: 0,5 ha, Cần Giờ 30,4 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 7: 3,9 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 33,9 ha, rau muống nước là 465,7 ha.

c) Cây trồng khác vụ Đông Xuân 2016-2017

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 932,3 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 480 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 133,7 ha; cây công nghiệp 2.863,9 ha; Cây ăn trái: 4.835,1 ha.


II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ Mùa 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2016 1.197,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.057,3 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu: hiện tại rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 4 – 5, mật số thấp (750 – 1.000 con/m2).

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 125,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (141,7 ha)

- Đạo ôn : gây hại trên 161 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (121,4 ha)

- Đốm vằn : gây hại trên 68 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (65,3 ha)

- Chuột : gây hại trên 68,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (59,2 ha)

- OBV : gây hại trên 576,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (528,5 ha)

2 . Trên cây rau vụ Đông Xuân 2016-2017

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa 411,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (572,7 ha) , trong đó DT phòng trừ là 215,3 ha chiếm 52,3 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 49,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (80,5 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 21,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (33,7 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 22,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (36,4 ha).

- OBV : gây hại trên 270,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (314 ha).

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (869,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 116,6 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 569,5 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 25,4 ha, chiếm 5,2 % tổng DTCT cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

1.1 Rầy nâu

Hiện nay trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 4 - 5; mật số thấp, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau. Trong tuần sau rầy nâu sẽ ở giai đoạn trưởng thành, rầy nâu di trú với mật số thấp, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chú ý che chắn lúa để khỏi sự chích hút của rầy nâu lan truyền bệnh VL-LXL cho lúa giai đoạn đẻ nhánh.

1.2 Bệnh VL-LXL

Hiện nay, trên đồng ruộng chưa xuất hiện bệnh VL-LXL, áp lực RN di trú đã giảm tuy nhiên các trà lúa trên đồng ruộng chủ yếu đang giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng (> 6.000 ha), do đó bệnh VL-LXL có khả năng bộc phát nếu không quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ.

1.3 Sinh vật hại khác

- Sâu cuốn lá tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Bệnh đạo ôn lá: Thời tiết thường hay mưa nhiều vào chiều tối là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn phát sinh phát triển trên giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Lưu ý những ruộng trồng giống nhiễm, gieo sạ dày, bón thừa phân đạm để phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trị thích hợp.

Trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, gió to, cũng cần lưu ý bệnh cháy bìa lá trên các giống nhiễm hoặc những nơi lúa quá xanh tốt do dư phân đạm. Ngoài ra, sâu cuốn lá, sâu đục thân phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng,; bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, nhện gié, OBV gây hại từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh, bệnh đốm vằn, cháy bìa lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

2. Trên rau

Do thời tiết có mưa nhiều cần lưu ý bệnh hại rau, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày, bệnh thán thư trên ớt, bệnh sương mai trên dưa leo, khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống..

Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Trên rau ăn lá: bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

- Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

- Rau muống: sâu khoang, bệnh gỉ trắng,... phát sinh gây hại mạnh.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá chân; Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các Trạm BVTV tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số rầy nâu di trú tại địa phương để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền gieo sạ né rầy đợt cuối tháng 10.

- Đề nghị các Trạm BVTV điều tra và hướng dẫn nông dân phân biệt giữa bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá (VL – LXL) và ngộ độc hữu cơ để có biện xử lý phù hợp.

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ rầy nâu trên mạ, lúa mùa. Điều tra ở những khu vực thường xuất hiện bệnh VL – LXL.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

2. Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,199,436
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây