Tình hình SVH tháng 10/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 10/2014
và dự báo tháng 11/2014
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1.1 Cây lúa vụ mùa  2014
  - DT lúa đã xuống giống là 7.385,6 ha, trong đó diện tích sản xuất ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố là: Quận 2: 72 ha, Quận 9: 22,5 ha, huyện Hóc Môn 782 ha, Củ Chi 3.604 ha, Bình Chánh 2.216 ha, Bình Tân 105 ha, Nhà Bè 81,1 ha, Cần Giờ 503 ha, trong đó có 1.323,4 ha giai đoạn mạ, 3.316,2 ha đẻ nhánh, 2.115 ha làm đòng, 490,5 ha lúa trổ, 125 ha chín và 15 ha thu hoạch.

- DT mạ mùa là 241,95 ha, trong đó Quận 2: 03 ha, Hóc Môn 7,35 ha; Bình Chánh 227,2 ha, Bình Tân 0,2 ha và Cần Giờ 4,2 ha. Đến nay, đã tiến hành cấy toàn bộ diện tích mạ ra ruộng.

- Cơ cấu giống lúa vụ Hè thu năm 2014 bao gồm 18 giống, trong đó các giống lúa được trồng phổ biến là: OM 4900 (30,7%), Nàng hoa (14,1%), OM 576 (11,2%), OM3536 (9,5%), OM 6162 (8,3%), OM 50404 (7,3%).

1.2 Cây rau và cây trồng khác vụ Mùa

- Cây rau: DTGT là 4.470,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (4.259,4 ha). Trong đó có 2.069,8 ha trồng rau muống nước và 112,1 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.929,6 ha; Cây lương thực 76,2 ha; Hoa, cây kiểng: 846,8 ha; Cây ăn trái: 5.511,1 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 10 NĂM 2014

2.1 Trên cây lúa vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 1.378,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.535,7 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, OBV và chuột.

- Rầy nâu: gây hại trên 304,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (233,2 ha), mật số RN trên đồng ruộng phổ biến khoảng 500-900 con/m2.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 109,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (115,7 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 100,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (77,6 ha)

- Đạo ôn: gây hại trên 106,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (159,2 ha)

- OBV: gây hại trên 503,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (614,9 ha).

- Chuột: gây hại trên 70,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (101,2 ha).

2.2 Trên cây rau vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 954,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (915,9 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, dòi đục lá, sâu ăn tạp, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- DT sâu xanh gây hại là 70,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (79 ha)

- DT sâu ăn tạp gây hại là 134,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (113,8 ha)

- DT dòi đục lá gây hại là 30,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (5,5 ha)

- DT rầy xám gây hại là 54,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (30,3 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 75,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (50,5 ha)

- Bệnh đốm lá: DT nhiễm là 32,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (18,3 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 391,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (416,5).

2.3 Trên cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH 44,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (73,8 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan: muỗi đục nụ gây hại trên 9,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3,3 ha). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như:

+ Bệnh thối đen trên lá và bông, bệnh thối đọt, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh khô đầu lá trên lan Mokara;

+ Bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá trên lan Dendrobium và lan Hồ điệp,...

- Hoa Mai: bọ trĩ gây hại trên 11,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha); ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác như: rong rêu, nấm hồng,...

Các Trạm BVTV đã khuyến cáo nông dân phòng trừ 24,4 ha chiếm 55,2 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 11 NĂM 2014

3.1 Trên cây lúa Mùa

a) Rầy nâu, bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá

* Rầy nâu: Hiện tại đang tuổi 2 - 3, mật số khá thấp < 900 con/m2 tuy nhiên đây là giai đoạn RN mẫn cảm với thuốc BVTV do đó bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi mật số RN trên đồng ruộng và tiến hành phòng trị thích hợp khi mật số rầy từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2 - 3, tránh để nguồn bệnh lây lan sang gần 7.000 ha lúa Mùa từ giai đoạn mạ - làm đòng đang gieo trồng trên đồng ruộng.

* Bệnh VL-LXL: Các xã có diện tích sản xuất lúa vụ Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, giữ đủ nước trong ruộng mạ nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

b) Sinh vật hại khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng SVH trên vào giai đoạn này. Lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng

- Tình hình thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý phòng trừ nhện gié, OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau

Thời tiết hiện nay đang vào mùa mưa, lượng mưa và ẩm độ tăng là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát triển gây hại. Do đó, các vùng trồng rau chuyên canh cần chú ý theo dõi, có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Đối với rau ăn lá: sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh rỉ trắng, bệnh chết cây con,...sẽ phát sinh gây hại nặng.

- Đối với rau ăn quả: các đối tượng phát triển gây hại nặng trên cây trồng họ bầu bí như bệnh lở cổ rễ, bệnh vàng lá, bệnh sương mai, sâu xanh hai sọc trắng, rầy xanh. Trên cây trồng họ cà ớt cần chú ý phòng trừ bệnh thán thư, sâu đục trái.

3.3. Cây trồng khác

Thời tiết vào mùa mưa, ẩm độ cao thuận lợi cho một số bệnh hại phát sinh, phát triển như:

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, ốc sên, bệnh thối nhũn, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các Trạm BVTV huyện phối hợp cùng các địa phương thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi nắm chắc diễn biến RN trên đồng ruộng, lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 20 ngày tuổi. Cần tập trung chú ý diện tích lúa Mùa đang trong giai đoạn mạ, đẻ nhánh ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- Khoanh vùng những khu vực đã có bệnh VL-LXL xuất hiện và theo dõi diễn biến bệnh, diễn biến RN và tình hình sinh trưởng của lúa để có biện pháp khuyến cáo phù hợp.

- Khuyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

4.2 Cây rau

- Hiện tại, rau vụ Mùa đã vào giai đoạn thu hoạch do vậy khi sử dụng thuốc BVTV bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

- Khuyến cáo bà con nông dân có sản xuất vụ Đông xuân cần tiến hành làm đất kỹ, xử lý và phơi ải đất, cách vụ ít nhất 02 tuần nhằm giảm thiểu nguồn sâu bệnh cho vụ rau Đông xuân sắp tới.

4.3 Cây trồng khác

- Đề nghị Các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân các vùng trồng mía như xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc A, B,… huyện Bình Chánh; xã Trung An, Bình Mỹ huyện Củ Chi; xã Tân Thới Nhì, Tân Hiệp huyện Hóc Môn lưu ý phòng trừ đối tượng sâu đục thân 4 vạch gây hại trên mía, khi phát hiện đối tượng gây hại cần tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan của sâu. Cần kiểm tra kỹ đối với mía làm giống có nguồn gốc trong và ngoài nước

- Ngoài ra, cần hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh thối đen trên lá, bệnh vàng lá gây tuột lá trên lan Mokara./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,927
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây