Tình hình SVH đến 15/11/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/11/2016

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/11/2016

____________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 11 năm 2016

- Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : trung bình 27 – 30oC, thấp nhất từ 24 – 27oC, cao nhất 30 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 55 - 97 %.

- Lượng mưa: 100 – 150 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.213,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Chánh 2.629 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha, quận Bình Tân 100 ha, quận 2 77 ha. Các giai đoạn lúa: 2.244 ha đẻ nhánh, 700 ha làm đòng, 1.241,5 ha trổ, 1.285,8 ha chín, 1.719 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa trong vụ là 166,1 ha. Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2016-2017: đã xuống giống được 265 ha, trong đó huyện Củ Chi 215 ha, quận 9: 50 ha.

b) Cây rau

DTGT rau vụ Đông Xuân 2016-2017 là 1.714 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (2.011,6 ha) trong đó huyện Củ Chi 474,2 ha, Bình Chánh 405,7 ha, Hóc Môn 338,6 ha, Cần Giờ 30,5 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 12: 337 ha, Thủ Đức 37,8 ha, Quận 9: 47,3 ha, Bình Tân 20,7 ha, Quận 7: 3,9 ha, Quận 2: 0,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 52,5 ha, rau muống nước là 708,2 ha.

c) Cây trồng khác vụ Đông Xuân 2016-2017

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 932,3 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 480 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Diện tích canh tác cây lương thực 150,7 ha; cây công nghiệp 2.860,7 ha; Cây ăn trái: 4.835,1 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ Mùa 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2016 1.146,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.232,5 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu: hiện tại rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 1 – 2, mật số thấp (750 – 1.000 con/m2).

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 135,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (154,4 ha)

- Đạo ôn : gây hại trên 139,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (101,9 ha)

- Đốm vằn : gây hại trên 65 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (81,7 ha)

- Chuột : gây hại trên 65,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (71,7 ha)

- OBV : gây hại trên 512,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (391,5 ha)

2 . Trên cây rau vụ Đông Xuân 2016-2017

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa 595,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (676 ha) , trong đó DT phòng trừ là 304,9 ha chiếm 51,2 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 31,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48,1 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 81,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (92,6 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 55,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (45,3 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 47,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (42 ha)

- OBV : gây hại trên 324,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (363,5 ha)

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (867,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 138,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 569,5 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 25,4 ha, chiếm 5,2 % tổng DTCT cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

a) Rầy nâu

Hiện nay trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 2 – 3, mật số thấp. Đây là giai đoạn rầy mẫn cảm với thuốc BVTV. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phòng trị khi mật số rây 2-3/dảnh hoặc > 3.000 con/m2.

b) Bệnh VL-LXL

Hiện nay, trên đồng ruộng chưa xuất hiện bệnh VL-LXL, áp lực RN di trú đã giảm tuy nhiên các trà lúa trên đồng ruộng chủ yếu đang giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, do đó bệnh VL-LXL có khả năng bộc phát nếu không quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ.

c) Sinh vật hại khác

- Sâu cuốn lá: tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Bệnh đạo ôn lá: Thời tiết thường hay mưa vào chiều tối là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn phát sinh phát triển trên giai đoạn lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Lưu ý những ruộng trồng giống nhiễm, gieo sạ dày, bón thừa phân đạm để phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trị thích hợp.

Trong điều kiện thời tiết mưa, gió to, cũng cần lưu ý bệnh cháy bìa lá trên các giống nhiễm hoặc những nơi lúa quá xanh tốt do dư phân đạm. Ngoài ra, sâu cuốn lá, sâu đục thân phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng; bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, nhện gié, OBV gây hại từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh, bệnh đốm vằn, cháy bìa lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

2. Trên rau

Do thời tiết có mưa nhiều cần lưu ý bệnh hại rau, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây con, cây rau ăn lá ngắn ngày, bệnh thán thư trên ớt, bệnh sương mai trên dưa leo, khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống..

Các vùng chuyên canh rau phải lên líp cao và có biện pháp khai thông hệ thống tiêu thoát nước, tránh ngập úng cho các chân ruộng thấp.

- Trên rau ăn lá: bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Dưa leo, khổ qua, mướp: bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá, sâu xanh 2 sọc trắng

- Ớt: bệnh thán thư, bệnh chết cây con

- Rau muống: sâu khoang, bệnh gỉ trắng,... phát sinh gây hại mạnh.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn, bệnh vàng lá chân; Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Hiện tại có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, đề nghị các quận, huyện lưu ý hướng dẫn nông dân phòng trừ rầy nâu trên các ruộng bị nhiễm bệnh VL-LXL để tránh nguồn bệnh lây lan sang vụ Đông Xuân.

- Huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn tiếp tục theo dõi rầy nâu trưởng thành vào đèn để khuyến cáo nông dân thời điểm gieo sạ tập trung, “né rầy”. Tiến hành chấm dứt gieo cấy vụ lúa Đông xuân 2016 – 2017 trước 30/01/2017. Cần chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2016 – 2017 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Tăng cường kiểm tra rầy nâu ngoài đồng ruộng trên các trà lúa Mùa đẻ nhánh – đòng và tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trừ RN theo nguyên tắc 4 đúng khi mật độ rầy tăng cao quá 3 con/tép.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá trên lúa Mùa giai đoạn đòng – trổ và lúa Đông Xuân sớm.

2. Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Mùa nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,199,527
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây