Tình hình SVH đến 22/11/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/11/2016

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 29/11/2016

____________________________

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần 3 trong tháng 11 năm 2016

- Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : trung bình 23 – 30oC, thấp nhất từ 23 – 25oC, cao nhất 29 – 33oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 55 - 97 %.

- Lượng mưa: 100 – 150 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.213,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Chánh 2.629 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha, quận Bình Tân 100 ha, quận 2 77 ha. Các giai đoạn lúa: 1.989 ha đẻ nhánh, 735 ha làm đòng, 1.241,5 ha trổ, 1.161,8 ha chín, 2.180 ha thu hoạch. Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017: đã xuống giống được 393 ha, trong đó huyện Củ Chi 343 ha, quận 9: 50 ha.

b) Cây rau

DTGT rau vụ Đông Xuân 2016-2017 là 1.944,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (2.262,1ha) trong đó huyện Củ Chi 556,9 ha, Bình Chánh 457,6 ha, Hóc Môn 390,1 ha, Cần Giờ 30,5 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 12: 377,4 ha, Thủ Đức 40,3 ha, Quận 9: 47,7 ha, Bình Tân 21,6 ha, Quận 7: 3,9 ha, Quận 2: 0,5 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 59,7 ha, rau muống nước là 803,7 ha.

c) Cây trồng khác vụ Đông Xuân 2016-2017

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 934,3 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 480 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Diện tích canh tác cây lương thực 170,7 ha; cây công nghiệp 2.860,8 ha; Cây ăn trái: 4.825,6 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ Mùa 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2016 1.274,6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1.128,5 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu: gây hại trên 154,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (55 ha)

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 127,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (158,8 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 156,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (154 ha)

- Đạo ôn : gây hại trên 132,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (110,1 ha)

- Đốm vằn : gây hại trên 61,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (92,5 ha)

- OBV : gây hại trên 487,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (343,5 ha)

2 . Trên cây rau vụ Đông Xuân 2016-2017

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Mùa 623 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (718,9 ha) , trong đó DT phòng trừ là 323,7 ha chiếm 52 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 31,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48,1 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 55,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (45,3 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 47,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (42 ha)

- OBV : gây hại trên 324,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (363,5 ha)

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (867,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 138,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 569,5 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 25,4 ha, chiếm 5,2 % tổng DTCT cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ mùa

a) Rầy nâu

Hiện nay trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 2 – 3, mật số thấp. Đây là giai đoạn rầy mẫn cảm với thuốc BVTV. Khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, phòng trị khi mật số rây 2-3/dảnh hoặc > 3.000 con/m2.

b) Bệnh VL-LXL

Hiện nay, trên đồng ruộng chưa xuất hiện bệnh VL-LXL, áp lực RN di trú đã giảm tuy nhiên các trà lúa trên đồng ruộng chủ yếu đang giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, do đó bệnh VL-LXL có khả năng bộc phát nếu không quản lý tốt nguồn rầy tại chỗ.

c) Sinh vật hại khác

- Sâu cuốn lá: tiếp tục phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn lá phát sinh phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng. Nếu trên lá có xuất hiện vết bệnh điển hình thì tiến hành phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn, tuyệt đối không pha trộn thêm phân bón lá khi phun thuốc phòng trị bệnh . Đối với bệnh đạo ôn cổ bông có thể phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa trổ lẹc xẹt và sau khi trổ đều. Bệnh bạc lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa làm đòng, ẩm độ không khí cao.

Ngoài ra sâu đục thân phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn từ đẻ nhánh đến làm đòng; bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín. C ần lưu ý phòng trừ các đối tượng như bọ trĩ, sâu phao, nhện gié, bệnh đốm vằn, cháy bìa lá trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

2 . Trên cây trồng vụ Đông xuân 2016 – 2017

a) Cây lúa

- Chú ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3-5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc BVTV có tác dụng đặc hiệu để phòng trừ rầy.

- Lưu ý một số đối tượng khác gây hại trên lúa Đông xuân như bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa giai đoạn mạ; sâu cuốn lá, nhện gié, bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

b) Trên rau

Hiện nay, rau Đông xuân đang được gieo trồng rộ, thời tiết sáng nắng chiều mưa là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Cần chú ý các loại sinh vật hại sau:

+ Trên rau ăn lá: rầy mềm, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: ruồi đục trái, rầy xanh, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

+ Ớt, cà tím: bọ phấn trắng, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

c) Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống RN đợt cuối tháng 11 và đầu tháng 12 Lưu ý các trà lúa Mùa có nguy cơ nhiễm cao ở Nhà Bè – Cần Giờ, nam Bình Chánh và Củ Chi, các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm.

- Huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn tiếp tục theo dõi rầy nâu trưởng thành vào đèn để khuyến cáo nông dân thời điểm gieo sạ tập trung, “né rầy”. Tiến hành chấm dứt gieo cấy vụ lúa Đông xuân 2016 – 2017 trước 30/01/2017. Cần chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2016 – 2017 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Khuyến cáo người dân sản xuất lúa Đông xuân cày ải, phơi đất, đảm bảo thời gian cách vụ ít nhất 2 tuần nhằm giảm thiểu diện tích nhiễm sinh vật hại và lúa bị ngộ độc hữu cơ cho vụ lúa Đông xuân tới.

- Chú ý theo dõi bệnh đạo ôn và sâu cuốn lá trên lúa Mùa giai đoạn đòng – trổ và lúa Đông Xuân sớm.

2. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV tiếp tục tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trị các đối tượng sinh vật hại mới theo qui định của Cục BVTV.

- Đề nghị các vùng sản xuất rau vụ Đông xuân cần trang bị mái che, củng cố hệ thống tưới tiêu tránh để rau bị ngập úng, dập nát gây thiệt hại đến NS-SL rau.

- Đề nghị Các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân khi sử dụng thuốc BVTV trên rau nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,616
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây