Tình hình SVH tháng 11/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 11 năm 2016

và dự báo tháng 12 năm 2016


I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG

1.1 Cây lúa

Vụ Mùa 2016: đã xuống giống được 7.209,3 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.565 ha, huyện Bình Tân 100 ha, huyện Bình Chánh 2.625 ha, huyện Hóc Môn 643,5 ha, quận 2 77 ha, huyện Cần Giờ 174,5 ha, huyện Nhà Bè 24,3 ha. Các giai đoạn lúa: 306 ha mạ, 2.421 ha đẻ nhánh, 933,7 ha làm đòng, 1.499,6 ha trổ, 1.153 ha chín, 873 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa trong vụ là 166,1 ha. Trong vụ Mùa có 23 ha lúa bị chết do khô hạn tại xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ).

1.2 Cây rau

DTGT rau vụ Đông Xuân 2016-2017 là 1.311,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.585,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 320,7 ha, Bình Chánh 339,4 ha, Bình Tân 19,7 ha, Hóc Môn 249,7 ha, Quận 12: 250,5 ha, Thủ Đức 32,4 ha, Quận 9: 46,3 ha, Quận 2: 0,5 ha, Cần Giờ 30,5 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 7: 3,9 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 41,4 ha, rau muống nước là 516,5 ha.

1.3 Cây trồng khác vụ Đông xuân 2016-2017

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 932,3 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 480 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 149,7 ha; cây công nghiệp 2.863,9 ha; Cây ăn trái: 4.835,1 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 10 NĂM 2016

2.1 Cây lúa vụ Mùa 2016

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 1.309,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.607,3 ha) . Các SVH chủ yếu là bọ trĩ, sâu phao, đạo ôn, OBV và chuột.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 148,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (215,4 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 132 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (143 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 173 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (136,4 ha)

- OBV : gây hại trên 599,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (631,5 ha) .

2.2 Cây rau vụ Đông xuân 2016-2017

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 591,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 825,3 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp : gây hại trên 85,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (114,5 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 34,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (35,7 ha)

- Bệnh rỉ trắng : DT nhiễm là 36,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47,7 ha)

- OBV : gây hại trên 308,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (338 ha)

Diện tích phòng trừ trên cây rau vụ mùa 1802,3 ha, chiếm 135,7 % diện tích nhiễm sinh vật hại rau trong tháng.

2. 3 Cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH trong tháng là 81,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (50,1 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan:

+ Muỗi đục nụ gây hại 10,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (8,8 ha)

+ Đốm lá: DT nhiễm là 2,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (1,8 ha)

Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như ốc sên, bệnh thối đọt, bệnh thối đen,...

- Hoa Mai: cần chú ý các đối tượng như:

+ Nhện đỏ gây hại trên 11 ,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,7 ha).

+ Bọ trĩ gây hại trên 1,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4 ha)

Diện tích phòng trừ SVH trên hoa lan, cây kiểng là 75 ha chiếm 92,4 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

2. 6 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,8 % tổng DTCT mía (869,2 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 116,6 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 569,5 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 56,2 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 25,4 ha, chiếm 5,2 % tổng DTCT cây dừa (493,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 11 NĂM 201 6

3.1 Trên cây lúa

Cây lúa vụ Mùa đã gieo cấy 7.209,3 ha, đang bước vào thời kỳ thu hoạch. Cần lưu ý các SVH như bọ trĩ, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn, đốm vằn trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, bệnh đạo ôn cổ bông, bọ xít hôi, chuột... thời kỳ trổ. Đặc biệt trong vụ lúa Mùa thường là thời kỳ bùng phát dịch Rầy nâu-Vàng lùn-Lùn xoắn lá.

* Rầy nâu: Hiện tại đang tuổi 5 – TT, trong tuần đầu tháng 11 rầy sẽ ở gia đoạn trứng, một số tuổi 1 – 2, cần khuyến cáo nông dân theo dõi đồng ruộng và tiến hành phòng trị (từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2, 3), tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Mùa đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

Cần tập trung chú ý rầy nâu gây hại trên các trà lúa mạ Mùa và đẻ nhánh.

* SVH khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng, sâu phao thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng SVH trên vào giai đoạn này.

- Tình hình thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và cháy bìa lá tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của nhện gié, sâu cuốn lá khi lúa từ giai đoạn đẻ nhánh.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau

- Thời tiết hiện vào cuối mùa mưa, thường có những cơn mưa vào chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

- Các vùng chuyên canh rau cần có biện pháp tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới. Chú ý một số sâu bệnh gây hại trên rau như bọ nhảy, sâu tơ trên rau họ hoa thập tự, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3.3. Cây trồng khác

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

I V. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các Trạm BVTV huyện phối hợp cùng các địa phương tập trung kiểm tra đồng ruộng theo dõi nắm chắc diễn biến RN trên đồng ruộng đợt rây nâu tháng 11 /2016 , lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 20 ngày tuổi. Cần tập trung chú ý diện tích lúa Mùa ở các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ đa số lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng .

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ những cây lúa có triệu chứng nhiễm bệnh VL-LXL.

- K huyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

4.2 Cây rau

- Hiện tại, rau Đông xuân đang tiến hành gieo trồng rộ, bà con nông dân nên làm đất kỹ, xử lý và phơi ải đất, cách vụ ít nhất 02 tuần nhằm giảm thiểu nguồn sâu bệnh cho vụ rau Đông xuân sắp tới.

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách).

4.3 Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh thối đen trên lá./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,472
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây