Tình hình SVH đến 02/12/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 02/12/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 08/12/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 12 năm 2015
  Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3.

- Nhiệt độ : trung bình 27 – 30oC, thấp nhất từ 24 – 27 oC, cao nhất 31 – 34oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 76 - 80 %

- Lượng mưa: 50 - 100 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

2.1 Cây lúa vụ Mùa: DTGT (sạ, cấy) là 7.860,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (8.157,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.714 ha, Hóc Môn 695 ha, Bình Chánh 2.792 ha, Bình Tân 100 ha, Quận 9: 3 ha, Quận 2: 80 ha, Cần Giờ 405,5 ha, Nhà Bè 71 ha. Các giai đoạn phát triển cây lúa: 1.723,5 ha đẻ nhánh, 859 ha làm đòng, 936,4 ha trổ và 1.030,1 ha chín, thu hoạch 3.293,8 ha.

Trong vụ có 17,71 ha lúa bị chết do nhiễm phèn và ngập nước, trong đó 12,91 ha tại huyện Cần Giờ (0,6 ha tại xã Bình Khánh; 12,31 ha tại Lý Nhơn) và 4,8 ha tại huyện Nhà Bè (1,8 ha tại xã Hiệp Phước, 03 ha tại xã Long Thới).

2.2 Cây lúa vụ Đông xuân

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 352,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (972,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 302 ha, Quận 9: 24,5 ha, huyện Hóc Môn 11 ha, quận Bình Tân 15 ha. Các giai đoạn lúa: lúa đang trong giai đoạn mạ 307,5 ha, lúa giai đoạn đẻ nhánh 34 ha.

2.2 Cây rau Vụ Đông xuân

DTGT rau Đông xuân 2015 – 2016 là 2.510,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (2.852,4 ha) trong đó huyện Củ Chi 826,2 ha, Bình Chánh 484,3 ha, Bình Tân 44,2 ha, Hóc Môn 590,7 ha, quận 12: 434,6 ha, Thủ Đức 43,1 ha, Quận 9: 33,8 ha, Quận 2: 1,4 ha, Quận 7: 3,4 ha, Nhà Bè 18,2 ha, Cần Giờ 30,4 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 72,3 ha, rau muống nước là 1.052,6 ha.

2.3 Cây trồng khác Vụ Đông xuân

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 915,4 ha. Trong đó có 155,9 ha hoa lan; 473,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 80,4 ha; cây công nghiệp 3.360,5 ha; Cây ăn trái: 5.229,4 ha.

 

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ mùa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Mùa 2015 là 925,3 ha, cao hơn so với tuần trước (740,2 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột và bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, bệnh cháy bìa lá . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 141 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (81,5 ha)

- Bệnh đạo ôn : gây hại trên 102,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (123 ha)

- Bệnh đốm vằn : gây hại trên 65,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (40,4 ha)

- Bệnh cháy bìa lá : gây hại trên 42,5 ha.

- OBV : gây hại trên 301,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (188,1 ha).

- Chuột : gây hại trên 50,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (124 ha).

2 . Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Đông xuân 732,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (738,9 ha ), trong đó DT phòng trừ là 433,8 ha chiếm 59,2 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám , bệnh rỉ trắng, bệnh đốm lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 105,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (109,1 ha)

- Rầy xám: gây hại trên 47,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (25,3 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 39,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (33,3 ha)

- OBV : gây hại trên 358,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (388,6 ha).

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía là 24,53 ha, chiếm 0,2 % tổng DTCT mía (992,4 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 57,4 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 306,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 24,24 ha, chiếm 0,55 % tổng DTCT cây dừa (484,63 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa vụ Mùa

1.1 R y Nâu: Hiện nay trên đồng ruộng chủ yếu tuổi 5 – TT, mật số rầy thấp, cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi rầy vào đèn, có các biện pháp phòng trừ rầy nâu thích hợp khi mật số rầy cao (> 3.000 con/m2 và đang tuổi 2 – 3).

1.2 Bệnh Vàng lùn – lùn xoắn lá: Hiện trên đồng ruộng chưa có DT lúa nhiễm bệnh VL-LXL, Lùn sọc đen tuy nhiên c ác xã có diện tích sản xuất lúa vụ Mùa cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, khi thấy rầy di trú nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào lúa Đông Xuân mới xuống giống.

1.3 Các sinh vật hại khác

- Chú ý phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn trổ - chín, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng. Nên tiến hành phun ngừa bệnh bằng các loại thuốc đặc trị khi lúa trổ và sau khi trổ đều.

- Cần lưu ý theo theo dõi và phòng trừ bệnh cháy bìa lá, bệnh lem lép phát sinh và gây hại trên các trà lúa vụ Mùa.

- Ngoài ra, chú ý phòng trừ nhện gié, bệnh đốm vằn gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-trổ; bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn đòng-trổ-chín.

2. Trên cây lúa vụ Đông xuân

- Chú ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3-5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc luân phiên các loại thuốc BVTV để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2-3.

- Thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu cuốn lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

- Lưu ý một số đối tượng khác gây hại trên lúa Đông xuân như bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa giai đoạn mạ; nhện gié, bệnh đạo ôn, đốm vằn trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-đòng.

3. Trên cây rau vụ Đông xuân

Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý:

- Cần chú ý các loại sinh vật hại sau:

+ Trên rau ăn lá: sâu tơ, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

+ Dưa leo, khổ qua, mướp: ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

+ Ớt, cà tím: sâu đục trái, bệnh thán thư, bệnh chết cây con,...

4. Cây trồng khác vụ Đông xuân

4.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

4.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Các địa phương đang chuẩn bị xuống lúa vụ Đông xuân cần tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương mình nhằm thực hiện tốt công tác “gieo sạ né rầy”. Hướng dẫn nông dân chọn giống lúa xác nhận theo khuyên cáo của Cục Trồng trọt, tiến hành cày ải phơi đất ít nhất khoảng 2 tuần để cách ly nguồn dịch bệnh .

- Tập trung tổ chức công tác phòng chống rầy nâu đợt tháng 12 lưu ý các giống nhiễm rầy, giống lúa thơm và các trà mạ mùa, lúa mùa khoảng 30 ngày tuổi.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng và tích cực phòng trị rầy nâu, nhổ bỏ lúa nhiễm bệnh VL-LXL (nếu có).

- Khuyến cáo bà con nông dân á p dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ ốc bươu vàng, chuột ngay từ đầu vụ.

2. Cây trồng khác

- Khuyến cáo nông dân v ệ sinh tốt đồng ruộng, làm đất kỹ, lên luống cao , nạo vét, khơi thông thủy lợi trên đồng ruộng hạn chế thấp nhất ngập úng do mưa và triều cường cho cây trồng .

- Đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân k hi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách).

3. Cây trồng khác

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện điều tra thống kê các đối tượng sinh vật hại cần lưu ý như Rệp sáp bột hồng hại sắn, sâu đục quả cây có múi, bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm, sâu đục thân mía để có cơ sở dự tính, dự báo, phòng trừ sinh vật hại có hiệu quả./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,405,808
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây