Tình hình SVH đến ngày 19/12/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/12/2017

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 26/12/2017

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG    

1.1 Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 12 năm 2017

Thời tiết Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng ven biển ngày mai có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

   Nhiệt độ: trung bình 22 – 25oC, thấp nhất từ 18 – 21oC, cao nhất 26– 29oC.

Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 60 - 93 %.

1. 2 Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Mùa 2017: đã xuống giống được 6.990,7 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.742 ha, huyện Bình Chánh 2.303 ha, quận Bình Tân 100 ha, huyện Hóc Môn 499,5 ha, quận 2 là 78 ha, huyện Cần Giờ 242,9 ha, Nhà Bè 25,4 ha. Các giai đoạn lúa: 85 ha đẻ nhánh, 244,7 ha làm đòng, 1.035 ha trổ, 697 ha chín, 4.819,4 ha thu hoạch. Diện tích mạ Mùa 2017 là 135,5 ha.

Trong vụ Mùa 2017 có 109,65 ha lúa chết do ngập úng tại huyện Bình Chánh (xã Tân Quý Tây 56 ha, Tân Túc 8 ha, Tân Nhựt 30 ha, Vĩnh Lộc B 05 ha, Lê Minh Xuân 2,3 ha), quận Bình Tân (Tân Tạo 08 ha), huyện Cần Giờ (xã Bình Khánh 0,3 ha), huyện Nhà Bè (xã Nhơn Đức 0,05 ha). Trong đó, tại huyện Bình Chánh ghi nhận đã có 37 ha lúa đã được xuống giống lại tại xã Tân Nhựt (30 ha), Tân Túc (5 ha) và Tân Quý Tây (2 ha). Ngoài ra, vụ Mùa năm nay có 0,05 ha lúa chết do chuột cắn phá tại xã Nhơn Đức huyện Nhà Bè.

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018: đã xuống giống được 2.415,6 ha, trong đó huyện Củ Chi 2.231 ha, huyện Hóc Môn 100 h, quận 9 là 59,6 ha, quận Bình Tân 25 ha. Các giai đoạn lúa: 1.749,6 ha mạ, 515 ha đẻ nhánh, 72 ha làm đòng, 79 ha trổ.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Đông xuân 2017-2018 là 3.011,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (2.854,2 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.179,8 ha, Hóc Môn 591,4 ha, Bình Chánh 687,3 ha, Cần Giờ 28,3 ha, Nhà Bè 17,1 ha, Quận 12: 387,4 ha, Thủ Đức 46,1 ha, Quận 9: 28,5 ha, Bình Tân 41,4 ha, Quận 7: 4,2 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 85,8 ha, rau muống nước là 1.298,8 ha.

c) Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 1.033 ha. Trong đó có 201,9 ha hoa lan; 541,9 ha hoa mai.

d) Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 568,7 ha; cây công nghiệp 1.652,2   ha; cây ăn trái: 3.955,4 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

2.1 Trên lúa vụ Mùa 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Mùa 2017 415,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 467,8 ha). Các sinh vật hại gồm có: rầy nâu, sâu đục thân, sâu cuốn lá, ốc bươu vàng, chuột, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, vàng lá và cháy bìa lá. C ác sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : gây hại trên 104 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (112 ha) .

- Sâu đục thân : gây hại trên 43 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 34,5 ha).

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 37,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 41,7 ha).

- Chuột : gây hại trên 80,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 73 ha ) .

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 42,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 83,3 ha).

- Bệnh cháy bìa lá : gây hại trên 43 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

2.2 Trên lúa vụ Đông xuân 2017-2018

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 244,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 108 ha). Các sinh vật hại gồm có: sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, ốc bươu vàng, chuột. C ác sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 16,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 4 ha).

- Bọ trĩ: gây hại trên 37 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 15 ha).

- Sâu phao: gây hại trên 17 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 14 ha).

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 119 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 40 ha ) .

2.3 Trên rau vụ Đông Xuân 2017-2018

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Đông Xuân 674,4 h a, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (729,3 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 340,3 ha chiếm 50,5 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng ốc bươu vàng . C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 49,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (58,3 ha).

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 95,95 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (119,8 ha).

- Rầy xám : gây hại trên 54,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (60,2 ha).

- Ốc bươu vàng : gây hại trên 321,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (324,6 ha).

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 52 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (54 ha).

2.4 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

          Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 7,0 ha, chiếm 1,2 % tổng diện tích gieo trồng (594,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

          Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (diện tích gieo trồng 215,1 ha).

          Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 510,4 ha).

          Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (diện tích gieo trồng 38,1 ha)

          Tổng diện tích bị bọ dừa gây hại trên cây dừa là 4,1 ha chiếm 0,9 % diện tích gieo trồng (462,7 ha). Chưa phát hiện diện tích bị bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa.

          III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

3. 1 Trên cây lúa

Rầy nâu: Trong tuần qua rầy nâu đang giai đoạn tuổi từ 5 đến trưởng thành và vào đèn. Theo ghi nhận từ bẫy đèn tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy rầy nâu vào đèn đạt đỉnh điểm vào ngày 15/12 với mật số 24.800 con/bẫy/đêm. Dự kiến trong trong tuần tới tuổi rầy nâu sẽ từ trưởng thành đến tuổi 1. Do vậy các địa phương cần thường xuyên theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và mật số rầy vào đèn để đảm bảo xuống giống đồng loạt và né rầy.

   Sâu cuốn lá: phần lớn SCL trên đồng ruộng hiện nay đang ở giai đoạn tuổi 3,4. Dự báo trong tuần tới SCL sẽ ở độ tuổi 5-TT. Diện tích lúa bị SCL gây hại sẽ có xu hướng tăng cao đặc biệt trên các trà lúa vụ Đông xuân 2017-2018 do giai đoạn sinh trưởng của cây lúa hiện nay chủ yếu tập trung giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Bệnh VL-LXL: Hiện nay chưa ghi nhận mới diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL tuy nhiên theo kết quả phân tích Elisa mẫu rầy nâu vào đèn tại một số tỉnh khu vực phía Nam thì có khoảng 20% mẫu rầy nâu vào đèn mang mầm bệnh VL-LXL do vậy cần tập trung chú ý đợt rầy trưởng thành sắp tới do lúa vụ Mùa tại các tỉnh phía Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh đang vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Bệnh đạo ôn: do bị ảnh hưởng của bão nên trong tuần tới sẽ tiếp tục có mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù sẽ làm cho bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông phát sinh phát triển trên các trà lúa đang ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến đòng trỗ .

Ngoài ra cần chú ý ở những ruộng ngập nước ốc bưu vàng sẽ gây hại trên các trà lúa mới gieo sạ, chuột, nhện gié ở giai đoạn đòng trổ - chín.

3.2 Trên cây rau

Điều kiện thời tiết vụ ĐX rất phù hợp cho các loại sâu bệnh hại phát triển như: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy, bọ trĩ,… trên các loại rau ăn lá và sâu vẽ bùa, dòi đục lá,… trên cây họ đậu.

Ngoài ra cần chú ý các bệnh nguy hiểm như: Sương mai, thán thư, đốm lá, thối thân, thối gốc,… cũng gây hại phổ biến trên nhóm cây ăn quả như dưa leo, bầu bí, khổ qua, mướp.

3.3 Cây hoa kiểng

Giai đoạn cuối mùa mưa đầu mùa khô là thời điểm muỗi đục nụ hoa lan phát triển mạnh trở lại do vậy cần tập trung theo dõi và phòng trị kịp thời. Bên cạnh đó do bị ảnh hưởng của bão nên khả năng trong tuần tới trời vẫn sẽ có mưa do vậy cần chú ý một số bệnh hại có khả năng phát triển trở lại như bệnh thối thân, thán thư, đốm lá, vàng lá gốc…

3.4 Các loại cây trồng khác

- Cây cao su: bệnh loét sọc mặt cạo, bệnh rụng lá, nấm hồng, nứt vỏ.

- Cây mai vàng: Rầy xanh, sâu ăn lá, nhện đỏ, bọ trĩ, bệnh đốm lá.

- Cây xoài: Sâ u đục thân cành, bệnh thán thư trên xoài.

 

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Rầy nâu đang ở giai đoạn trưởng thành do vậy đề nghị cán bộ kỹ thuật cần theo dõi kỹ mật số rầy nâu vào đèn để khuyến cáo người dân đảm bảo xuống giống tập trung, đồng loạt và né rầy.

- Theo dõi kỹ mật số rầy nâu và bệnh VL-LXL tại các trà lúa xuống giống không theo lịch khuyến cáo của địa phương đặc biệt các trà lúa dưới 40 ngày sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu bị nhiễm bệnh VL-LXL.

- Dự báo trong thời gian tới sẽ tiếp tục có mưa do bị ảnh hưởng của bão do vậy cần chú ý bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bạc lá lúa sẽ tiếp tục phát sinh phát triển. Cần tăng cường công tác thăm đồng để sớm phát hiện bệnh và phòng trị kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và mở rộng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như chương trình IPM, chương trình 3 giảm 3 tăng, công nghệ sinh thái ...tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển và tăng cường sức đề kháng của cây lúa để chống chịu với các sinh vật gây hại.

- Áp dụng các biện pháp tổng hợp để diệt trừ chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ lúa.

- Khuyến cáo người dân cần có thời gian cách ly giữa các vụ để giảm áp lực sâu bệnh hại trong vụ tới ngay từ đầu vụ. Đồng thời cần gieo sạ đồng loạt và né rầy để hạn chế thiệt hại do rầy nâu và bệnh VL-LXL gây ra.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ sinh vật gây hại bằng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng và chú trọng việc ứng dụng các thuốc sinh học, thảo mộc thay cho thuốc BVTV hoá học để giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời hạn chế dư lượng thuốc BVTV trong nông sản.

4.2 Cây rau

- Thời tiết hiện nay lạnh do vậy cần ngâm ủ hạt giống trước khi trồng để tăng khả năng tỷ lệ nẩy mầm của cây.

- Đối với các loại   cây trồng có giá trị kinh tế cao như ớt, cà chua, bầu bí… tốt nhất nên gieo cây con trong bầu hoặc luống vườn ươm có che phủ ni lông để cây phát triển tốt trước khi trồng ra ruộng.

- Lưu ý các các loại côn trùng gây hại phát triển mạnh vào vụ Đông Xuân như sâu tơ, sâu xanh, bọ dưa, bọ nhảy, rầy mềm…

- Thời tiết lạnh kết hợp với ẩm độ cao sẽ tạo điều kiện cho bệnh như thán thư, sương mai, phấn trắng phát triển mạnh… trên các nhóm rau ăn quả do vậy cần điều tra và phòng trị kịp thời, tránh để bệnh phát triển mạnh sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng.

4.3 Các loại cây trồng khác

- Cây khoai mì: Cần theo dõi và xử lý ngay khi thấy bệnh khảm lá trên cây khoai mì xuất hiện, tránh để bệnh lây lan sang diện rộng.

- Cây dừa: Hướng dẫn người dân trong việc phòng trị bọ dừa bằng các loại thuốc đặc trị không gây ô nhiễm môi trường.

- Cây mai: Tập trung theo dõi và phòng trị các đối tượng thường gây hại như nhện đỏ, bọ trĩ, cháy lá. Đồng thời cần tiêu thoát nước tốt để tránh cây bị ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và ra hoa của cây.

- Hoa lan: cần chú ý các đối tượng như muỗi đục nụ hoa lan trên giống lan Dendrobium, bệnh vàng lá,   thán thư, đốm lá.

Đề nghị khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong đó cần lưu ý lựa chọn đúng loại thuốc để phun, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh hại trên lúa, cây ăn quả để phun cho rau. Ngoài ra cần tăng cường sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc thảo mộc, sinh học thay cho thuốc hoá học và đảm bảo đúng thời gian cách ly của thuốc trước khi thu hoạch./. Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,368,470
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây