Tình hình SVH đến 23/02/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 23/02/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/03/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 02 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: chịu ảnh hưởng của của rìa phía nam lạnh nên thời tiết mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29oC, thấp nhất từ 22 – 25 oC, cao nhất 32 – 35oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 75 - 82 %.

- Lượng mưa: 0 – 10 mm.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

2.1 Cây lúa vụ Đông xuân

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 4.562,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.674 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.624 ha, huyện Hóc Môn 769 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 5 ha mạ, 559 ha đẻ nhánh, 1.730 ha làm đòng, 1.503,6 ha trổ, 528 ha chín và 236,5 ha thu hoạch.

2.2 Cây rau Vụ Đông xuân

DTGT rau Đông xuân 2015 – 2016 là 5.040,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.084,7 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.873,8 ha, Bình Chánh 954,3 ha, Bình Tân 57,5 ha, Hóc Môn 1.228,1 ha, Quận 12: 769,6 ha, Thủ Đức 63,1 ha, Quận 9: 39,5 ha, Quận 2: 1,4 ha, Cần Giờ 31,6 ha, Nhà Bè 18,6 ha, Quận 7: 3,5 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 158,3 ha, rau muống nước là 2.286,6 ha.

2.3 Cây trồng khác Vụ Đông xuân

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 941,2 ha. Trong đó có 163,5 ha hoa lan; 474,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 374,1 ha; cây công nghiệp 3.454 ha; Cây ăn trái: 5.242,3 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 954,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.394,9 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bệnh đạo ôn và OBV, chuột. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : gây hại trên 138 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (201 ha)

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 128,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (97,5 ha)

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 81,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (102 ,7 ha)

- Chuột : gây hại trên 54 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (62 ha)

- OBV : gây hại trên 448 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (738,5 ha)

2. Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Đông xuân là 966,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (899,8 ha ), trong đó DT phòng trừ là 863,9 ha chiếm 89,4 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 99,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (88,6 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 117,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (132,1 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 39,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (38,5 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 55,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (44 ha)

- Rầy xám: gây hại trên 52,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (28,9 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 53,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (29,6 ha)

- OBV : gây hại trên 358,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (385,7 ha)

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 4,1 ha, chiếm 0,2 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 306,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,5 ha, chiếm 0,6 % tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

* Rầy nâu : hiện tại trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3 – 5, một số trưởng thành. Mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp khoảng 750 - 1000 con/m2. Rầy nâu vẫn tiếp tục di trú rải rác cho đến đầu tháng 3/2016 , do đó cần chú ý thường xuyên theo dõi sát mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Nếu mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2,3 thì hãy tiến hành phun xịt để đạt hiệu quả phòng trừ tốt nhất.

Cần lưu ý hơn 3.700 ha lúa Đông xuân đang giai đoạn mạ đến trước trổ ( huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Bình Tân) để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ): Lúa Đông xuân 2015 – 2016 chủ yếu đang trong giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, bên cạnh đó rầy tuổi trưởng thành di trú nương theo gió mùa Đông Bắc, vì vậy cần có biện pháp kịp thời phòng trị lứa rầy mang mầm bệnh di trú.

* Các Sinh vật hại khác

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trong tuần sau sâu cuốn lá nhỏ sẽ ở giai đoạn tuổi 1 – 3 do đó cần khuyến cáo bà con thăm đồng để phòng trừ sâu cuốn lá tập trung ở lúa giai đoạn sau 45 ngày tuổi.

- Bệnh đạo ôn lá, đốm vằn và bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Chú ý theo dõi những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa đạm, nếu trên lá có xuất hiện vết bệnh điển hình thì tiến hành phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông có phun ngừa lúc lúa trổ lẹt xẹt và phun lại sau khi lúa trổ đều.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, OBV, và chuột trên lúa Đông xuân giai đoạn mạ và đẻ nhánh.

2. Trên cây rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và trời mát vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp .

3. Cây trồng khác

3.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

2.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đối với các trà lúa từ 40 ngày đến 55 ngày tuổi, đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân thăm ruộng và phòng trừ tại nơi có mật số rầy 3 – 5 con/tép, khi rầy tuổi 2, tuổi 3. Lưu ý các giống nhiễm rầy nặng như Jasmine 85, lúa thơm,.....

- Đối với các trà lúa trổ đều đến chín cần hạn chế tối đa việc phun thuốc hoá học vì rất khó diệt được RN. Khi lúa đã trổ việc phun thuốc sẽ không có hiệu quả và có thể gây ra tình trạng cháy rầy tại những ruộng đã phun thuốc.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV theo “4 đúng”, hạn chế việc phun thuốc trừ RN, trừ sâu khi mật độ thấp, nhằm tránh tình trạng bộc phát của RN trên trà lúa đòng – trổ trở đi.

- Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến RN di trú vào đèn đợt đầu tháng 3/2016.

- Các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo bà con xuống giống lúa cần đảm bảo thời gian giãn vụ, cày ải, phơi đất ngay sau thu hoạch lúa Đông Xuân 2015 - 2016 tối thiểu là 15 ngày để bảo đảm an toàn về mặt dịch hại cũng như năng suất lúa Hè Thu 2016 sau này.

2. Cây trồng khác

- Thông báo tình hình SVH cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng... trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng. /.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,978
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây