Tình hình SVH tháng 02/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 02/2015
và dự báo tháng 03/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1.1 Cây lúa vụ mùa  2014
  - Cây lúa:  DT lúa đã xuống giống là 8.157,5 ha, trong đó diện tích sản xuất ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố là: Quận 2: 75,5 ha, Quận 9: 33,5 ha, huyện Hóc Môn 783 ha, Củ Chi 3.604 ha, Bình Chánh 2.967 ha, Bình Tân 105 ha, Nhà Bè 81,1 ha, Cần Giờ 509,4 ha. Trong đó có 2,5 ha lúa ở Cần Giờ bị chết do khô hạn đầu vụ.

- Cơ cấu giống lúa vụ Mùa năm 2014 bao gồm 18 giống, trong đó các giống lúa được trồng phổ biến là: OM 4900 (30,7%), Nàng hoa (14,1%), OM 576 (11,2%), OM3536 (9,5%), OM 6162 (8,3%), OM 50404 (7,3%).

- Năng suất lúa Mùa 2014 đạt 4,23 tấn/ha, cao hơn 0,6 tấn so với năm trước; tổng sản lượng đạt 34.532,4 tấn, thấp hơn 2.133,3 tấn so với năm trước.

- Cây rau: DTGT là 4.481,3 ha, năng suất trung bình đạt 21,4 tấn/ha, tổng sản lượng đạt 95.950,1 tấn.

Trong đó có 2.070,5 ha trồng rau muống nước và 112,3 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.929,8 ha; Cây lương thực 79,1 ha; Hoa, cây kiểng: 856,0 ha; Cây ăn trái: 5.515,7 ha.

1.2 Cây trồng vụ Đông xuân 2014-2015

- Cây lúa: Đã xuống giống 4.443 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.483,5 ha, Bình Tân 90 ha, Hóc Môn 792, Quận 9 là 48,5 ha. DT lúa xuống giống có 754 ha mạ, 1.488 ha đẻ nhánh, 1.166 ha làm đòng, 661,5 ha trổ và 278 ha chín.

- Cây rau: DTGT là 4.938,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (50.18,2 ha). Trong đó có 2.123,5 ha trồng rau muống nước và 154,4 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.786,5 ha; Cây lương thực 859,5 ha; Hoa, cây kiểng: 885,6 ha; Cây ăn trái: 5.512,9 ha.

 

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 01 NĂM 2015

2.1 Trên cây lúa vụ Mùa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 119 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 73 ha) . Các SVH chủ yếu là cào cào , bệnh đạo ôn, bệnh lem lép hạt, chuột và đều ở mức nhiễm nhẹ .

2.2 Trên cây trồng vụ Đông xuân 2014 – 2015

a) Cây lúa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 1.558,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.414,6 ha) . Các SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bọ trĩ, sâu phao , bệnh đạo ôn, OBV và chuột.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 111,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 140,5 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 225 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 101 ha)

- Sâu phao: gây hại trên 58,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 58,9 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 101,5 ha , thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 103,8 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm là 49 ha , cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 45 ha)

- OBV : gây hại trên 669,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 704 ha)

- Chuột : gây hại trên 60 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 66,2 ha).

b) Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 929,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 971,3 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ, dòi đục lá, sâu ăn tạp, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bọ phấn, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu tơ: gây hại là 15 ,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (22 ,5 ha)

- Sâu xanh: gây hại là 86,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (77,1 ha)

- Sâu ăn tạp: gây hại là 139 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (102,6 ha)

- Dòi đục lá: gây hại là 37,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (18,9 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 35,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 27,4 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 43 ,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (48 ,3 ha)

- Bọ phấn: gây hại trên 28 ,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 33,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (30,3 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 388,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (408,2).

c) Cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH 17,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,9 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan: muỗi đục nụ gây hại trên 3,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (3,6 ha). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như bệnh đốm lá, bệnh khô đầu lá trên lan Mokara; rệp vảy, bệnh đốm lá trên lan Dendrobium và lan Hồ điệp,...

- Hoa Mai: cần chú ý các đối tượng như:

+ Bọ trĩ gây hại trên 0,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1,0 ha)

+ Nhện đỏ gây hại trên 7,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (0,2 ha)

Các Trạm BVTV đã khuyến cáo nông dân phòng trừ 17,1 ha chiếm 99,4 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 03 NĂM 2015

3.1 Trên cây lúa vụ Đông xuân 2014-2015

- Rầy nâu: Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi trưởng thành, trứng; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp. Bà con lưu ý phòng trừ rầy nâu trên DT lúa Đông xuân mới xuống giống, thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và rầy vào đèn, tiến hành xuống giống 3 – 5 ngày sau đỉnh cao rầy vào đèn tại địa phương. Sử dụng thuốc BVTV có tác dụng đặc hiệu để phòng trừ rầy khi mật số rầy > 3.000 con/m2 (hoặc >3 con/tép) và đang tuổi 2 – 3.

- Bệnh VL-LXL: C ác xã có diện tích sản xuất lúa vụ Đông xuân cần quan tâm chặt chẽ diễn biến của rầy nâu vào đèn, gieo sạ đồng loạt, tập trung “né rầy” trên từng cánh đồng, giữ đủ nước trong ruộng mạ nhằm hạn chế rầy nâu di trú truyền virus bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá cho cho cây lúa non. Khi thấy rầy di trú ở các nương mạ nên tiến hành phun thuốc trừ rầy ngay để hạn chế rầy mang mầm bệnh virus VL-LXL truyền bệnh vào mạ.

- Sinh vật hại khác

+ Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể do đó đề nghị bà con nông dân hạn chế phun thuốc các đối tượng SVH trên vào giai đoạn này. Lưu ý chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng.

+ Tình hình thời tiết hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục gia tăng, phát triển gây hại mạnh, đặc biệt trên những chân ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và ruộng canh tác giống nhiễm có thể bị nhiễm nặng.

+ Bệnh bạc lá phát sinh và gây hại trên các trà lúa đẻ nhánh, làm đòng, ẩm độ không khí cao.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý phòng trừ bọ trĩ, sâu phao, OBV gây hại lúa giai đoạn mạ-đẻ nhánh; nhện gié, sâu đục thân, bệnh đốm vằn gây hại lúa từ giai đoạn đẻ nhánh-làm đòng.

3.2 Trên cây rau

Hiện nay, thời tiết chuyển lạnh dần, sáng sớm có sương mù nhẹ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần chú ý theo dõi, thăm đồng thường xuyên để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Đối với rau ăn lá : sâu tơ, sâu đục đọt, dòi đục lá, bệnh thối nhũn, bệnh rỉ trắng, bệnh chết cây con, ... sẽ phát sinh gây hại mạnh

- Đối với rau ăn quả ngắn ngày (dưa leo, khổ qua, bầu, bí, mướp,...): ruồi đục trái, sâu xanh 2 sọc trắng, bệnh sương mai, bệnh phấn trắng, bệnh vàng lá,...

- Đối với rau ăn quả dài ngày (ớt, cà tím,...): sâu đục trái, bệnh chết cây con,...

3.3 Trên cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc)

- Cây hoa lan: muỗi đục hoa, ốc sên, bệnh thối nhũn, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có sản xuất lúa Đông Xuân tập trung theo dõi mật số rầy trên ruộng và lượng rầy di trú để có khuyến cáo nông dân biện pháp phòng trừ thích hợp, không để cháy rầy cục bộ trong và sau Tết Nguyên đán. Nên khuyến cáo bà con thăm đồng và phòng trị tại những nơi có mật số rầy cao (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên đài phát thanh quận, huyện k huyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn trên lúa và xử lý kịp thời bằng thuốc đặc trị, khi ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn cần giữ nước tốt trên ruộng, không bón phân đạm hoặc phun phân bón lá.

- C hủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2014 – 2015 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

4.2 Cây rau

Thời tiết vụ Đông xuân thích hợp cho sự phát sinh phát triển của sâu bệnh gây hại trên rau, đề nghị các Trạm BVTV huyện khuyến cáo bà con nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV. Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách) để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán .

4.3 Cây trồng khác

- Đề nghị Các Trạm BVTV điều tra, hướng dẫn nông dân phòng trị các đối tượng sinh vật hại như: sâu đục thân 4 vạch gây hại trên mía, bệnh chổi rồng trên nhãn, chôm chôm; bọ vòi voi trên cây dừa, rệp sáp hại mía, sâu đục thân trên xoài. Tổ chức hướng dẫn phòng trị theo qui trình phòng trị của Cục Bảo vệ thực vật ban hành.

- Ngoài ra, cần hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh thối đen trên lá, bệnh vàng lá gây tuột lá trên lan Mokara./.  

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,569
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây