Tình hình SVH Tháng 2/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

I. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1.1 Tiến độ sản xuất lúa Vụ Đông xuân 2013-2014 (tính đến ngày 11/02/2014)

DT lúa đã xuống giống là 4.586,8 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.622 ha, huyện Hóc Môn 797 ha, quận Bình Tân 85 ha, quận 9 là 82,8 ha. Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ 222 ha, đẻ nhánh 1.515 ha, làm đòng 1.608,8 ha, trổ 814,5 ha, chín 327,5 và thu hoạch là 99 ha.

1.2 Tiến độ sản xuất rau và cây trồng khác vụ Đông xuân

- Cây rau: DTGT là 5.018,2 ha, trong đó có 2.088,9 ha trồng rau muống nước và 146,9 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây lương thực: 1.000,7 ha; Cây công nghiệp 3.850,4 ha; Hoa, cây kiểng: 863,9 ha; Cây ăn trái: 5.578,2 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 02 NĂM 2014

2.1 Trên cây lúa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 1.414,6 ha, chiếm 30,8 % diện tích gieo trồng, thấp hơn so với cùng kì năm trước (1.753,6 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, sâu phao, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột.

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích (DT) nhiễm RN là 138 ha, thấp với cùng kỳ năm trước (195 ha), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ. Rầy nâu trên đồng ruộng phổ biến tuổi 1 - 2; mật số RN trên khoảng 500 – 800 con/m2.

b) Bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá

Đến nay, trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL.

c) Một số SVH khác

- DT sâu cuốn lá gây hại là 140,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (138,5ha)

- DT bọ trĩ gây hại là 101 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (163,9 ha)

- DT sâu phao gây hại là 58,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (107 ha)

- DT bọ xít hôi gây hại là 42 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (173,5 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm 103,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (72 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm 45 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (51 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 704 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (336 ha).

2.2 Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 971,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.072,8 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- DT sâu xanh gây hại là 77,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (107,2 ha)

- DT sâu ăn tạp gây hại là 102,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (146,6ha)

- DT rầy xanh gây hại là 48,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (50 ha)

- DT bọ trĩ gây hại là 26,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (22,1 ha)

- DT bọ nhảy gây hại là 47,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (35,5 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 30,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (33,2 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 28 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (26 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 413,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (407,1)

2.3 Trên cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH 9,9 ha, thấp hơn so với tháng trước (21,3 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan: muỗi đục bông gây hại trên 3,62 ha, thấp hơn so với tháng trước (4,52 ha). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như: rệp vảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh khô đầu lá.

- Hoa Mai: bọ trĩ gây hại trên 0,76 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1 ha); ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác như: rệp vảy, bệnh cháy lá, bệnh rỉ sắt,...

- Hoa sứ: sâu xanh, rệp sáp

- Bonsai: sâu ăn lá

- Hoa nền: sâu ăn lá

Các Trạm BVTV đã khuyến cáo nông dân phòng trừ 9,83 ha chiếm 99,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 03 NĂM 2014

3.1 Trên cây lúa

- Rầy nâu: RN phổ biến tuổi 1 – 2; đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên ruộng để có khuyến cáo bà con nông dân phòng trị kịp thời khi mật số rầy cao (từ 3.000 con/m2 trở lên và đang tuổi 2, 3).

- Bệnh VL-LXL: Đối với trà lúa giai đoạn mạ tùy theo diễn biến rầy nâu di trú để có các biện pháp xử lý phù hợp (che chắn nước ….) hạn chế lây lan bệnh vàng lùn - lùn xoắn lá trên lúa đông xuân 2013 – 2014.

Thời tiết có sương mù vào sáng sớm, trời mát và nắng nóng vào buổi trưa rất thích hợp cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt phát triển gây hại. Cần lưu ý các ruộng bón thừa đạm, trà lúa gieo sạ quá dày và nhất là tại các khu vực thường nhiễm bệnh năm trước.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng, bệnh đốm vằn giai đoạn đòng – trổ và OBV gây hại nặng cục bộ lúa Đông Xuân dưới 15 ngày.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ bệnh đốm vằn, nhện gié trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt trên các trà lúa trổ; chuột, OBV thường xuyên gây hại và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau vụ Đông xuân

- Thời tiết vụ Đông xuân thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, tuy nhiên cũng thích hợp cho các loại sâu bệnh hại phát sinh gây hại như:

+ Trên cây rau ăn lá: bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn,…

+ Trên cây rau ăn quả: bọ trĩ, rầy xanh, sâu xanh, bọ dưa, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,…

+ Trên rau muống nước: sâu ăn tạp, rầy xám, bệnh gỉ trắng...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

- Các vùng chuyên canh rau cần có biện pháp tưới tiêu hợp lý, cung cấp đủ nước cho cây trồng, củng cố hệ thống nhà lưới, nhà màng hạn chế thiệt hại cho cây rau màu.

3.3. Cây trồng khác

Thời tiết giao mùa, khô hanh, ẩm độ thấp thuận lợi cho một số sinh vật hại như bọ trĩ, nhện đỏ, rầy mềm, bệnh rỉ sắt, bệnh phấn trắng… trên một số cây trồng phát sinh gây hại mạnh, cụ thể:

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: bọ trĩ, sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: bọ trĩ, nhện đỏ, muỗi đục hoa, ốc sên, rệp vảy, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Các Trạm BVTV cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm rầy nâu và có biện pháp phòng trừ thích hợp (mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2,3).

- Chú ý theo dõi và xử lý kịp thời bệnh đạo ôn trên lúa bằng thuốc đặc trị, khi ruộng đã bị nhiễm bệnh đạo ôn cần giữ nước tốt trên ruộng, không bón phân đạm hoặc phun phân bón lá.

- Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2013 – 2014 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

4.2 Cây rau

- Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là trên cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp phòng trị thích hợp nhằm tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trên rau. Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông Xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách).

4.3 Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây đậu phộng. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh vàng rụng lá, thối đen trên lá./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,759
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây