Tình hình SVH đến 27/03/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/03/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 03/04/2012
_________________________________________
 
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG


1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 3 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ trời nhiều mây, tình hình nắng nóng giảm đáng kể, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nhẹ. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6.

- Nhiệt độ: trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 67 79 % .

- Lượng mưa: 10 – 20 mm

- Độ mặn: khu vực cầu ông Thìn (Bình Chánh) 4,6 – 10,5 % 0

2 . Tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2011 – 2012 (tính đến ngày 27/03/ 201 2 )

a) Cây lúa

DT sạ, cấy 6.151,9 ha (Quận 9: 70,9 ha, Hóc Môn: 853 ha, Củ Chi: 5.118 ha, Bình Tân: 100 ha, Bình Chánh: 10 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ 367 ha, đẻ nhánh 186 ha, làm đòng 100 ha, trổ 765,9 ha, chín 1.500,3 và thu hoạch 3.312,7 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2011 – 2012 gồm 24 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (26,1%), IR 50404 (12,8%), OM 3536 (12,3%), OM576 (11,0%).

b) Cây rau

- Cây rau: 5.977 ha, trong đó có 2.624 ha trồng rau muống nước và 125 ha trồng rau muống hạt.

c) Cây trồng khác

- Bắp: 734,7 ha

- Cây công nghiệp: 2.151,5 ha

- Hoa, cây kiểng: 719,7 ha

- Cây ăn trái: 5.351,8 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa Vụ Đông xuân:

- Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 5, tuổi trưởng thành, một số tuổi 1. Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 3 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ, ngoài ra có 186,5 ha lúa ghi nhận có nhiễm RN ở mật số 300 – 700 con/m2. DT nhiễm RN năm 2012 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (296 ha).

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen: trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

* Các Sinh vật hại khác

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 1.072,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.917,6 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột, bệnh đạo ôn và đốm vằn. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm là 236 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (387,5 ha)

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 59,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (127 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 99,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (142 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm là 68,8 ha, thấp hơn so với tuần trước (114,4 ha)

- OBV gây hại trên 479 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (567 ha)

- Chuột gây hại trên 74,5 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (94,1 ha).

2. Cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Đông xuân là 1.084,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (957,6 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy gây hại trên 37,0 ha, thấp hơn so với tuần trước (39,3 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 90,5 ha, thấp hơn với cùng kỳ năm trước (72,9 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 139,8 ha, cao hơn so với tuần trước (137,4 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 60,8 ha, cao hơn so với tuần trước (56,9 ha)

- Rầy xám gây hại trên 61, 4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 91, 4 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 48, 3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 93, 1 ha)

- Bệnh phấn vàng: DT nhiễm là 45,9 ha, cao hơn so với tuần trước (46,4 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 60,8 ha, cao hơn so với tuần trước (59,2 ha)

- OBV gây hại trên 378 ha, tương đương với tuần trước.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu: Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. Rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 5, tuổi trưởng thành và một số rầy tuổi 1; trong tuần tới sẽ có một lứa rầy cám nở rộ, do đó bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và quan sát mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

Cần lưu ý hơn 500 ha lúa Đông xuân xuống giống muộn, đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Các trà lúa Đông xuân hiện nay phần lớn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ, một số ít các trà lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ cần theo dõi sát khi phát hiện rầy nâu với mật số cao phun trừ ngay bằng các loại thuốc tiêu diệt nhanh, không để cho rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ ĐX sang Hè Thu 2012.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm sẽ tiếp tục giảm. Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- Chú ý sự xuất hiện của sâu cuốn lá , OBV trên trà lúa Đông Xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh , bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ.

2. Trên rau

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên rau họ hoa thập tự và cải ăn lá, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây Đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện tập trung theo dõi mật số rầy trên ruộng và lượng rầy di trú để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến RN di trú vào đèn đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4/2012.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV theo “4 đúng”, hạn chế việc phun thuốc trừ RN, trừ sâu khi mật độ thấp, nhằm tránh tình trạng bộc phát của RN trên trà lúa đòng – trổ trở đi.

- Khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu đảm bảo thời gian cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha), không xuống giống trước ngày 5/4/2012. Đối với vùng sản xuất sử dụng nước kênh đông từ ngày 1 – 15/4/2012 hồ Dầu Tiếng sẽ cắt nước để duy tu bảo dưỡng công trình chú ý theo dõi để xuống giống phù hợp.

- Hiện đang vào thời điểm thu hoạch cuối vụ rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,406,585
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây