Tình hình SVH đến 29/03/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 29/03/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 05/04/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 03 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29oC, thấp nhất từ 24 – 27 oC, cao nhất 33 – 36oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 66 - 81 %.

- Lượng mưa: 0 – 5 mm.

- Tình hình xâm nhập mặn: Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai (mũi Nhà Bè): độ mặn cao nhất 14,05 ‰, trung bình 11,47 ‰; Hệ sông Sài Gòn (cầu Thủ Thiêm): độ mặn cao nhất 6,2 ‰, trung bình 5,3 ‰; Khu vực Bình Chánh (Cầu Ông Thìn): độ mặn cao nhất 13,79 ‰, trung bình 11,65 ‰; Khu vực Kênh C: độ mặn cao nhất 8,58 ‰, trung bình 7,56 ‰; Khu vực Kênh Xáng – An Hạ: độ mặn cao nhất 4,21 ‰, trung bình 4,07 ‰;Khu vực Quận 1,2,3, 9: độ mặn cao nhất 8,57 ‰, trung bình 7,17 ‰;

- Tình hình nhiễm chua (pH): độ pH các sông rạch đạt trung bình là 6,64.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 4.562,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.886 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.624 ha, huyện Hóc Môn 769 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 62 ha làm đòng, 438 ha trổ, 1.274 ha chín và 2.788,1 ha thu hoạch.

Cây lúa vụ Hè Thu 2016: đã xuống giống được 35 ha tại huyện Củ Chi.

b) Cây rau

DTGT rau Đông xuân 2015 – 2016 là 5.931,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (6.161,1 ha) trong đó huyện Củ Chi 2.221,8 ha, Bình Chánh 998,6 ha, Bình Tân 61,7 ha, Hóc Môn 1.455,8 ha, Quận 12: 1.012 ha, Thủ Đức 81,4 ha, Quận 9: 45,1 ha, Quận 2: 1,4 ha, Cần Giờ 31,6 ha, Nhà Bè 18,6 ha, Quận 7: 3,5 ha.

Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 181,8 ha, rau muống nước là 2.886,5 ha.

c) Cây trồng khác

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 934,9 ha. Trong đó có 163,5 ha hoa lan; 474,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 379,1 ha; cây công nghiệp 3.456 ha; Cây ăn trái: 5.243 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 579 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (551,6 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, đốm vằn, OBV và chuột. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu : gây hại trên 27 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 22 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (11 ha)

- Bọ xít hôi : gây hại trên 77 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (69 ha)

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 35,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (39,7 ha)

- Bệnh đốm vằn : gây hại trên 19 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (18,6 ha).

- Chuột : gây hại trên 18,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (9,3 ha)

2. Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Đông xuân là 941,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (870,3 ha ), trong đó DT phòng trừ là 526,3 ha chiếm 55,9 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 74,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (90,6 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 147,9 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (123,3 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 40 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (30,9 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 48,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (43,8 ha)

- Rầy xám: gây hại trên 52,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (40,4 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 46,2 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (24,3 ha)

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 4,1 ha, chiếm 0,2 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 306,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,57 ha, chiếm 6,4% tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

* Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn đòng – trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 1 – 2, đây là giai đoạn rầy mẫn cảm với thuốc, do đó khuyến cáo bà con nông dân nên tích cực thăm đồng để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Các trà lúa Đông xuân hiện nay phần lớn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ, một số ít các trà lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ cần theo dõi sát khi phát hiện rầy nâu với mật số cao phun trừ ngay bằng các loại thuốc tiêu diệt nhanh, không để cho rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ ĐX sang Hè Thu 2016.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm sẽ tiếp tục giảm . Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- C hú ý sự xuất hiện của sâu cuốn lá , OBV, bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ. Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ và chuột.

2. Trên cây rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và trời mát vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp .

3. Cây trồng khác

a) Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

b) Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện tập trung theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến RN di trú vào đèn đợt cuối tháng 3/2016 đầu tháng 4 để khuyến cáo nông dân xuống giống vụ Hè Thu tập trung gi eo sạ đồng loạt và né rầy.

- Khu vực sử dụng nước kênh Đông (Củ Chi ) cần chú ý lịch điều tiết nước phục vụ sản xuất lúa Hè Thu 2016.

- Trong thời gian cắt, giảm nước kênh Đông, đề nghị Trạm BVTV Củ Chi thông báo rộng rãi cho bà con nông dân biết để chủ động bố trí mùa vụ sản xuất phù hợp, tăng cường việc tích trữ nước để tưới, sử dụng nước tiết kiệm, không xả bỏ lãng phí nguồn nước.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV theo “4 đúng”, hạn chế việc phun thuốc trừ RN, trừ sâu khi mật độ thấp, nhằm tránh tình trạng bộc phát của RN trên trà lúa đòng – trổ trở đi.

2. Cây trồng khác

- Hiện đang vào thời điểm thu hoạch cuối vụ rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện phối hợp với phòng Kinh tế các quận, huyện theo dõi tình hình hạn, xâm nhập mặn tại các vùng sản xuất để khuyên cáo nông dân thời điểm xuống giống hoặc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình thời tiết./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,970
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây