Tình hình SVH đến ngày 14/03/2017

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/3/2017

và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 21/3/2017

____________________________

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG  

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng tháng 3 năm 2017

- Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ

          - Nhiệt độ: trung bình 27– 30oC, thấp nhất từ 22 – 26oC, cao nhất 31 – 34oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 55 - 95 % .

  2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Diện tích cây lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017: đã xuống giống được 4.806,4 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.852 ha, huyện Hóc Môn 788 ha, quận Bình Tân 100 ha, quận 9: 66,4 ha. Các giai đoạn lúa: 143 ha đẻ nhánh, 574 ha làm đòng, 1.233 ha trổ, 1.376,5 ha chín, 1.479,9 ha thu hoạch.

Diện tích cây lúa vụ Hè Thu 2017: đã xuống giống được 97 ha tại huyện Củ Chi.

b) Cây rau

Diện tích gieo trồng rau vụ Đông Xuân 2016 – 2017 là 5.415,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.643,2 ha) trong đó huyện Củ Chi 1.977,7 ha, Hóc Môn 1.228,1 ha, Bình Chánh 1.027,4 ha, Cần Giờ 31,1 ha, Nhà Bè 18 ha, Quận 12: 970 ha, Thủ Đức 78,9 ha, Quận 9: 53,2 ha, Bình Tân 26,8 ha, Quận 7: 4,1 ha, Quận 2: 0,5 ha . Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 155,9 ha, rau muống nước là 2.473,6 ha.

c) Cây trồng khác vụ Đông Xuân 2016 – 2017

- Hoa lan, cây kiểng: diện tích gieo trồng là 960,2 ha. Trong đó có 200,6 ha hoa lan; 491 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: diện tích canh tác cây lương thực 891,7 ha; cây công nghiệp 2.911,1   ha; Cây ăn trái: 5.517,4 ha.


II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa vụ Đông xuân 2016 – 2017   839 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 963,5 ha). Các sinh vật hại chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, bọ trĩ, ốc bưu vàng và chuột . Mật số rầy nâu trên đồng ruộng trung bình 700 – 1.000 con/m2, các sinh vật hại khác ở mức nhiễm nhẹ.

- Rầy nâu: gây hại trên 106 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước .

- Bọ xít hôi : gây hại trên 133,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 154 ha) .

- Sâu cuốn lá : gây hại trên 118 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 81 ha) .

- Chuột: gây hại trên 59 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 46,3 ha) .

- Ốc bưu vàng: gây hại trên 280 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 534 ha) .

- Đạo ôn: gây hại trên 94,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 86,7 ha) .

- Đốm vằn: gây hại trên 31 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 55,5 ha) .

2 . Trên cây rau vụ Đông Xuân 2016-2017

Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên rau vụ Đông xuân 907,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (940,8 ha) , trong đó diện tích phòng trừ là 346,2 ha chiếm 38,1 % diện tích nhiễm sinh vật hại . Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và ốc bưu vàng . C ác sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh : gây hại trên 93 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (88,8 ha)

- Sâu ăn tạp: gây hại trên 1 62 , 3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 131,2 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 49,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 48,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 39,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 42 ha)

- Ốc bưu vàng : gây hại trên 325,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 358,5 ha)

3 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

        - Tổng diện tích bị sâu đục thân ( Chilo suppressalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,7 % tổng diện tích canh tác mía (890,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng ( Sesamia spp.) gây hại trên mía.

        - Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (diện tích gieo trồng 592,1 ha).

        - Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (diện tích gieo trồng 713,5 ha).

        - Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (diện tích gieo trồng 56,2 ha).

        - Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 1,6 ha, chiếm 0,3% tổng diện tích canh tác cây dừa (501,1 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

       


III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu

Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn rầy nâu trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3 4, cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng và tình hình rầy nâu trưởng thành vào đèn để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2,3).

* Các sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn lá, đốm vằn và bệnh đạo ôn cổ bông tiếp tục phát sinh và gây hại trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng. Chú ý theo dõi những ruộng sử dụng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa đạm, nếu trên lá có xuất hiện vết bệnh điển hình thì tiến hành phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông có phun ngừa lúc lúa trổ lẹt xẹt và phun lại sau khi lúa trổ đều.  

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, ốc bưu vàng, chuột và sâu cuốn lá trên lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – đòng.

2. Trên rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và hơi lạnh vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

  - Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

  - Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá, rong rêu

  - Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV quận, huyện tập trung theo dõi mật số rầy trên ruộng và lượng rầy di trú để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp. Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng và mật số rầy di trú, có biện pháp phòng trừ rầy tại những nơi có mật số rầy cao (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép). Khuyến cáo nông dân hạn chế phun thuốc k hi lúa đã trổ việc phun thuốc sẽ không có hiệu quả và có thể gây ra tình trạng cháy rầy tại những ruộng đã phun thuốc.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nông dân về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo   nguyên tắc 4 đúng, hạn chế việc phun thuốc trừ rầy nâu, trừ sâu khi mật độ thấp, nhằm tránh tình trạng bộc phát của rầy nâu trên trà lúa đòng – trổ trở đi.

- Tiếp tục theo dõi chặt diễn biến rầy nâu di trú vào đèn đợt cuối tháng 3/2017.

  2. Cây trồng khác

- Hiện đang vào thời điểm thu hoạch cuối vụ rau, đề nghị các Trạm TRồng trọt và BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

- Thông báo tình hình sinh vật hại cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng... trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,898
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây