Tình hình SVH Tháng 03/2014

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng   03 năm 2014

và dự báo tháng 04 năm 2014

I. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1.1 Tiến độ sản xuất lúa Vụ Đông xuân 2013-2014 (tính đến ngày 04/03/2014)

DT lúa đã xuống giống là 4.711,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (5.315,5 ha). DT lúa xuống giống cụ thể từng quận, huyện là: huyện Củ Chi 3.732 ha, huyện Hóc Môn 797 ha, quận Bình Tân 100 ha, quận 9 là 82,8 ha. Trong đó, DT lúa giai đoạn mạ 5 ha, đẻ nhánh 269 ha, làm đòng 988 ha, trổ 1.530 ha, chín 1.165,8 ha và thu hoạch 754 ha.

1.2 Tiến độ sản xuất rau và cây trồng khác vụ Đông xuân

- Cây rau: DTGT là 5.796,3 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (5.307,1 ha). Trong đó có 2.561,6 ha trồng rau muống nước và 159,9 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Cây lương thực: 1.003,6 ha; Cây công nghiệp 3.855,4 ha; Hoa, cây kiểng: 864,5 ha; Cây ăn trái: 5.578,2 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH) THÁNG 03 NĂM 2014

2.1 Trên cây lúa

Tổng DT nhiễm SVH trong tháng là 1.527,2 ha, chiếm 32,4 % diện tích gieo trồng, thấp hơn so với cùng kì năm trước (3.699,1 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột.

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích (DT) nhiễm RN là 168 ha, thấp với cùng kỳ năm trước (203 ha), trong đó có 04 ha nhiễm ở mức trung bình, còn lại đều ở mức nhiễm nhẹ. Trên đồng ruộng hiện có 02 đợt rầy gối nhau, tuổi rầy phổ biến là tuổi 5-trưởng thành, một số tuổi 1; mật số RN từ 700 – 1.000 con/m2.

b) Bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá

Đến nay, trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích lúa bị nhiễm bệnh VL-LXL.

c) Một số SVH khác

- DT sâu cuốn lá gây hại là 184 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (544,6 ha)

- DT bọ xít hôi gây hại là 164 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (501,5 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm 112,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (97,2 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm 60 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (92,7 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 722 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (787,2 ha).

2.2 Trên cây rau vụ Đông xuân

Tổng DT nhiễm SVH trên rau trong tháng là 941,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.184,2 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- DT sâu xanh gây hại là 82,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (120,9 ha)

- DT sâu ăn tạp gây hại là 116,1 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (64,8 ha)

- DT rầy xanh gây hại là 51,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (64,5 ha)

- DT bọ trĩ gây hại là 28,7 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (25,3 ha)

- DT bọ nhảy gây hại là 17,0 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (45,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 31,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47,7 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 43,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (47,7 ha)

- Bệnh phấn vàng: DT nhiễm là 32,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (37,3 ha)

- OBV gây hại trên diện tích 409,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (415,1)

2.3 Trên cây hoa kiểng

Tổng diện tích nhiễm SVH 28,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (98,5 ha), trong đó có các SVH chủ yếu sau:

- Hoa lan: muỗi đục nụ gây hại trên 3,4 ha, thấp hơn so với tháng trước (3,6 ha). Ngoài ra, cần chú ý các đối tượng như: rệp vảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh khô đầu lá.

- Hoa Mai: bọ trĩ gây hại trên 18,8 ha, cao hơn so với tháng trước (0,8 ha); ngoài ra cần chú ý các đối tượng khác như: rệp vảy, bệnh cháy lá, bệnh rỉ sắt,...

- Hoa sứ: sâu xanh, rệp sáp

- Bonsai: sâu ăn lá

- Hoa nền: sâu ăn lá

Các Trạm BVTV đã khuyến cáo nông dân phòng trừ 23,7 ha chiếm 82,3 % diện tích nhiễm sinh vật hại.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 04 NĂM 2014

3.1 Trên cây lúa

- Rầy nâu: Trên đồng ruộng hiện có 02 đợt rầy gối nhau, tuổi rầy phổ biến là tuổi 5-trưởng thành, một số tuổi 1; các Trậm BVTV quận/huyện cần khuyến cáo bà con nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến của RN trên đồng ruộng và RN trưởng thành vào đèn để có biện pháp quản lý RN đạt hiệu quả. Chỉ tiến hành phun thuốc trừ RN khi mật số rầy cao từ 3.000 con/m2 (hay 3 con/tép) và đang tuổi 2-3.

Dự báo các đợt RN di trú: Tháng 4/2014: từ ngày 20/4 đến ngày 30/4/2014, mật độ rầy vào đèn sẽ tăng, vì thời điểm này trà lúa Đông Xuân tập trung ở giai đoạn chín – thu hoạch;

- Thời tiết sáng sớm trời mát và trưa nắng nóng rất thích hợp cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt phát triển gây hại. Cần lưu ý các ruộng bón thừa đạm, trà lúa gieo sạ quá dày và nhất là tại các khu vực thường nhiễm bệnh năm trước.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng, bệnh đốm vằn giai đoạn đòng – trổ và OBV gây hại nặng cục bộ lúa Đông Xuân từ giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng.

Ngoài ra, cần lưu ý phòng trừ bệnh đốm vằn, nhện gié trong thời kỳ cây lúa từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; bọ xít hôi, bệnh lem lép hạt trên các trà lúa trổ; chuột, OBV thường xuyên gây hại và các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

3.2 Trên rau vụ Đông xuân

- Thời tiết nắng nóng, khô không thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây rau, do đó ở một số vùng không chủ động được nguồn nước tưới thì tiến hành phơi đất, chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

- Các vùng chuyên canh rau cần có biện pháp tưới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nước tưới. Chú ý một số sâu bệnh gây hại trên rau như bọ nhảy, sâu xanh trên rau họ hoa thập tự, sâu tơ trên cải bông, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3.3. Cây trồng khác

Thời tiết giao mùa, khô hanh, ẩm độ thấp thuận lợi cho một số sinh vật hại như bọ trĩ, nhện đỏ, rầy mềm, bệnh rỉ sắt, bệnh phấn trắng… trên một số cây trồng phát sinh gây hại mạnh, cụ thể:

- Cây xoài: rầy mềm, sâu đục cành, bệnh thán thư.

- Cây lài: bọ trĩ, sâu đục bông, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh gỉ sắt, đốm lá.

- Cây rừng (cây đước): sâu đo, sâu ăn lá, sâu đục thân (xén tóc).

- Cây hoa lan: bọ trĩ, nhện đỏ, muỗi đục hoa, ốc sên, rệp vảy, bệnh vàng tuột lá chân, bệnh thối đen, …

IV. ĐỀ NGHỊ

4.1 Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có sản xuất lúa Đông Xuân tập trung theo dõi mật số rầy trên ruộng và lượng rầy di trú để có khuyến cáo nông dân biện pháp phòng trừ rầy tại những nơi có mật số rầy cao (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên đài phát thanh quận, huyện khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm bệnh đạo ôn trên lúa và xử lý kịp thời bằng thuốc đặc trị, khi ruộng đã bị nhiễm bệnh cần giữ nước tốt trên ruộng, không bón phân đạm hoặc phun phân bón lá.

Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ HÈ thu để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

4.2 Cây rau

Thời tiết vụ Đông xuân thích hợp cho sự phát sinh phát triển của sâu bệnh gây hại trên rau, đề nghị các Trạm BVTV huyện khuyến cáo bà con nông dân hạn chế sử dụng thuốc BVTV. Các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo bà con nông dân sử dụng thuốc BVTV trên rau tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” (đúng lúc, đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách), và nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn.

4.3 Cây trồng khác

Đề nghị các Trạm BVTV hướng dẫn nông dân phòng trị các sâu hại chính gây hại trên cây ăn trái, cây bắp, cây lài. Đối với cây hoa lan tập trung chú ý muỗi gây hại bông và bệnh thối nhũn, thối đen trên lá./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,217,910
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây