Tình hình SVH Tháng 3/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng tháng 03 năm 2011
và dự báo tháng 04 năm 2011
_________________________________________

  I. TÌNH HÌNH CÂY TRỒNG

1. Cây lúa vụ Đông Xuân 2010 – 2011 (tính đến ngày 02/03/2011)

DT lúa sạ, cấy là 5.408 ha (Quận 9: 87 ha, Hóc Môn: 828 ha, Củ Chi: 4.415 ha, Bình Tân: 78 ha). Trong đó cây lúa giai đoạn đẻ nhánh 405 ha, làm đòng 2.093 ha, trổ 1.669 ha, chín 838 ha và thu hoạch 404 ha.

Cơ cấu giống lúa vụ Đông xuân 2010 – 2011 chủ yếu là: OM576 (12,0%), OM 3536 (16,2%), VND 99-3 (16,8%), OM 4900 (22,1%).

2. Cây rau vụ Đông Xuân 2010 – 2011

- Cây rau Đông xuân: 4.840 ha, trong đó có 1.962 ha trồng rau muống nước và 81 ha trồng rau muống hạt.

- Cây bắp: 561 ha.

- Cây đậu phộng: 168 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) THÁNG 03 NĂM 2011

1. Trên cây lúa

a) Rầy nâu (RN)

Tổng diện tích nhiễm RN trong tháng 03 là 398 ha (Hóc Môn, Củ Chi), trong đó có 360 ha nhiễm nhẹ, 37 ha nhiễm trung bình và 1,2 ha nhiễm nhẹ. DT nhiễm RN cao hơn so với cùng kì năm trước (289 ha).

Trong tháng 02/2011 có 02 đợt RN vào đèn:

- Đợt 1 vào ngày 15/02, mật số rầy vào đèn tăng cao đột ngột từ 264 con/bẫy/đêm lên đến 90.820 con/bẫy/đêm.

- Đợt 2 vào ngày 21/02/2011, mật số rầy vào đèn tăng cao đột ngột từ 127 con/bẫy/đêm lên đến 37.376 con/bẫy/đêm.

Rầy vào đèn được xác định chủ yếu là rầy di trú, sau đợt rầy trưởng thành vào đèn cao điểm mật số rầy giảm xuống thấp và chưa gây ảnh hưởng gì đáng kể cho DT luá Đông xuân trên đồng ruộng.

Mật số RN vào đèn năm 2011 cao hơn 3,3 lần so với cùng kì năm 2010, và thấp hơn 1,3 lần so với cùng kì năm 2009.

b) Nhện gié, bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen

Hiện nay, chưa phát hiện ra DT nhiễm bệnh Vàng lùn-Lùn xoắn lá, Lùn sọc đen trên đồng ruộng .

c) Một số SVH khác

Tổng DT nhiễm SVH lúa là 2.207 ha, bằng 40,8 % diện tích gieo trồng. SVH vụ Đông xuân chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ trĩ, bọ xít hôi, sâu phao, bệnh đạo ôn và OBV, chuột. Trong đó:

- Sâu cuốn lá: DT nhiễm 354 ha, thấp hơn cùng kì năm 2010 (491 ha).

- Bọ xít hôi: DT nhiễm 187 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (243 ha).

- Sâu phao: DT nhiễm 53 ha, thấp hơn so với tháng trước (118 ha).

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm 152 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (198 ha).

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm 86 ha, thấp hơn cùng kì năm trước (134 ha).

- OBV gây hại trên 832 ha, cao hơn so với tháng trước (811 ha).

- Chuột gây hại trên 121 ha, cao hơn so với tháng trước (92 ha).

DT nhiễm SVH năm nay bằng 99,9 % so với cùng kì năm 2010 (2209 ha), riêng 2 ha lúa bị chuột gây hại nặng ở Hóc Môn, còn lại các SVH khác đều ở mật số và tỷ lệ nhiễm nhẹ.

b) Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH rau là 1.074 ha, chiếm 22,2 % diện tích gieo trồng. Trong đó chủ yếu là sâu xanh, dòi đục lá, sâu đục trái, sâu ăn tạp, rầy xám, rầy xanh, bọ phấn, bệnh gỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV.

- Sâu ăn tạp: DT nhiễm là 181 ha, cao hơn so với cùng kì năm 2010 (144 ha).

- Sâu xanh: DT nhiễm là 89 ha, thấp hơn so với tháng trước (97 ha).

- Dòi đục lá: DT nhiễm là 35 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (49 ha).

- Sâu đục trái: DT nhiễm là 33 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (36 ha).

- Rầy xám: DT nhiễm là 84 ha, thấp hơn so với tháng trước (114 ha).

- Rầy xanh: DT nhiễm là 56 ha, cao hơn so với tháng trước (49 ha).

- Bọ phấn: DT nhiễm là 31 ha, tương đương với tháng trước (31 ha).

- Bệnh gỉ trắng có DT gây hại 74 ha, thấp hơn so với tháng trước (120 ha).

- Bệnh phấn vàng có DT gây hại 32 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (34 ha).

- Bệnh vàng lá có DT gây hại 37 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (48 ha).

- OBV gây hại trên 288 ha, thấp hơn so với tháng trước (378 ha).

DT nhiễm SVH năm nay thấp hơn so với cùng kì năm 2010 (1.128 ha), các SVH xuất hiện phổ biến ở mật độ (tỷ lệ) nhẹ.

III. DỰ BÁO SVH THÁNG 04 NĂM 2011

1. Trên cây lúa v ụ Đông xuân 2010 – 2011

a) Rầy nâu - VL-LXL

Hiện tại, mật số RN đều ở mức nhiễm nhẹ, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn trưởng thành và tuổi 1.

Lúa Đông xuân 2010 – 2011 chủ yếu đang trong giai đoạn làm đòng và trổ, chín, tuy giảm nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL đã giảm nhưng cần chú ý theo dõi mật số RN trên đồng ruộng để tránh lây lan bệnh VL-LXL sang vụ lúa sau.

- Dự báo các đợt RN di trú: từ ngày 15/3 đến ngày 20/3/2011, mật độ rầy vào đèn sẽ tăng, vì thời điểm này trà lúa Đông Xuân tập trung ở giai đoạn trổ - chín – thu hoạch.

b) SVH khác

- Hiện nay thời tiết sáng sớm và chiều tối se lạnh, trưa nắng nóng là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, bệnh đạo ôn lá vẫn còn có khả năng phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm sẽ giảm. Cần thăm đồng kiểm tra tình hình bệnh trên ruộng để phòng trị kịp thời. Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa tốt bệnh đạo ôn cổ bông.

- Lưu ý sự xuất hiện gây hại của sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng, bệnh đốm vằn giai đoạn đòng – trổ; sâu đục thân, bọ xít hôi, bệnh lem lép trên lúa giai đoạn từ trổ đến chín.

2 . Trên rau vụ Đông xuân 2010 – 2011 và cây trồng khác

a) Trên cây rau

Trong điều kiện trời nắng nóng vào ban ngày và se lạnh vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như:

- Rau ăn lá: sâu xanh, dòi đục lá, bọ nhảy.

- Dưa leo, khổ qua, mướp: sâu đục trái, bệnh phấn vàng.

- Cây ớt: bệnh thán thư, bệnh héo rũ.

- Rau muống nước: rầy xám, bệnh gỉ trắng, bệnh vàng lá.

- Rau muống hạt: bệnh gỉ trắng.

- Cây măng tây: bệnh héo vàng.

- Bầu, bí: bệnh héo dây, bệnh vàng lá.

b) Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy bông xoài, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây mai vàng: bọ trĩ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt.

- Cây hoa lan: bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: sâu đục bông, sâu cuốn lá, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối tím bông.

- Cây bắp: sâu đục thân, sâu khoang, bệnh cháy lá.

- Đậu phộng: sâu xanh, sâu khoang.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Các đơn vị BVTV cần khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm rầy nâu và có biện pháp phòng trừ thích hợp (mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2,3).

- Thời tiết có sương mù vào sáng sớm, trời mát và nắng nóng rất thích hợp cho bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt phát triển gây hại. Cần lưu ý các ruộng bón thừa đạm, trà lúa gieo sạ quá dày và nhất là tại các khu vực thường nhiễm bệnh năm trước. Lưu ý sự xuất hiện gây hại của sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng, bệnh đốm vằn giai đoạn đòng – trổ.

- Chủ động tưới tiêu, dự trữ nước cho vụ Đông xuân 2010 – 2011 để đảm bảo nguồn nước tưới trong sản xuất.

- Thời tiết vụ Đông xuân rất thích hợp cho sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là trên cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có hướng dẫn biện pháp phòng trị thích hợp nhằm tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV trên rau. Khi sử dụng thuốc BVTV trên rau vụ Đông Xuân nên sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc ít độc, thuốc có thời gian cách ly ngắn và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc (đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách)./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,818
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây