Tình hình SVH đến 07/04/2015

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 07/04/2015
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 14/04/2015
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 04 năm 2015
   Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam và tây nam lưỡi cao lạnh phân tích ở trên với hoạt động của trường gió đông bắc chủ yếu có cường độ yếu đến trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới khống chế. Thời tiết Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 22 – 24 oC, cao nhất 34 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 76 83 %

- Lượng mưa: 0 – 10 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2014-2015

- Cây lúa: Đã xuống giống 4.890 ha, trong đó huyện Củ Chi 3.920,5 ha, Bình Chánh 29 ha, Bình Tân 100 ha, Hóc Môn 792, Quận 9 là 48,5 ha. DT lúa xuống giống có 29 ha làm đòng, 290 ha trổ, 677 ha chín và 3894 ha thu hoạch.

- Cây rau: DTGT là 6.161,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (6.231,5 ha). Trong đó có 191,1 ha trồng rau muống hạt và 2.8523 ha trồng rau muống nước.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.782,5 ha; Cây lương thực 861,5 ha; Hoa, cây kiểng: 812 ha; Cây ăn trái: 5.512,9 ha.

3 . Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Hè thu 2015

- Cây lúa: Đã xuống giống 423 ha, trong đó huyện Củ Chi 393 ha, Bình Tân 30 ha.

- Cây rau: DTGT là 513,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (721,1 ha). Trong đó có 11,3 ha trồng rau muống hạt và 237,5 ha trồng rau muống nước.

- Cây trồng khác: Cây công nghiệp 3.659,7 ha; Hoa, cây kiểng: 789,9 ha; Cây ăn trái: 5.512,7 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây lúa vụ Đông xuân 2014 - 2015

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân 2014-2015 là 406,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (389,2 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột.

- Rầy nâu: DT nhiễm rầy nâu gây hại trên 14 ha thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (27 ha). Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi TT, T1; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp.

- Sâu cuốn lá: gây hại trên 2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (13 ha)

- Bọ xít hôi: gây hại trên 65 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (49 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 26 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (27,5 ha)

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm là 9,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (19,5 ha)

- OBV: gây hại trên 286 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (244,5 ha)

- Chuột: gây hại trên 3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (7,7 ha).

2. Trên cây rau vụ Hè Thu 2015

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 547,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (721,1 ha), trong đó DT phòng trừ là 371,75 ha chiếm 67,9 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, bọ trĩ, rầy xanh, rầy xám, bọ phấn trắng, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 100,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (102,2 ha).

- Sâu xanh gây hại trên 57,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (70,1 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 28,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (25,8 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 36,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (45,3 ha)

- Bọ phấn gây hại trên 27 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (24 ha)

- Bệnh rỉ trắng:DT nhiễm là 24 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (26,3 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 50,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (60,1 ha)

- OBV: gây hại trên 167,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 272,1 ha.

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp.) gây hại trên mía là 31 ha, chiếm 2,2% tổng DTCT mía (1397,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 36,5 ha).

- Tổng diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi là 0,9 ha, chiếm 0,5% tổng DTCT cây có múi (168 ha).

- Tổng diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn là 0,1 ha, chiếm 0,9% tổng DTCT nhãn (10,5 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây trồng vụ Đông xuân 2014 - 2015

1. 1 Trên cây lúa

a) Rầy nâu - Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL )

- Hiện tại, trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi TT, tuổi 1; mật số rầy nâu trên đồng ruộng thấp. Hiện tại lúa Đông xuân tại các tỉnh lân cận đã thu hoạch, bà con cần thường xuyên thăm đồng và có biện pháp phòng trừ thích hợp tránh để rầy nâu gây hại sang các trà lúa Hè thu đang xuống giống.

b) Sinh vật hại khác

- B ệnh đạo ôn lá tiếp tục phát triển ở nhiều địa phương trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng và bệnh đạo ôn cổ bông trên các trà lúa trổ.

- Sâu đục thân phát sinh gây hại trên các trà lúa làm đòng - trổ .

- Nhện gié sẽ phát sinh gây hại trên lúa Đông xuân giai đoạn đẻ nhánh – trổ.

- Ngoài ra , chú ý phòng trừ bệnh đốm vằn gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh-trổ; bọ xít hôi gây hại trên lúa giai đoạn đòng - trổ - chín, chuột gây hại lúa chín .

1.2 Trên cây rau

Hiện nay, rau Đông xuân đang được thu hoạch rộ do đó bà con nông dân nên tiến hành làm đất kỹ, phơi ải ruộng ít nhất 02 tuần, tránh để nguồn sâu bệnh lan truyền sang vụ rau Hè thu sắp tới.

Ngoài ra, vụ Hè thu thời tiết khô nóng do đó bà con nên thiết kế hệ thống tưới tiêu hợp lý và dự trữ nước tránh để ruộng bị thiếu nước, đảm bảo sản xuất.

2. Trên cây trồng vụ Hè thu 2015

2 . 1 Trên cây lúa

a) Rầy nâu - Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL )

- Những vùng có sản xuất lúa Hè thu cần khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng và có biện pháp phòng trừ thích hợp khi rầy nâu nương vào ruộng mạ, sử dụng thuốc BVTV trừ rầy đặc hiệu tránh để rầy nâu gây hại sang các trà lúa Hè thu xuống giống sớm.

b) Sinh vật hại khác

- B ệnh đạo ôn lá phát sinh trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh. Cần chủ động tưới tiêu hợp lý, tránh để ruộng khô, thiếu nước sẽ dễ dẫn đến tình trạng bệnh đạo ôn gây hại nặng.

- Sâu cuốn lá phát sinh gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, tuy nhiên chỉ sử dụng thuốc BVTV phòng trừ SCL khi mật số sâu cao, gây hại lên 03 lá đòng

- Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn cần chú ý nhện gié sẽ phát sinh và gây hại mạnh trên các trà lúa đẻ nhánh – làm đòng.

- Ngoài ra cần chú ý đối với bọ trĩ, sâu phao, OBV, chuột gây hại cục bộ trên lúa Hè thu giai đoạn mạ - đẻ nhánh .

2.2 Trên cây rau

Thời tiết trời nắng nóng, khô hanh là điều kiện thích hợp cho một số sâu bệnh phát triển gây hại như:

- Trên rau ăn lá: sâu tơ, bọ nhảy, bọ dưa, rầy mềm, sâu xanh, sâu ăn tạp, bệnh đốm lá, bệnh rỉ trắng... sẽ phát sinh gây hại mạnh.

- Dưa leo, khổ qua, mướp: bọ dưa, dòi đục lá, bọ trĩ, rầy xanh, sâu xanh, bệnh thán thư, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá,...

- Ớt, cà tím: bọ trĩ, bọ phấn trắng, rầy xanh, sâu đục trái, bệnh thán thư,...

3. Cây trồng khác

3.1 Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau:

- Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti)

- Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella)

- Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh)

- Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím)

3.2 Cây trồng khác

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: bọ trĩ, rầy mềm, sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời (mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2, 3) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Dự kiến sẽ có đợt RN vào đèn cuối tháng 03/2015 đến đầu tháng 4, đề nghị các quận, huyện có sản xuất lúa vụ Hè thu 2015 thường xuyên theo dõi mật số RN vào đèn và trên đồng ruộng để tiến hành tập trung gieo sạ “né rầy”.

- K huyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng kỹ thuật (làm đất kỹ, cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha), tập trung áp dụng kỹ thuật 1 phải 5 giảm trong canh tác lúa...

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

2. Cây trồng khác

Hiện nay, người dân đang gieo trồng rộ cây rau vụ Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ và lên luống cao nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,579
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây