Tình hình SVH đến 09/04/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày      09/04/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày      16/04/2013
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 4 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ: thời tiết nắng nóng, có mưa, mưa rào và dông vài nơi.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 36 – 37 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 66 79 %

- Lượng mưa: 0 – 10 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 09/04/2013 )

2.1 Vụ Đông Xuân 2012-2013

- Cây lúa: đã có 5.360,5 ha lúa ĐX xuống giống tại Quận 9 (74,5 ha), huyện Hóc Môn (859 ha) huyện Củ Chi (4.327 ha) và Bình Tân (100 ha). Trong đó DT lúa đang đẻ nhánh 53 ha, làm đòng 170 ha, trổ 566 ha, chín 1.164,5 ha, thu hoạch 3.407 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2012 – 2013 gồm 18 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (27%), IR 50404 (14,7%), OM576 (13,3 %), OM6972 (13,1%), OM 3536 (12,2%).

2.2 Vụ Hè Thu 2013

- Cây lúa: Huyện Củ Chi đã xuống giống 144 ha lúa Hè Thu

- Cây rau: DTGT là 700,6 ha, trong đó có 332,7 ha trồng rau muống nước và 11,17 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác:

Bắp: 16,8 ha; Đậu phộng: 20,6 ha; Cây công nghiệp 2.957,1 ha; Hoa, cây kiểng: 736,2 ha; Cây ăn trái: 4.500,7 ha.

  II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 488,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (523,6 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột, bệnh đạo ôn, đốm vằn. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ

- Rầy nâu: diện tích nhiễm 52 ha, thấp hơn so với tuần trước (76 ha). Phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 1 – tuổi 2. DT nhiễm RN chủ yếu là nhiễm nhẹ, trong đó có 5 ha nhiễm trung bình tập trung ở phường Tân Tạo – Quận Bình Tân.

- Sâu cuốn lá nhỏ: DT nhiễm là 17 ha, thấp hơn so với tuần trước (45 ha).

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 91 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (152 ha)

- OBV gây hại trên 219 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (301 ha)

- Bệnh đạo ôn diện tích nhiễm 52,9 ha, thấp hơn so với tuần trước (54,5 ha).

- Bệnh đốm vằn diện tích nhiễm 19 ha, thấp hơn so với tuần trước (39 ha).

2. Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 568,3 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (733,4 ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 66,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (94,9 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 47,8 ha, thấp hơn so với tuần trước (55,7 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 31,3 ha, thấp hơn so với tuần (31,4 ha)

- Bọ phấn gây hại trên 21 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (32 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 17,3 ha, thấp hơn so với tuần trước (22,9 ha).

- Bệnh vàng lá : DT nhiễm 27,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (65,2 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn đòng – trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 1 – tuổi 2, bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và quan sát mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

Cần lưu ý hơn 200 ha lúa Đông xuân xuống giống muộn, đang giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Lúa Đông xuân 2012 – 2013 chủ yếu đang trong giai đoạn trổ và chín, nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL giảm. Tuy nhiên, cần chú ý phòng trừ RN kịp thời để tránh lây lan sang vụ Hè Thu.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm nhẹ đến trung bình . đặc biệt nhất là trên các chân ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dày, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Khi có bệnh đạo ôn xuất hiện cần tích cực phun để phòng trị bệnh, khi phun thuốc cần đảm bảo nguyên tắc “4 đúng” và không nên phun thuốc phối trộn phân bón lá với thuốc trị bệnh đạo ôn, những ruộng xuất hiện bệnh đạo ôn lá phải hạn chế việc bón thêm phân đạm, luôn giữ đủ nước trong ruộng.

Hiện nay cây lúa Đông Xuân đang tr khá nhiều , cần đề phòng bọ xít hôi và bệnh lem lép hạt gây hại, ảnh hưởng đến quá trình vào hạt của cây lúa. Có thể khuyến cáo nông dân phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị, riêng bệnh lem lép hạt nên phun 2 lần: 10 ngày trước khi lúa trỗ và sau dứt trỗ 5 ngày. Ngoài ra cũng cần phòng trừ chuột cắn phá ở giai đoạn lúa này, nên khuyến cáo người dân đặt bẫy, bã để khống chế mật số chuột trên ruộng.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột trên lúa Hè Thu.

2. Trên rau

Thời tiết trời nắng nóng, khô hanh là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên rau họ hoa thập tự, bọ trĩ, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, nhện đỏ

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông, nhện đỏ

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Hiện nay rầy nâu đa số đang tuổi 1 – 2 . Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2, 3) tránh để cháy rầy vào giai đoạn cuối vụ và lây lan bệnh VL-LXL sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- K huyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chú ý các đối tượng sinh vật hại như bọ xít hôi và bệnh lem lép hạt trên các trà lúa Đông xuân giai đoạn đòng - trỗ và bọ trĩ, sâu phao, OBV trên lúa Hè thu giai đoạn mạ, đẻ nhánh .

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

2. Cây trồng khác

- Thông báo tình hình SVH cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng... trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”.

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,228,151
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây