Tình hình SVH đến 10/04/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày10/04/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/04/2012
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 4 năm 2012

Nam Bộ mưa giảm dần, chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh khuếch tán xuống do đó thời tiết không nắng nóng, mưa vào chiều tối và đêm ở vài nơi, ngày nắng nhẹ. Đề phòng có dông kèm theo sấm sét, lốc xoáy và gió dật.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 34 – 35 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 70 84 % .

- Lượng mưa: 40 – 60 mm

- Độ mặn: khu vực cầu ông Thìn (Bình Chánh) 4,5 – 8,1 % 0

2 . Tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2011 – 2012 (tính đến ngày 10/04/ 201 2 )

- Cây lúa: DT sạ, cấy 6.151,9 ha (Quận 9: 70,9 ha, Hóc Môn: 853 ha, Củ Chi: 5.118 ha, Bình Tân: 100 ha, Bình Chánh: 10 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn đẻ nhánh 457 ha, làm đòng 06 ha, trổ 292 ha, chín 746 và thu hoạch 4.650,9 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2011 – 2012 gồm 24 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (26,1%), IR 50404 (12,8%), OM 3536 (12,3%), OM576 (11,0%).

- Cây rau: DTGT là 5.977 ha, trong đó có 2.624 ha trồng rau muống nước và 125 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác

+ Bắp: 734,7 ha, NS đạt 6-7 tấn/ha

+ Cây công nghiệp: 2.151,5 ha

+ Hoa, cây kiểng: 719,7 ha

+ Cây ăn trái: 5.351,8 ha

3 . Tiến độ sản xuất vụ Hè thu 2012 (tính đến ngày 10/04/ 201 2 )

- Cây lúa: DT sạ, cấy 395 ha (Củ Chi: 376 ha, Bình Chánh: 4 ha, Bình Tân: 15 ha), trong đó DT lúa giai đoạn mạ 382 ha, để nhánh 9 ha và làm đòng 04 ha.

- Cây rau: DTGT là 848 ha, trong đó có 374,7 ha trồng rau muống nước và 3,1 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác

+ Bắp: 50,2 ha

+ Cây công nghiệp: 1.961,3 ha

+ Hoa, cây kiểng: 687,6 ha

+ Cây ăn trái: 5.293,8 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa Vụ Đông xuân

- Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 2, tuổi 3. Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 50 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ, ngoài ra có 77 ha lúa ghi nhận có nhiễm RN ở mật số 300 – 700 con/m2. DT nhiễm RN năm 2012 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (266 ha).

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen: trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

- Các Sinh vật hại khác

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 523,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.128 ha). SVH chủ yếu là sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, bệnh đạo ôn và đốm vằn. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 152 ha, thấp hơn so với tuần trước (193 ha)

- Đạo ôn: DT nhiễm là 24 ha, thấp hơn so với tuần trước (40 ha)

- Đốm vằn: DT nhiễm là 18,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (23,1 ha)

2. Cây rau vụ Hè thu

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Hè thu là 733,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (458 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 45,3 ha, cao hơn so với tuần trước ( 40, 4 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 65,2 ha, cao hơn so với tuần trước (57,1 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

a) Vụ Đông xuân 2011 – 2012

*Rầy nâu: Lúa Đông Xuân đã thu hoạch được 75,6%. Rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 2, tuổi 3; đây là giai đoạn rầy nâu rất mẫn cảm với thuốc BVTV và đạt hiệu quả phòng trừ cao do đó bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và quan sát mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời khi RN tuổi 2, tuổi 3 và đạt mật số >3.000 con/m2, nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

Cần lưu ý hơn 400 ha lúa Đông xuân xuống giống muộn, đang giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Các trà lúa Đông xuân hiện nay phần lớn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ, một số ít các trà lúa ĐX giai đoạn đẻ nhánh – đòng trổ cần theo dõi sát khi phát hiện rầy nâu với mật số cao phun trừ ngay bằng các loại thuốc tiêu diệt nhanh, không để cho rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ ĐX sang Hè Thu 2012.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ nhiễm sẽ tiếp tục giảm. Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- Chú ý sự xuất hiện của sâu cuốn lá , OBV trên trà lúa Đô ng Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh , bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ.

b) Vụ Hè thu 2012

- Cần lưu ý gần 400 ha lúa Hè thu xuống giống trước ngày 10/4/2012, chủ yếu ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL.

- Ngoài ra, cần lưu ý sự xuất hiện và gây hại cục bộ của OBV ở giai đoạn mạ, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn lá ở lúa giai đoạn đẻ nhánh.

2. Trên rau

Thời tiết nắng mưa xen kẽ là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, vì vậy các vùng trồng rau chuyên canh cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh trên rau họ hoa thập tự và cải ăn lá, phấn vàng, sương mai trên khổ qua - dưa leo, gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây Đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Hiện nay rầy nâu đa số đang tuổi 2 và tuổi 3. Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện tập trung theo dõi mật số rầy trên ruộng để có biện pháp phòng trừ thích hợp ở những nơi có mật số rầy cao (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép).

- K huyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, chú ý các đối tượng sinh vật hại như sâu cuốn lá, bọ xít hôi và bệnh lem lép hạt trên các trà lúa Đông xuân đòng - trỗ để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

- Đối với cây rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,206
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây