Tình hình SVH đến 12/04/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 12/04/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 19/04/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 04 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29oC, thấp nhất từ 24 – 27 oC, cao nhất 35 – 37oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 65 - 80 %.

- Lượng mưa: 0 – 5 mm.

- Tình hình xâm nhập mặn: Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai (mũi Nhà Bè): độ mặn cao nhất 12,24 ‰, trung bình 10,27 ‰; Hệ sông Sài Gòn (cầu Thủ Thiêm): độ mặn cao nhất 5,09 ‰, trung bình 4,93 ‰; Khu vực Bình Chánh (Cầu Ông Thìn): độ mặn cao nhất 12,7 ‰, trung bình 10,97 ‰; Khu vực Kênh C: độ mặn cao nhất 7,58 ‰, trung bình 6,93 ‰; Khu vực Kênh Xáng – An Hạ: độ mặn cao nhất 3,25 ‰, trung bình 2,34 ‰;Khu vực Quận 1,2,3, 9: độ mặn cao nhất 8,1 ‰, trung bình 7,02 ‰;

- Tình hình nhiễm chua (pH): độ pH các sông rạch đạt trung bình là 6,9.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 4.562,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.886 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.624 ha, huyện Hóc Môn 769 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 180 ha trổ, 473 ha chín và 3.909,1 ha thu hoạch.

Cây lúa vụ Hè Thu 2016: đã xuống giống được 544 ha tại huyện Củ Chi.

b) Cây rau

DTGT rau Hè Thu 2016 là 683,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (744,5 ha) trong đó huyện Củ Chi 247,8 ha, Bình Chánh 64,3 ha, Bình Tân 18,1 ha, Hóc Môn 145,7 ha, Quận 12: 121,7 ha, Thủ Đức 25,9 ha, Quận 9: 18,7 ha, Quận 2: 0,7 ha, Cần Giờ 24,5 ha, Nhà Bè 12,8 ha, Quận 7: 2,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 16,9 ha, rau muống nước là 306,66 ha.

c) Cây trồng khác vụ Hè Thu 2016

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 890,1 ha. Trong đó có 187,4 ha hoa lan; 452,5 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 35,2 ha; cây công nghiệp 2.212,9 ha; Cây ăn trái: 4.544 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 269,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (283,2 ha). Các SVH chủ yếu là bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, đốm vằn, OBV và chuột. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Bọ xít hôi : gây hại trên 48 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (31 ha)

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 17,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (22,5 ha)

- OBV : gây hại trên 188 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (222 ha).

- Chuột : gây hại trên 11 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

2. Trên cây rau vụ Hè Thu 2016

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Hè Thu 588,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (518,8 ha) , trong đó DT phòng trừ là 254,42 ha chiếm 43,2 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 60,7 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (75,1 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 102,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (108 ha)

- Bọ trĩ: gây hại trên 43,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (28,5 ha)

- Rầy xanh: gây hại trên 42,8 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (7,6 ha)

- OBV : gây hại trên 141,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (225,1 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 16,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (18,9 ha).

- Bệnh vàng lá : gây hại trên 80,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (0,7 ha).

3. Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,5 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 444,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,76 ha, chiếm 5,9% tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

* Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 4 – 5, mật số rầy nâu thấp, bà con nông dân nên thăm đồng thường xuyên để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời, nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Các trà lúa Đông xuân hiện nay phần lớn đang chuẩn bị bước vào thu hoạch rộ, cần theo dõi sát khi phát hiện rầy nâu với mật số cao phun trừ ngay bằng các loại thuốc tiêu diệt nhanh, không để cho rầy nâu có cơ hội lan truyền bệnh VL, LXL cho lúa từ ĐX sang Hè Thu 2016.

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn đòng trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ bệnh thấp . Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- C hú ý sự xuất hiện của OBV, bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ. Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với bọ trĩ, chuột,... trên trà lúa vụ Hè Thu 2016.

2. Trên cây rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và trời mát vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp .

3. Cây trồng khác

a) Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

b) Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2, 3) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Dự kiến sẽ có đợt RN vào đèn cuối tháng 04/2016 đến đầu tháng 5, đề nghị các quận, huyện có sản xuất lúa vụ Hè thu 2016 thường xuyên theo dõi mật số RN vào đèn và trên đồng ruộng để tiến hành tập trung gieo sạ “né rầy”.

- K huyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng kỹ thuật (làm đất kỹ, cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha) ...) nhằm hạn chế đáng kể nguồn bệnh trên đồng ruộng.

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

2. Cây trồng khác

- Thông báo tình hình SVH cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng... trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”.

- Hiện đang vào thời điểm thu hoạch cuối vụ rau, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân sau khi thu hoạch nên vệ sinh ruộng vườn sạch sẽ, thu gom tàn dư cây trồng đem đốt hoặc chôn sâu, tiêu diệt cỏ dại, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,200,089
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây