Tình hình SVH đến 23/04/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày  23/04/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày   30/04/2013
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần 3 trong tháng 4 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ: Thời tiết nắng nóng, đêm nhiều mây, trời có lúc có mưa rào.

- Nhiệt độ : trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 23 – 24 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 69 83 %

- Lượng mưa: 20 – 40 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 23/04/2013 )

2.1 Vụ Đông Xuân 2012-2013

- Cây lúa: đã có 5.360,5 ha lúa ĐX xuống giống tại Quận 9 (74,5 ha), huyện Hóc Môn (859 ha) huyện Củ Chi (4.327 ha) và Bình Tân (100 ha). Trong đó DT lúa đang làm đòng 58 ha, trổ 198 ha, chín 703 ha, thu hoạch 4.401,5 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2012 – 2013 gồm 18 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (27%), IR 50404 (14,7%), OM576 (13,3 %), OM6972 (13,1%), OM 3536 (12,2%).

2.2 Vụ Hè Thu 2013

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 921 ha, chủ yếu ở huyện Củ Chi (910 ha), Hóc Môn (5,5 ha), Bình Chánh (5,5 ha), trong đó DT lúa đang giai đoạn mạ 789 ha, đẻ nhánh 132 ha.

- Cây rau: DTGT là 1.226,8 ha, trong đó có 569,4 ha trồng rau muống nước và 22,6 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác:

Bắp: 218,8 ha; Đậu phộng: 20,6 ha; Cây công nghiệp 3.132,1 ha; Hoa, cây kiểng: 736,2 ha; Cây ăn trái: 4.500,8 ha.

  II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 206,5 ha, thấp hơn so với tuần trước (261,6 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít hôi, OBV, chuột, bệnh đạo ôn, đốm vằn. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ

- Rầy nâu: diện tích nhiễm 24 ha, thấp hơn so với tuần trước (35 ha). Phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 3 – tuổi 4. DT nhiễm RN chủ yếu là nhiễm nhẹ.

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 19 ha, thấp hơn so với tuần trước (26 ha)

- OBV gây hại trên 138 ha lúa, thấp hơn so với tuần trước (143 ha)

- Bệnh đạo ôn diện tích nhiễm 9,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (20,5 ha).

- Bệnh đốm vằn diện tích nhiễm 5,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (7 ha).

2. Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 549,2 thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (594ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 75,4 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (54 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 20,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (39,4 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 12,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (18,7 ha)

- Bọ nhảy gây hại trên 21 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (22,4 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 20,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (21 ha).

- Bệnh đốm lá : DT nhiễm 4,8 ha, thấp hơn so với tuần trước (3,9 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu : Lúa Đông Xuân chủ yếu đang trong giai đoạn đòng – trổ - chín, các trà lúa đang phát triển khá tốt. R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 3 – tuổi 5, bà con nông dân nên tích cực thăm đồng và quan sát mật số RN trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Hiện nay lúa Hè Thu đã xuống giống được 921 ha đang ở giai đoạn mạ và đẻ nhánh, trong tuần sau sẽ có lứa rầy trưởng thành và di trú do đó cần chú ý che chắn lúa giai đoạn nhỏ và phòng trừ RN kịp thời để tránh lây lan bệnh ở vụ Hè Thu.

* Các Sinh vật hại khác

Hiện nay sáng sớm và chiều tối thường có những cơn mưa trái mùa, là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn, đạo ôn cổ bông và đốm vằn trên lúa Đông Xuân. Cần kiểm tra ruộng hàng ngày để phát hiện và phun thuốc trừ bệnh kịp thời. Bên cạnh đó , cần đề phòng bọ xít hôi và bệnh lem lép hạt gây hại, ảnh hưởng đến quá trình vào hạt của cây lúa. Có thể khuyến cáo nông dân phòng trừ bằng các loại thuốc đặc trị, riêng bệnh lem lép hạt nên phun 2 lần: 10 ngày trước khi lúa trỗ và sau dứt trỗ 5 ngày. Ngoài ra cũng cần phòng trừ chuột cắn phá ở giai đoạn lúa này, nên khuyến cáo người dân đặt bẫy, bã để khống chế mật số chuột trên ruộng.

Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với sâu phao, bọ trĩ, OBV và chuột trên lúa Hè Thu.

2. Trên rau

Do thời tiết hiện có nhiều biến đổi, có những cơn mưa trái mùa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, nhện đỏ

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông, nhện đỏ

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời (mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2, 3) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Dự kiến sẽ có đợt RN vào đèn đến cuối tháng 04/2013, đầu tháng 5, đề nghị các quận, huyện có sản xuất lúa vụ Hè thu 2013 thường xuyên theo dõi mật số RN vào đèn và trên đồng ruộng để tiến hành tập trung gieo sạ “né rầy”.

- K huyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng kỹ thuật (làm đất kỹ, cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha) ...) nhằm hạn chế đáng kể nguồn bệnh trên đồng ruộng. Hướng dẫn cho nông dân sử dụng các giống lúa được Cục Trồng trọt khuyến cáo sử dụng tại vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.

+ Giống chủ lực: VND 95-20, OM 4900, OMCS 2000, OM 6162, IR 59606 (OMCS 94), ML 48...

+ Giống bổ sung: Nàng Hoa 9, OM 4218, OM 6976, OMN 3536, OM 4498, OM 4900, OM 5451, OM 6162, TH6, TH4, IR 64 ...

+ Giống triển vọng: OM 6916, OM 8923, OM 7262, OM 8018, OM 10041, MTL 547, MNR2 ...

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang gia đoạn gieo trồng rộ, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ và lên luống cao nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

- Cây mai, cây lài đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân điều tra, theo dõi và phòng trị nhện đỏ, bọ trĩ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,199,491
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây