Tình hình SVH đến 24/04/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/04/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày .../04/2012
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG


1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 4 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ có mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Gió Đông nam cấp 4 - 5.

- Nhiệt độ: trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 25 – 26 oC, cao nhất 34 – 35 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 77 81 % .

- Lượng mưa: 20 – 40 mm

- Độ mặn: khu vực Nhà Bè 7,3 % 0

2 . Tiến độ sản xuất vụ Đông xuân 2011 – 2012 (tính đến ngày 24/04/ 201 2 )

- Cây lúa: DT sạ, cấy 6.151,9 ha (Quận 9: 70,9 ha, Hóc Môn: 853 ha, Củ Chi: 5.118 ha, Bình Tân: 100 ha, Bình Chánh: 10 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn đẻ nhánh 422 ha, làm đồng 35 ha, trổ 29 ha, chín 298 và thu hoạch 5.367,9 ha.

Cơ cấu giống lúa Đông xuân 2011 – 2012 gồm 24 giống, trong đó các giống lúa phổ biến nhất là: OM 4900 (26,1%), IR 50404 (12,8%), OM 3536 (12,3%), OM576 (11,0%).

3 . Tiến độ sản xuất vụ Hè thu 2012 (tính đến ngày 24/04/ 201 2 )

- Cây lúa: DT sạ, cấy 1.935,9 ha (Củ Chi: 1.051 ha, Hóc Môn: 38,9 ha, Bình Chánh: 810 ha, Bình Tân: 30 ha và Quận 9: 6 ha), trong đó DT lúa giai đoạn mạ 892,9 ha, đẻ nhánh 236 ha, làm đòng 05 ha và trổ 04 ha.

- Cây rau: DTGT là 1.307 ha, trong đó có 581,1 ha trồng rau muống nước và 22 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Bắp: 54,2 ha; Cây công nghiệp: 2.096,3 ha; Hoa, cây kiểng: 686,6 ha; Cây ăn trái: 5.293,5 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

- Vụ Đông xuân 2011 – 2012:

+ Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 5, tuổi trưởng thành (Củ Chi) và tuổi 2, tuổi 3 (Hóc Môn, Bình Tân). Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 25 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ, DT nhiễm RN năm 2012 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011 (40 ha).

+ Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen: trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

+ Các Sinh vật hại khác

Tổng DT nhiễm SVH trên lúa vụ Đông xuân là 182,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (343,8 ha). SVH chủ yếu là bọ xít hôi, bọ xít đen, OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ xít hôi: DT nhiễm là 16 ha, thấp hơn so với tuần trước (21 ha)

- Bọ xít đen: DT nhiễm là 52 ha, cao hơn so với tuần trước (23 ha)

- OBV gây hại trên 81 ha cao hơn so với tuần trước (15 ha)

- Vụ Hè thu 2012: Tổng DT nhiễm SVH trên lúa Hè thu là 109 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (100 ha), trong đó có 20 ha (Củ Chi) nhiễm RN, toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ. DT nhiễm RN năm 2012 cao hơn so với cùng kỳ năm 2011 (15 ha).

2. Cây rau vụ Hè thu

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Hè thu là 594 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (717 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy gây hại trên 22,4 ha, cao hơn so với tuần trước (20,7 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 39,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (41,3 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 54 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (103,2 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 21 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (75,7 ha)

- OBV gây hại trên 351 ha, cao hơn so với tuần trước (283,3 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

a) Rầy nâu

Lúa Đông Xuân đã thu hoạch được 87,3 %. Rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 3-5, một số tuổi trưởng thành. Sang tuần sau sẽ có một đợt RN trưởng thành vào đèn rải rác, do đó bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng nắm tình hình RN trên đồng ruộng và diễn biến RN trưởng thành vào đèn để có biện pháp quản lý tốt nguồn RN trên đồng ruộng, tránh nguồn rầy di trú sang trà lúa Hè thu chính vụ.

b) Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

- Cần lưu ý hơn 400 ha lúa Đông Xuân muộn, đang giai đoạn đẻ nhánh và 400 ha lúa Hè Thu xuống giống sớm trước ngày 10/04/2012 chủ yếu ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL sang lúa hè thu chính vụ.

- Hiện nay, tình hình RN, bệnh VL-LXL diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL, DT nhiễm bệnh VL-LXL là 1.931 ha, trong đó có 282 ha nhiễm từ trung bình đến nặng tập trung ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang. Do đó, các trà lúa Hè thu trên địa bàn thành phố có thể nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL do RN mang mầm bệnh di trú theo gió Tây Nam lan truyền vào lúa Hè thu là rất cao.

c) Các Sinh vật hại khác

Cần lưu ý sự xuất hiện và gây hại cục bộ của bọ trĩ, sâu phao, OBV ở giai đoạn mạ, sâu cuốn lá và bệnh đạo ôn lá ở lúa giai đoạn đẻ nhánh.

2. Trên rau

Do thời tiết hiện có nhiều biến đổi, có những cơn mưa trái mùa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh khô cành

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần chú ý thường xuyên theo dõi mật số rầy nâu trên đồng ruộng để có biện pháp phòng trừ kịp thời ( mật số rầy từ 3.000 con/m­2 và ở tuổi 2, 3) tránh để nguồn bệnh lây lan sang lúa Hè thu đang gieo trồng trên đồng ruộng.

- Dự kiến sẽ có đợt RN vào đèn cuối tháng 04/2012 đến đầu tháng 5, đề nghị các quận, huyện có sản xuất lúa vụ Hè thu 2012 thường xuyên theo dõi mật số RN vào đèn và trên đồng ruộng để tiến hành tập trung gieo sạ “né rầy”.

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

- K huyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng kỹ thuật (làm đất kỹ, cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha) ...) nhằm hạn chế đáng kể nguồn bệnh trên đồng ruộng. Hướng dẫn cho nông dân sử dụng các giống lúa được Cục Trồng trọt khuyến cáo sử dụng tại vùng Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh.

- Cây rau vụ Hè thu đang gia đoạn gieo trồng rộ, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ và lên luống cao nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,705
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây