Tình hình SVH đến 03/05/2016

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 03/05/2016
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 10/05/2016
_________________________________________
 
  I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG
1. Tình hình thời tiết tuần đầu tháng 05 năm 2016
  Thời  tiết Nam Bộ: Phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, thời kỳ cuối tháng có mưa dông cục bộ kèm theo sét đánh, gió giật mạnh và lốc xoáy.

- Nhiệt độ : trung bình 29 – 30oC, thấp nhất từ 25 – 26 oC, cao nhất 36 – 38oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 69 - 79 %.

- Lượng mưa: 5 – 10 mm.

- Tình hình xâm nhập mặn: Hệ sông Nhà Bè – Đồng Nai (mũi Nhà Bè): độ mặn cao nhất 10,63 ‰, trung bình 9,21 ‰; Hệ sông Sài Gòn (cầu Thủ Thiêm): độ mặn cao nhất 4,73 ‰, trung bình 4,42 ‰; Khu vực Bình Chánh (Cầu Ông Thìn): độ mặn cao nhất 11,07 ‰, trung bình 10,24 ‰; Khu vực Kênh C: độ mặn cao nhất 7,24 ‰, trung bình 6,85 ‰; Khu vực Kênh Xáng – An Hạ: độ mặn cao nhất 4,85 ‰, trung bình 3,753 ‰; Khu vực Quận 1,2,3, 9: độ mặn cao nhất 6,85 ‰, trung bình 5,9 ‰;

- Tình hình nhiễm chua (pH): độ pH các sông rạch đạt trung bình là 6,67.

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng

a) Cây lúa

Cây lúa vụ Đông Xuân đã xuống giống được 4.562,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (4.886 ha) trong đó huyện Củ Chi 3.624 ha, huyện Hóc Môn 769 ha, quận Bình Tân 100 ha, Quận 9: 69,1 ha. Các giai đoạn lúa: 21 ha trổ, 23 ha chín và 4.518,1 ha thu hoạch.

Cây lúa vụ Hè Thu 2016: đã xuống giống được 1.501 ha, trong đó huyện Củ Chi 1.464 ha, huyện Bình Tân 25 ha, huyện Hóc Môn 12 ha. Các giai đoạn lúa: 953 ha mạ, 548 ha đẻ nhánh.

b) Cây rau

DTGT rau Hè Thu 2016 là 1.349,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (1.575,7 ha) trong đó huyện Củ Chi 500,8 ha, Bình Chánh 93,7 ha, Bình Tân 21,9 ha, Hóc Môn 344,2 ha, Quận 12: 297,7 ha, Thủ Đức 30,5 ha, Quận 9: 19,8 ha, Quận 2: 0,7 ha, Cần Giờ 24,5 ha, Nhà Bè 12,8 ha, Quận 7: 2,8 ha. Trong đó, diện tích gieo trồng rau muống hạt là 29,4 ha, rau muống nước là 697,9 ha.

c) Cây trồng khác vụ Hè Thu 2016

- Hoa lan, cây kiểng: DTGT là 899,1 ha. Trong đó có 196,4 ha hoa lan; 460,1 ha hoa mai.

- Cây trồng khác: Cây lương thực 71,2 ha; cây công nghiệp 2.238,9 ha; Cây ăn trái: 4.667,8 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Trên cây l úa vụ ĐX 2015-2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ ĐX 2015 – 2016 34,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước . Các SVH chủ yếu là bọ xít hôi, bệnh đạo ôn, OBV. Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Bọ xít hôi : gây hại trên 6 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- Bệnh đạo ôn: gây hại trên 7,5 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

- OBV : gây hại trên 21 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

2. Trên cây l úa vụ Hè Thu 2016

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè thu 2016 69 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (300 ha). Các SVH chủ yếu là rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ trĩ, OBV và chuột . Toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Bọ trĩ : gây hại trên 46 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (85 ha)

- Chuột : gây hại trên 10 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (38 ha)

- OBV : gây hại trên 10 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (58 ha).

3 . Trên cây rau vụ Hè Thu 2016

Tổng DT nhiễm SVH trên rau Hè Thu 539,6 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (667,6 ha) , trong đó DT phòng trừ là 297,2 ha chiếm 55,1 % DT nhiễm SVH. Các SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh: gây hại trên 21,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (46,2 ha)

- Sâu ăp tạp : gây hại trên 66,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (101,5 ha)

- Rầy xám : gây hại trên 36 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (43,7 ha)

- OBV : gây hại trên 345,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (359 ha)

- Bệnh rỉ trắng: gây hại trên 22,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (35,3 ha).

4 . Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý trên cây trồng khác

- Tổng diện tích bị sâu đục thân 4 vạch ( Chilo tumidicostalis) gây hại trên mía là 24,5 ha, chiếm 2,5 % tổng DTCT mía (992,5 ha). Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục thân mình hồng (Sesamia spp. ) gây hại trên mía.

- Chưa phát hiện diện tích bị rệp sáp bột hồng ( Phenacoccus manihoti) gây hại trên cây khoai mì (sắn DTGT – 22,1 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị sâu đục quả ( Prays citriCitripestis sagittiferella) gây hại trên cây có múi (DTGT – 444,3 ha).

- Chưa phát hiện diện tích bị nhiễm bệnh chổi rồng (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh) trên nhãn (DTGT – 24,61 ha).

- Tổng diện tích bị Bọ cánh cứng gây hại trên cây dừa là 28,76 ha, chiếm 5,9% tổng DTCT cây dừa (488,4 ha), chưa phát hiện diện tích bị bọ vòi voi gây hại trên cây dừa.

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

* Rầy nâu : R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 2 – 3 , mật số rầy nâu thấp, nên thăm đồng thường xuyên để có biện pháp phòng trừ rầy kịp thời, nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay. Phun thuốc BVTV khi mật số rầy cao (2-3/dảnh hoặc >3.000 con/m2).

* Các Sinh vật hại khác

- Bệnh đạo ôn: bệnh đạo ôn lá tiếp tục gây hại trên lúa giai đoạn trổ nhưng với diện tích và tỷ lệ bệnh thấp . Các trà lúa trổ cần lưu ý phòng ngừa bệnh đạo ôn cổ bông nhất là trên những ruộng gieo sạ dày, bón nhiều phân đạm, sử dụng giống nhiễm (Jasmine, VD20, OM 2514...).

- C hú ý sự xuất hiện của OBV, bọ xít hôi trên lúa giai đoạn đòng - trổ. Ngoài các đối tượng trên cần lưu ý phòng ngừa đối với bọ trĩ, chuột,... trên trà lúa vụ Hè Thu 2016.

2. Trên cây rau

Với biên độ nhiệt độ chênh lệch như hiện nay: nắng nóng vào ban ngày và trời mát vào ban đêm, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, nên các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh, bệnh phấn vàng, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp .

3. Cây trồng khác

a) Một số đối tượng sinh vật hại cần lưu ý

Trạm BVTV các quận, huyện cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý, phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sau: Rệp sáp bột hồng hại sắn ( Phenacoccus manihoti); Sâu đục quả cây có múi ( Prays citriCitripestis sagittiferella); Bệnh chổi rồng nhãn – chôm chôm (do nhện lông nhung Eriophyes dimocarpi làm véc tơ truyền bệnh); Sâu đục thân mía (sâu đục thân 4 vạch Chilo tumidicostalis, sâu đục thân mình hồng Sesamia spp., sâu đục thân mình tím).

b) Cây trồng khác

- Cây mai vàng: bo trĩ, bệnh gỉ sắt, rong rêu, …

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thối đọt, bệnh thán thư, bệnh đốm lá, bệnh thối nhũn phát sinh gây hại mạnh trên lan hồ điệp, dendro, mokara,…

- Cây mía: bệnh huyết dụ, sâu đục thân,…

- Cây đậu phộng: rầy mềm, sâu khoang, bệnh gỉ sắt,...

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh hại trên vụ lúa Hè thu, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện có khuyến cáo hướng dẫn nông dân xử lý hạt giống trước khi gieo sạ và phun xịt cỏ dại trên ruộng lúa nhằm tạo điều kiện cho cây mạ phát triển khỏe mạnh.

- K huyến cáo nông dân thực hiện các biện pháp canh tác đúng kỹ thuật (làm đất kỹ, cách vụ ít nhất 2 tuần, sạ cấy không quá dày (100 – 120 kg/ha) ...) nhằm hạn chế đáng kể nguồn bệnh trên đồng ruộng.

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang gia đoạn gieo trồng rộ, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ và lên luống cao nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

- Thông báo tình hình SVH cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng...tình hình xâm nhập mặn và hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng, tưới nước tiết kiệm, phát hiện sớm sinh vật hại và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”./. ze:14.0pt;color:black;mso-ansi-language:NL'>- Cây rau vụ Hè thu đang gia đoạn gieo trồng rộ, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất kỹ, cày đất phơi ải để diệt mầm bệnh và luân canh với cây trồng khác không cùng họ ký chủ và lên luống cao nhằm hạn chế sâu bệnh cho vụ rau tới.

 

- Thông báo tình hình SVH cây rau, cây ăn trái, cây hoa lan, cây kiểng...tình hình xâm nhập mặn và hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng để vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng, tưới nước tiết kiệm, phát hiện sớm sinh vật hại và tố chức phun thuốc theo nguyên tắc “4 đúng”./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,375,627
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây