Tình hình SVH đến 15/05/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 15/5/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 22/05/2012
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần giữa tháng 5 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và kèm theo dông sét. Gió Tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển động nhẹ.

- Nhiệt độ: trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 75 87 % .

- Lượng mưa: 70 – 100 mm

- Độ mặn: khu vực Nhà Bè 4,0-5,8 % 0

2 . Tiến độ sản xuất lúa (tính đến ngày 15/05/ 201 2 )

- Vụ Đông xuân 2011 – 2012: DT sạ, cấy 6.151,9 ha (Quận 9: 70,9 ha, Hóc Môn: 853 ha, Củ Chi: 5.118 ha, Bình Tân: 100 ha, Bình Chánh: 10 ha). Trong đó, DT lúa giai đoạn làm đòng 100 ha, trổ 237 ha, chín 120 ha và thu hoạch 5.694,9 ha.

- Vụ Hè thu 2012: DT sạ, cấy 4.423,7 ha (Quận 9: 20,5 ha, Quận 2: 23,5 ha, Hóc Môn: 158 ha, Củ Chi: 2.036 ha, Bình Chánh: 2.076 ha, Bình Tân: 60 ha và Cần Giờ: 49,7 ha), trong đó DT lúa chưa nảy mầm 60 ha, giai đoạn mạ 2.599,2 ha, đẻ nhánh 1.645,5 ha, làm đòng 107 ha, trổ 05 ha, chín 03 ha và chín 04 ha.

2 . Tiến độ sản xuất rau và cây trồng khác vụ Hè thu (tính đến ngày 15/05/ 201 2 )

- Cây rau: DTGT là 2.285 ha, trong đó có 929 ha trồng rau muống nước và 40 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Bắp: 57,2 ha; Cây công nghiệp: 2.105,3 ha; Hoa, cây kiểng: 686,6 ha; Cây ăn trái: 5.293,5 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa vụ Hè thu

- Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy g i nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 1 – 3. Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 105 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ , thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (142 ha).

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen: trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

- Các Sinh vật hại khác: Tổng DT nhiễm SVH trên lúa Hè thu là 503,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (529,9 ha). SVH chủ yếu gồm bọ trĩ, sâu phao, OBV và chuột, toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

2. Cây rau vụ Hè thu

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Hè thu là 740,3 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 950,7 ha). SVH chủ yếu là sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu xanh gây hại trên 66,4 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 69, 6 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 92 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 117,6 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 29,4 ha, cao hơn so với tuần trước ( 26,3 ha)

- Rầy xám gây hại trên 43,9 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 101,5 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 2 0,5 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 25, 7 ha)

- OBV gây hại trên 3 82 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 395 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

a) Rầy nâu

Lúa Đông Xuân đã thu hoạch được 92,6 %. Rầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 1- 3. DT nhiễm và tỷ lệ nhiễm RN trên đồng ruộng tuy không cao nhưng trên đồng ruộng có nhiều lứa rầy gối nhau, do đó bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng nắm tình hình RN và diễn biến rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp quản lý tốt nguồn RN trên đồng ruộng, tránh nguồn rầy di trú sang trà lúa Hè thu chính vụ.

Chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời lứa rầy cuối tháng 5, 6 sẽ nương theo gió tây nam di trú sang lúa Hè thu trên đồng ruộng.

b) Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Cần lưu ý 1 00 ha lúa Đông Xuân muộn đang giai đoạn đẻ nhánh và 400 ha lúa Hè Thu xuống giống sớm trước ngày 10/04/2012 chủ yếu ở huyện Củ Chi để t ránh hiện tượng cháy rầy và lan truyền bệnh vàng lùn, LXL sang lúa hè thu chính vụ.

Hiện nay, tình hình RN, bệnh VL-LXL diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL, Do đó, các trà lúa Hè thu trên địa bàn thành phố có thể có nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL do RN mang mầm bệnh di trú theo gió Tây Nam lan truyền vào lúa Hè thu là rất cao.

c) Các Sinh vật hại khác

Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng, sâu phao thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể.

Do tình hình thời tiết hiện nay vào mùa mưa rất thích hợp cho bệnh đạo ôn lá phát triển, bệnh có thể tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại mạnh ở các trà lúa đẻ nhánh đến đòng. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

Thời tiết hiện nay mưa nắng xen kẽ thích hợp cho bệnh đạ o ôn lá tiếp tục phát sinh phát triển . Lưu ý phòng trừ bệnh đạo ôn đối với các trà lúa lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng, những ruộng gieo trồng giống nhiễm, sạ dày, bón thừa phân đạm.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý sự xuất hiện và gây hại cục bộ của sâu phao, OBV và sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; t ăng cuờng lân và kali ngay từ đầu vụ nhằm hạn chế ngộc độc phèn, ngộc độc hữu cơ.

2. Trên rau

Do thời tiết hiện có nhiều biến đổi, có mưa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như sâu xanh, dòi đục lá trên cải; bọ trĩ, rầy xanh, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh khô cành

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

- Hiện tại rầy nâu đang tuổi 1 – 3, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần thường xuyên quan sát và theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Điều tra phát hiện sớm b ệnh VL-LXL trên các trà lúa Hè Thu của huyện Củ Chi xuống giống trước ngày 20/4/2011.

- Tập trung điều tra , phát hiện và kết hợp thu mẫu rầy, mẫu lúa, mạ (nhất là nơi có nguy cơ cao) để phân tích xác định virus gây bệnh VL-LXL và lùn sọc đen hại lúa. Theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa để nhánh, làm đòng.

- Cây rau vụ Hè thu đang giai đoạn phát triển và vào giai đoạn vào mùa mưa, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất, lên luống cao, khơi thống líp để tránh ngập úng giúp cây phát triển tốt. Khuyến cáo nông dân phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,218,030
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây