Tình hình SVH đến 21/05/2013

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày      21/05/2013
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày      28/05/2013
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần 3 tháng 5 năm 2013

Thời tiết Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi đến rải rác tập trung về chiều và tối, ban ngày trời nắng.

- Nhiệt độ : trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 24 – 25 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 76 84 %

- Lượng mưa: 60 - 90 mm

2 . Tiến độ sản xuất cây trồng (tính đến ngày 21/05/2013 )

- Cây lúa: DT lúa đã xuống giống là 4.170 ha, ở huyện Củ Chi (2.380 ha), Quận 2 (7 ha) Quận 9 (51,5 ha), Hóc Môn (115,5 ha), Bình Chánh (1.533 ha), Bình Tân (75 ha), trong đó DT lúa đang giai đoạn chưa nảy mầm là 1.290 ha, giai đoạn mạ 1.841 ha, đẻ nhánh 880 ha, làm đòng 159 ha.

- Cây rau: DTGT là 2.424,5 ha, trong đó có 1.061,3 ha trồng rau muống nước và 52 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác:

Bắp: 230,8 ha; Đậu phộng: 21,1 ha; Cây công nghiệp 3.151,1 ha; Hoa, cây kiểng: 737,2 ha; Cây ăn trái: 4.461,9 ha.

  II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

Tổng diện tích nhiễm SVH trên lúa vụ Hè Thu là 365,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (737,3 ha). Diện tích nhiễm SVH tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi (284 ha). SVH chủ yếu là rầy nâu, bọ trĩ, sâu phao, cào cào, OBV, chuột. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Rầy nâu: diện tích nhiễm 79 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (139 ha). Phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 2 – tuổi 4. DT nhiễm RN chủ yếu là nhiễm nhẹ.

- Bọ trĩ: DT nhiễm là 85,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (128 ha)

- Sâu phao: DT nhiễm là 22,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (53,8 ha)

- OBV gây hại trên 109 ha lúa, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (301,2 ha)

2. Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau là 800,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (817,1 ha). SVH chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, rầy xanh, bệnh rỉ trắng, bệnh phấn vàng, vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Sâu ăn tạp gây hại trên 89,3 ha, thấp hơn so với tuần trước (94,1 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 53,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (58,5 ha)

- Bọ nhảy gây hại trên 19,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (22,6 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 26,5 ha thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (33,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm 30,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (30,9 ha).

- Bệnh đốm lá : DT nhiễm 11,4 ha, cao hơn so với tuần trước (6,8 ha).

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

*Rầy nâu : R ầy nâu trên đồng ruộng đang tuổi 2 - tuổi 4, đ ây là thời điểm thích hợp để phòng trừ rầy. Do đó, cần chú ý theo dõi sát mật số rầy nâu trên đồng ruộng nếu thấy mật số cao > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2 cần phải phun diệt trừ ngay.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

Chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời lứa rầy cuối tháng 5, 6 sẽ nương theo gió tây nam từ ĐBSCL di trú sang các trà lúa Hè thu đang gieo trồng trên địa bàn thành phố.

* Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Theo Trung tâm BVTV phía Nam d iện tích nhiễm bệnh VL, LXL 178 ha tăng 105 ha so với tuần trước, với tỷ lệ 3 – 5 % . Bệnh xuất hiện ở tỉnh Đồng Tháp , An Giang.

Trên địa bàn thành phố hiện chưa xuất hiện bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, do đó các Trạm BVTV cần khuyến cáo bà con nông dân chú ý thăm đồng thường xuyên và phòng trừ RN kịp thời để tránh lây lan bệnh ở vụ Hè Thu.

* Các Sinh vật hại khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể.

- Trên những vùng thấp, vùng sử dụng nước kênh đông cần lưu ý sâu phao và OBV sẽ gây thiệt hại nặng nếu lúa sạ dưới 10 ngày tuổi có mật độ 5 – 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá có thể tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại mạnh vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng. Bệnh có thể gây hại nặng trên các giống Jasmine, Tài Nguyên, OM 1490, 0M 3536, 0MCS 2000, 0M 2514, VD 95-20... do tình hình thời tiết và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; nhện gié từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

- Ngoài các đối tượng trên, cần lưu ý bệnh đốm nâu, bệnh đốn vằn, sâu phao, sâu đục bẹ

2. Trên rau

Do thời tiết miền Nam đang vào mùa mưa nên độ ẩm tăng, là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, bệnh vàng lá, phấn vàng, sương mai trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cũng cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3 . Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: bệnh gỉ sắt, nhện đỏ

- Cây hoa lan: muỗi đục bông, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh thối tím bông, nhện đỏ

- Cây bắp: sâu đục thân, bệnh đốm lá, sâu đục trái

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng, bệnh đốm lá và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương, và kiểm tra tình hình RN trên đồng ruộng. Và chấm dứt không gieo sạ vụ hè thu sau ngày 30/5/2013. Điều tra phát hiện sớm và nhổ huỷ cây lúa bệnh vàng lùn – lùn xoắn lá, tránh để nguồn bệnh lây lan trên các trà lúa Hè Thu (tập trung chú ý huyện Củ Chi).

- K huyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép) nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang giai đoạn phát triển và vào giai đoạn vào mùa mưa, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất, lên luống cao, khơi thống líp để tránh ngập úng giúp cây phát triển tốt. Khuyến cáo nông dân phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cây mai, cây lài đề nghị các Trạm BVTV khuyến cáo nông dân điều tra, theo dõi và phòng trị nhện đỏ, bọ trĩ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,078,846
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây