Tình hình SVH đến 25/05/2011

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 25/05/2011
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 01/06/2011
_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 05 năm 2011

Trong tuần cuối tháng 5, Nam bộ xuất hiện những cơn mưa rào và dông trên diện rộng, nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, mưa vừa và có nơi mưa rất to. Đồng thời mưa chưa đều vẫn còn những ngày ít mưa xen kẽ. Nhìn chung, trong tuần cuối tháng 5, thời tiết Nam bộ đã bước vào mùa mưa nên độ ẩm sẽ tăng dần. Tuy nhiên xen kẽ với những ngày mưa và vài ngày ít mưa và nắng nóng vào buổi trưa nên nhiệt độ vẫn còn khá cao.

- Nhiệt độ: trung bình 27 – 28 oC, thấp nhất từ 24 – 25oC, cao nhất 35 – 36oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 75– 80 %.

- Lượng mưa: 60 – 90 mm.

- Mực nước: - 2,28 – 1,02 (m).

- Độ mặn: 1 – 5 ‰ (Khu vực sông Nhà Bè: 11,1‰)

2 . Tiến độ sản xuất (tính đến ngày 25/05 /201 1 )

a) Cây lúa Hè Thu

DT sạ, cấy là 5.316 ha (Củ Chi: 2.874 ha, Bình Chánh: 2.170 ha, Bình Tân: 65 ha, Hóc Môn: 197 ha, quận 9: 10 ha).

b) Cây trồng khác

- Cây rau: 2.405 ha, trong đó có 920 ha trồng rau muống nước và 27 ha trồng rau muống hạt.

- Cây công nghiệp: 1.623 ha, trong đó có 30 ha trồng bắp và 46 ha trồng đậu phộng.

- Cây kiểng: 650 ha, trong đó có 416 ha trồng hoa mai và 80 ha trồng hoa lan.

- Cây ăn trái: 4.197 ha

- Cây trồng khác: 1.928 ha

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. C ây lúa

a) Rầy nâu, VL- LXL

Diện tích nhiễm RN trên lúa Hè Thu là 157 ha (Củ Chi) toàn bộ ở mức nhiễm nhẹ.

Trên đồng ruộng có 14 ha lúa Hè Thu ở xã An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Tân Phú Trung có triệu chứng vàng lá nghi nhiễm bệnh Vàng lùn – Lùn xoắn lá, Chi cục đã tiến hành gửi mẫu test tại Trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu.

Đến nay chưa phát hiện DT lúa nhiễm bệnh Lùn sọc đen trên các trà lúa tại địa bàn thành phố.

b) Các sinh vật hại khác

SVH phổ biến có bọ trĩ và OBV, mật số (tỉ lệ) nhiễm ở mức nhẹ.

- Bọ trĩ gây hại trên 139 ha, cao hơn so với cùng kì năm trước (100 ha)

- OBV gây hại trên 186 ha, cao hơn so với tuần trước (167 ha)

2 . Cây rau Hè thu

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Hè Thu là 882 ha, thấp hơn so với tuần trước (950 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, rầy xanh, rầy xám,OBV và bệnh gỉ trắng. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy gây hại trên 26 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (43 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 63 ha, cao hơn so với tuần trước (69 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 107 ha, thấp hơn so với cùng kì năm trước (126 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 34 ha, cao hơn so với tuần trước (27 ha)

- Rầy xám gây hại trên 83 ha, thấp hơn so với tuần trước (101 ha)

- OBV gây hại trên 395 ha, cao hơn so với cùng kì năm trước (380 ha).

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 71 ha, thấp hơn so với tuần trước (88 ha)

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Cây lúa

a) Rầy nâu:

- Khuyến cáo bà con nông dân gieo sạ “né rầy” tập trung, diện rộng và kết thúc gieo, sạ trước ngày 30/05/2011.

- Hiện tại, diện tích RN trên ruộng tăng so với tuần trước, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 2, tuổi 3. Đây là thời điểm thích hợp để phòng trừ rầy. Do đó, cần chú ý theo dõi sát mật số rầy nâu trên đồng ruộng nếu thấy mật số cao > 3 con/tép hoặc 3.000 con/m2 cần phải phun diệt trừ ngay.

- Giai đoạn lúa từ sau gieo sạ đến 20 ngày tuổi: nếu phát hiện RN di trú xuất hiện thì phun thuốc trừ rầy ngay. Thời điểm phun tốt nhất vào lúc RN di trú vào đèn nhiều nhất.

- Đối với trà lúa trên 20 ngày tuổi: không cần phun thuốc trừ RN di trú. Chỉ khuyến cáo phun thuốc trừ rầy khi mật độ rầy cám (rầy tuổi 2, tuổi 3) cao quá 3 con/tép giai đoạn lúa từ đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh (khoảng 40 – 45 ngày tuổi).

- Chú ý rầy nâu sẽ còn tiếp tục di trú do lúa Hè Thu ở các tỉnh ĐBSCL đang thu hoạch rộ.

b) Bệnh VL-LXL

Hiện nay diện tích nhiễm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá trên lúa Hè Thu ở các tỉnh ĐBSCL là 13.581 ha. Do đó cần chú ý phòng trừ tốt đợt RN vào tháng 5 có nguy cơ mang mầm bệnh VL-LXL cao với mật số RN trưởng thành vào đèn cao do DT lúa Hè thu ở các tỉnh miền Tây đang giai đoạn thu hoạch rộ.

c) SVH khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể.

- Trên những vùng thấp, vùng sử dụng nước kênh đông cần lưu ý sâu phao và OBV sẽ gây thiệt hại nặng nếu lúa sạ dưới 10 ngày tuổi có mật độ 5 – 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá có thể tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại mạnh vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng. Bệnh có thể gây hại nặng trên các giống Jasmine, Tài Nguyên, OM 1490, 0M 3536, 0MCS 2000, 0M 2514, VD 95-20... do tình hình thời tiết và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; nhện gié từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

- Ngoài các đối tượng trên, cần lưu ý bệnh đốm nâu, bệnh đốn vằn, sâu phao, sâu đục bẹ

2. Trên rau

Do thời tiết miền Nam đang vào mùa mưa nên độ ẩm tăng, là điều kiện thích hợp cho các loại bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, bệnh vàng lá, phấn vàng, sương mai trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cũng cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như bọ nhảy, sâu xanh, dòi đục lá trên cải; rầy xanh trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, bệnh thán thư gây hại lá non.

- Cây hoa lan: muỗi hại bông, bệnh đốm lá, bệnh thán thư, bệnh thối nhũn.

- Cây lài: bọ trĩ, sâu đục bông, sâu cuốn lá, bệnh thối tím bông.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Hiện tại rầy nâu đang tuổi 2 và 3, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện cần thường xuyên quan sát và theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng để có khuyến cáo biện pháp phòng trừ thích hợp.

- Điều tra phát hiện sớm bệnh VL-LXL trên các trà lúa Hè Thu của huyện Củ Chi xuống giống trước ngày 20/4/2011.

- Tập trung điều tra, phát hiện và kết hợp thu mẫu rầy, mẫu lúa, mạ (nhất là nơi có nguy cơ cao) để phân tích xác định virus gây bệnh VL-LXL và lùn sọc đen hại lúa. Theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa để nhánh, làm đòng./.

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang giai đoạn phát triển và vào giai đoạn vào mùa mưa, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất, lên luống cao, khơi thống líp để tránh ngập úng giúp cây phát triển tốt. Khuyến cáo nông dân phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 9,870,668
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây