Tình hình SVH đến 29/05/2012

Thứ ba - 05/11/2019 03:06

  THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 29/5/2012
và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 05/06/2012
_________________________________________
 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết tuần cuối tháng 5 năm 2012

Thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng trong cơn dông có kèm theo sấm sét, lốc xoáy. Gió Tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, biển động nhẹ.

- Nhiệt độ: trung bình 28 – 29 oC, thấp nhất từ 25 – 26 oC, cao nhất 35 – 36 oC.

- Độ ẩm: Độ ẩm trung bình phổ biến 80 88 % .

- Lượng mưa: 60 – 100 mm

- Độ mặn: khu vực Nhà Bè 3,8 - 5,1 %

2 . Tiến độ sản xuất lúa (tính đến ngày 29/05/ 201 2 )

- Cây lúa: DT sạ, cấy 5.242,2 ha (Quận 9: 20,5 ha, Quận 2: 57 ha, Hóc Môn: 290 ha, Củ Chi: 2.406 ha, Bình Chánh: 2.319 ha, Bình Tân: 100 ha và Cần Giờ: 49,7 ha), trong đó DT lúa giai đoạn mạ 1.632,7 ha, đẻ nhánh 3.035,5 ha, làm đòng 488 ha, trổ 71 ha, chín 05 ha và thu hoạch 10 ha.

- Cây rau: DTGT là 2.742 ha, trong đó có 1.135,9 ha trồng rau muống nước và 71,3 ha trồng rau muống hạt.

- Cây trồng khác: Bắp: 58,2 ha; Cây công nghiệp: 2.108,3 ha; Hoa, cây kiểng: 686,6 ha; Cây ăn trái: 5.293,5 ha.

II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI (SVH)

1. Cây lúa

- Rầy nâu: Hiện đang có nhiều lứa rầy gối nhau trên đồng ruộng, phần lớn RN trên đồng ruộng đang giai đoạn tuổi 5, tuổi trưởng thành. Tổng DT nhiễm RN trong tuần là 136 ha (Củ Chi), toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (144 ha).

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL), lùn sọc đen: trên đồng ruộng chưa phát hiện diện tích nhiễm bệnh VL-LXL và lùn sọc đen.

- Các Sinh vật hại khác: Tổng DT nhiễm SVH trên lúa Hè thu là 913,5 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (830,4 ha). SVH chủ yếu gồm bọ trĩ, sâu phao, sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn, OBV và chuột, toàn bộ đều ở mức nhiễm nhẹ.

- Sâu cuốn lá gây hại trên 48 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (92,5 ha)

- Bọ trĩ gây hại trên 108,2 ha, thấp hơn so với tuần trước (128 ha)

- Sâu phao gây hại trên 43,3 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 53,8 ha)

- Bệnh đạo ôn: DT nhiễm là 22 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 28 ha)

- Bệnh đốm vằn: DT nhiễm là 14 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm trước ( 13 ha)

- OBV gây hại trên 469 ha, cao hơn so với tuần trước ( 301,2 ha)

- Chuột gây hại trên 50 ha, cao hơn so với cùng kỳ trước ( 40,5 ha) .

2. Cây rau

Tổng DT nhiễm SVH trên rau vụ Hè thu là 821,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước ( 1.006 ha). SVH chủ yếu là bọ nhảy, sâu xanh, sâu ăn tạp, dòi đục lá, rầy xanh, rầy xám, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các SVH đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

- Bọ nhảy gây hại trên 20,3 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 24,6 ha)

- Sâu xanh gây hại trên 73,9 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 74, 5 ha)

- Sâu ăn tạp gây hại trên 101,1 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (203 ha)

- Rầy xanh gây hại trên 40,9 ha, cao hơn so với tuần trước ( 39,6 ha)

- Rầy xám gây hại trên 34,6 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 47,6 ha)

- Bệnh rỉ trắng: DT nhiễm là 29,1 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 33,9 ha)

- Bệnh vàng lá: DT nhiễm là 17,8 ha, cao hơn so với tuần trước ( 12,5 ha)

- OBV gây hại trên 388,5 ha, thấp hơn so với tuần trước ( 391,4 ha) .

III. DỰ BÁO TRONG TUẦN TỚI

1. Trên cây lúa

a) Rầy nâu

Rầy nâu trên đồng ruộng phần lớn đang tuổi 5, tuổi trưởng thành, trong tuần tới sẽ có lứa rầy vào đèn, do đó bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng nắm tình hình RN và diễn biến rầy trưởng thành vào đèn để có biện pháp quản lý tốt nguồn RN trên đồng ruộng.

Chú ý theo dõi và phòng trừ kịp thời lứa rầy cuối tháng 5, 6 sẽ nương theo gió tây nam từ ĐBSCL di trú sang các trà lúa Hè thu đang gieo trồng trên địa bàn thành phố.

b) Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VL-LXL ):

Hiện nay, tình hình RN, bệnh VL-LXL diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL, Do đó, các trà lúa Hè thu trên địa bàn thành phố có thể có nguy cơ nhiễm bệnh VL-LXL do RN mang mầm bệnh di trú theo gió Tây Nam lan truyền vào lúa Hè thu là rất cao.

c) Các Sinh vật hại khác

- Trên những ruộng thiếu nước, khô hạn và nắng nóng sâu cuốn lá nhỏ, bọ trĩ, rầy cánh trắng thường phát sinh gây hại nặng nhưng ở giai đoạn lúa 40 ngày đầu sau sạ thiệt hại do nhóm sâu hại lá sẽ không đáng kể.

- Trên những vùng thấp, vùng sử dụng nước kênh đông cần lưu ý sâu phao và OBV sẽ gây thiệt hại nặng nếu lúa sạ dưới 10 ngày tuổi có mật độ 5 – 10 con/m2.

- Bệnh đạo ôn lá có thể tiếp tục gia tăng diện tích và mức độ gây hại mạnh vào giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng. Bệnh có thể gây hại nặng trên các giống Jasmine, Tài Nguyên, OM 1490, 0M 3536, 0MCS 2000, 0M 2514, VD 95-20... do tình hình thời tiết và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển, đặc biệt trên những ruộng sử dụng giống nhiễm bệnh, sạ dầy, bón phân đạm nhiều ở đầu vụ. Cần thăm đồng thường xuyên để phát hiện kịp thời và phòng trừ bệnh sớm để đạt hiệu quả cao.

- Ngoài ra, cũng cần lưu ý OBV xuất hiện từ giai đoạn mạ-đẻ nhánh; nhện gié từ giai đoạn đẻ nhánh-đòng; các đối tượng khác xuất hiện với diện tích và mức độ gây hại nhẹ.

- Ngoài các đối tượng trên, cần lưu ý bệnh đốm nâu, bệnh đốm vằn, sâu phao, sâu đục bẹ

2. Trên rau

Do thời tiết hiện có nhiều biến đổi, có mưa vào sáng sớm và chiều tối, là điều kiện thích hợp cho các loại sâu bệnh phát triển gây hại, đặc biệt là bệnh thối nhũn trên cây rau ăn lá, phấn vàng trên dưa leo – khổ qua, bệnh gỉ trắng trên rau muống nước...sẽ gia tăng tỷ lệ bệnh.

Ngoài ra, các vùng chuyên canh rau cần lưu ý các loại sâu bệnh gây hại khác như sâu xanh, dòi đục lá trên cải; bọ trĩ, rầy xanh, bệnh vàng lá trên khổ qua - dưa leo; rầy xám trên rau muống nước ... để có biện pháp phòng trừ thích hợp.

3. Cây trồng khác

- Cây xoài: sâu đục cành, bọ xít đen, rầy mềm, bệnh thán thư

- Cây mai vàng: nhện đỏ, bệnh cháy lá, bệnh gỉ sắt

- Cây hoa lan: bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh khô đầu lá, bệnh vàng lá chân

- Cây lài: sâu đục bông, bệnh khô cành

- Cây bắp: bệnh đốm lá, sâu đục thân

- Cây đậu phộng: sâu khoang, sâu xanh da láng và bệnh gỉ sắt.

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cây lúa

- Tăng cường giám sát bẫy đèn, nắm chắc diễn biến, mật số RN di trú tại địa phương, và kiểm tra tình hình RN trên đồng ruộng. V à chấm dứt không gieo sạ vụ hè thu sau ngày 30/5/2012. Điều tra phát hiện sớm và nhổ huỷ cây lúa bệnh, tránh để nguồn bệnh lây lan trên các trà lúa Hè Thu (tập trung chú ý huyện Củ Chi).

- K huyến cáo bà con nông dân tích cực thăm đồng, theo dõi mật số rầy trên đồng ruộng và ở hệ thống bẫy đèn để có biện pháp ứng phó phòng trừ rầy kịp thời (rầy ở tuổi 2 – 3, với mật số trên 3 con/tép) nhất là trong điều kiện thời tiết khô nóng và ruộng thiếu nước hiện nay.

- Các Trạm BVTV tập trung điều tra , phát hiện và kết hợp thu mẫu rầy, mẫu lúa, mạ (nhất là nơi có nguy cơ cao) để phân tích xác định virus gây bệnh VL-LXL và lùn sọc đen hại lúa. Theo dõi tình hình gây hại của Nhện gié trên lúa ở trà lúa để nhánh, làm đòng.

2. Cây trồng khác

- Cây rau vụ Hè thu đang giai đoạn phát triển và vào giai đoạn mùa mưa, đề nghị các Trạm BVTV quận, huyện khuyến cáo nông dân làm đất, lên luống cao, khơi thống líp để tránh ngập úng giúp cây phát triển tốt. Khuyến cáo nông dân phun thuốc theo nguyên tắc 4 đúng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Liên kết website

  • Tổng lượt truy cập 10,097,863
  • CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  • Giấy phép số: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 24/GP-STTTT ngày 22/07/2020
  • Chịu trách nhiệm: Bà Lê Thị Nghiêm - Chi cục Trưởng Chi cục
  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 02835102686 - 02838411417
  • Fax: 02838414926
  • ccttbvtv.snn@tphcm.gov.vn
  • Website:

Gửi yêu cầu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây